SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE

DEČANSKA 14. BEOGRAD

TEL: 011/3233-348

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

STATUT
SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU
I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE

1. IGRE BEZ GRANICA

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zapadno-backog okruga organizuje
1. IGRE BEZ GRANICA od 21.- 23. septembra u BANJI JUNAKOVIC.

Na ovogodišnjoj manifestaciji, ciji je domacin Zapadno-backi okrug, ucestvovace ukupno 14 ekipa iz 7 okruga.
Svaka ekipa broji šest takmicara (3 momka+ 3 devojke).
Za petak 21.09. predvideno je okupljanje ucesnika do 13 h, koktel dobrodošlice, rucak, slobodne aktivnosti, svecano otvaranje igara, vecera, revijalno takmicenje u brzom ispijanju piva i zabava.
Za subotu 22.09. nakon dorucka predvidene su dve takmicarske discipline, kao i nakon rucka. U vecernjim satima je svecena vecera, zatvaranje igara i proglašenje pobednika.
Nedelja 23.09. u prepodnevnim satima obilazak Apatina i krstarenje Dunavom.

Discipline 1. "Igara bez granica":
1. Piramida na platformi
2. Branje kokosovih oraha
3. Skakanje u vrecama
4. Viseca kugla sa cunjevima
Rezervne igre su:
1. Mimoilaženje na gredi
2. Penjanje uz stožinu

Ukupna cena aranžmana po ucesniku je 4.000,00 dinara. U cenu su uracunata dva puna pansiona, svecana vecera, 2 pica, boravišna taksa i osiguranje.

ZAPISNICI

http://www.zdravko.org.yu

http://www.zdravlje.gov.rs

NAZAD NA OSNOVNU STRANICU

ČLANOVI OKRUŽNOG ODBORA

Na Izbornoj Skupštini Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za Severno-bački okrug održanoj 25. januara 2011. za predsednika je ponovo izabrana dr Dubravka Flego.

Na osnovu Zapisnika sa izbornih sednica sindikalnih organizacija, clanica Okružnog odbora jednoglasno su verifikovani sledeci clanovi Okružnog odbora za mandat 2011.-2016.
1. dr DUBRAVKA FLEGO, predsednica Odbora
2. ŽUŽANA GRUBEŠIC- APOTEKA SUBOTICA
3. ELVIRA ŠANDIR – DOM ZDRAVLJA, MALI IÐOŠ
4. VESNA TOMIC – ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
5. VOJISLAV ŽIVKOVIC – DOM ZDRAVLJA BACKA TOPOLA
6. MILOŠ MARKOVIC – DOM ZDRAVLJA SUBOTICA
7. ŽELJKO OTAŠEVIC – DOM ZDRAVLJA SUBOTICA
8. JAKŠIC MOMCILO – OPŠTA BOLNICA SUBOTICA
9. TUMBAS VLATKO – OPŠTA BOLNICA SUBOTICA
10. BALIND VERICA – OPŠTA BOLNICA SUBOTICA
11.ÐAPIC SAŠA – OPŠTA BOLNICA SUBOTICA

1. DOM ZDRAVLJA - Dr. DUBRAVKA FLEGO, predsednica Odbora, Studentska ambulanta, Marije Vojnić Tošinice 7. Subotica; mob:065/44-78-008

2. DOM ZDRAVLJA SUBOTICA - Dr. MILOŠ MARKOVIĆ, Poliklinika, Petefi Šandora 7., Subotica; mob: 065/988-01-03 3. RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE SUBOTICA - ŽELJKO OTAŠEVIĆ, Razvojno savetovalište, Đure Đakovića 14. Subotica; mob: 064/124-70-55
  4. OPŠTA BOLNICA SUBOTICA - MARIJA BAKOŠ, Izvoska 3. Subotica, mob. 065/91-55-027 5. OPŠTA BOLNICA SUBOTICA - BALIND VERICA,Opšta bolnica, Izvorska 3. Subotica, mob: 064/188-77-41
6. OPŠTA BOLNICA SUBOTICA - MOMČILO JAKŠIĆ, Opšta bolnica, Izvorska 3. Subotica; mob: 064/205-24-88 7. OPŠTA BOLNICA SUBOTICA - ÐAPIC SAŠA , Opšta bolnica, Izvorska 3. Subotica, mob: 063/814-63-36
8. ZU APOTEKE “SUBOTICA”-ŽUŽANA GRUBEŠIĆ - Apoteke Subotica, Matije Gupca 26. Subotica; mob: 064/249-82-04 9. DOM ZDRAVLJA BAČKA TOPOLA - VOJISLAV ŽIVKOVIĆ, Dom zdravlja, Nađ Jožefa 1. Bačka Topola, mob: 060/700-55-71
  10. DOM ZDRAVLJA MALI IĐOŠ - , Dom zdravlja, Zanatlijska 1. Mali Iđoš, mob: 11. ZAV.ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA - JASMINA NADJ, Zavod za javno zdravlje, Zmaj Jovina 30. Subotica, mob:060/44-39-185  

PREDSTAVNIK SEKCIJE MLADIH, CLAN ODBORA, SRÐAN VASIC, MOB 065/91-55-208, OPŠTA BOLNICA SUBOTICA, IZVORSKA 3.

INFORMACIJA POVODOM ZAHTEVA SINDIKATA UPUCENIH VLADI RS SA PROTESTA ODRŽANOG
25. 10. 2011.

POVERENJE DOKTORICI FLEGO

izbori

Predsednica Odbora dr Dubravka Flego je podnela Izveštaj o radu Odbora u proteklom mandatu u kom je održano 45 sednica na kojima su clanovi detaljno informisani o svim akcijama i zakljuccima Pokrajinskog i Republickog odbora. U svim akcijama Okružni odbor je aktivno ucestvovao. Organizovani su odlasci na proteste u Beograd i Novi Sad. Isto tako Okrug je ucestvovao u Sportskim susretima u okviru svojih mogucnosti. Takode je pružao pomoc sindikalnim organizacijama kada su u pitanju problemi sa rukovodstvom. Tako je u Malom Idošu rešen problem vozaca Hitne pomoci kojima je na kraju isplacena razlika za nepravilno obracunate sate za tri godine. Za Dom zdravlja u Subotici je potpisan Kolektivni ugovor kod poslodavca, a za ostale ustanove je u završnoj fazi.
Okružni odbor je davao predloge za modernizaciju i unapredenje Sindikata prema Pokrajinskom i Republickom odboru, od kojih su neki prihvaceni i realizovani.
U toku mandata Odbor je obezbedio pomoc za svoje clanstvo u slucajevima teških bolesti. Svaki clan sindikata ili sindikalna organizacija je dobila pomoc u slucaju potrebe za rešavanje svojih problema.
Lepši deo posla je organizovanje susreta sa zbratimljenim Raškim okrugom, tradicije koja postoji vec više od deset godina.

 

На основу члана 246. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Синдикат медицинских сестара и техничара Србије и Влада, закључују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Овим колективним уговором (у даљем тексту: овај уговор), у складу са законом и ратификованим међународним конвенцијама, уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа и по основу рада, међусобни односи учесника овог уговора, поступак измена и допуна овог уговора и друга питања од значаја за запосленe и послодавца.

Члан 2.

            Овај уговор непосредно се примењује у здравственим установама чији је оснивач Република Србија.

            Колективни уговор код послодавца и правилник о раду (у даљем тексту: општи акт) и уговор о раду не могу да садрже одредбе којима се утврђују мања права и неповољнији услови рада запосленог од права и услова утврђених законом, Општим колективним уговором („Службени гласник РС”, бр. 50/08, 104/08 и 8/09) и овим уговором.

            Колективним уговором код послодавца, односно уговором о раду могу се утврдити већа права од права утврђених законом, Општим колективним уговором („Службени гласник РС”, бр. 50/08, 104/08 и 8/09) и овим уговором, као и друга права која нису предвиђена Општим колективним уговором („Службени гласник РС”, бр. 50/08, 104/08 и 8/09), односно овим колективним уговором, у складу са законом.

Члан 3.

            Ако синдикат сматра да општи акт, односно уговор о раду није донет, односно закључен у складу са одредбама закона и овог уговора, или да поједине одредбе нису у складу са законом и овим уговором, дужан је да писмено обавести послодавца о потреби отклањања уочених повреда закона и овог уговора.

            Синдикат може, истовремено, да покрене поступак код инспекције рада и надлежног суда са захтевом за отклањање утврђених повреда закона, општег акта и уговора о раду, у складу са законом.

Члан 4.

            Послодавац код кога није основан синдикат, на основу захтева репрезентативних синдиката потписника овог уговора, доставиће општи акт, а ако не доноси општи акт  - уговор о раду којим се утврђују права, обавезе и одговорности које се уређују колективним уговором код послодавца.

II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

1. Услови за заснивање радног односа

Члан 5.

            Радни однос са послодавцем може да заснује само лице које поред законом прописаних услова, испуњава и друге услове за рад на одређеним пословима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: Правилник).

            Правилником се утврђују организациони делови код послодавца, врста и опис послова, врста и степен стручне спреме, радно искуство и други посебни услови за рад на тим пословима, као и број извршилаца.

            Послодавац не може да заснује радни однос за обављање послова који нису утврђени Правилником.

Члан 6.

            Правилник доноси директор по претходно прибављеном мишљењу репрезентативних синдиката.

            Репрезентативни синдикати дужни су да у року од седам дана доставе своје мишљење на Предлог правилника.

            Ако репрезентативни синдикати не доставе мишљење у року из става 2. овог члана, сматраће се да нема примедби.

2. Поступак избора кандидата

Члан 7.

            Одлуку о потреби заснивања радног односа доноси послодавац расписивањем јавног огласа, а у складу са кадровским планом на који позитивно мишљење даје Комисија за рационализацију броја запослених у здравственим установама (у даљем тексту: Комисија).

            Послодавац је обавезан да одлуку о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим огласи код Националне службе за запошљавање и објави и огласи на web сајту Министарства здравља.

Члан 8.

            Јавни оглас, поред услова утврђених Правилником, садржи и:

            1) назив и опис посла;
            2) начин заснивања радног односа (на одређено или неодређено време);
3) радно време (пуно, непуно или скраћено);
            4) дужину пробног рада, ако је за одређене послове предвиђен пробни рад;
            5) врсту и степен стручне спреме;
            6) потребно радно искуство.

            Рок за пријаву кандидата не може бити краћи од осам дана.

Члан 9.

            Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд).

            О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

            О избору кандидата одлучује директор.

            Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца радне јединице у којој ће кандидат по пријему радити.

            Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

3. Уговор о раду

Члан 10.

            Радни однос се заснива закључивањем уговора о раду.

            Уговор о раду садржи:
            1) назив и седиште послодавца;
            2) име и презиме запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог;
            3) врсту и степен стручне спреме запосленог;
            4) врсту и опис послова које запослени треба да обавља;
            5) место рада;
            6) начин заснивања радног односа (на неодређено или одређено време;
            7) трајање уговора о раду на одређено време;
            8) дан почетка рада;
            9) радно време (пуно, непуно или скраћено);
            10) новчани износ основне плате, накнаде плате, додатака на плату и друга примања утврђена у складу са законом и овим колективним уговором;
            11) рокове за исплату плате и других примања на која запослени има право;  
            12) позивање на колективни уговор, односно правилник о раду који је на снази;
            13) дужину пробног рада;
            14) трајање приправничког стажа, ако се радни однос заснива са приправником, у складу са законом;
            15) трајање одмора у току дневног рада и годишњег одмора.

Уговором о раду могу да се уговоре и друга права и обавезе.

На права и обавезе која нису утврђена уговором о раду примењују се одговарајуће одредбе закона и општег акта.

Члан 11.

            Послодавац је дужан да пре закључивања уговора о раду обавести кандидата о послу, условима рада, правима и обавезама из радног односа и правилима у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа.

            Послодавац је дужан да запосленом на његов захтев достави на увид Закон о раду, овај уговор и друга акта која се односе на права и обавезе запослених.

Члан 12.

            Послодавац је дужан да на почетку сваке календарске године достави репрезентативним синдикатима списак запослених и да на захтев репрезентативних синдиката достави обавештење о извршеном пријему нових запослених.

            Списак из става 1. овог члана мора да садржи име и презиме запосленог, организациону јединицу, назив посла и стручну спрему запослених који су засновали радни однос.

Члан 13.

            Обавеза је послодавца да обезбеди број извршилаца у складу са правилником који уређује ближе услове за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, односно у складу са кадровским планом.

4. Пробни рад

Члан 14.

            Пробни рад може трајати најкраће један месец, а најдуже три месеца.
            Радне и друге стручне способности запосленог за време пробног рада утврђује комисија од три члана коју именује директор.

            Чланови комисије морају имати најмање исту врсту и степен стручне спреме као и запослени на пробном раду.

            Комисија прати радне и стручне способности запосленог у току пробног рада.
            Комисија је дужна да седам дана пре истека пробног рада, директору достави у писменој форми образложено мишљење о пробном раду запосленог.

5. Приправници

Члан 15.

            Уговор о раду на неодређено или одређено време може се закључити са приправником који се оспособљава за самостални рад за обављање одређених послова здравствене делатности.

Послодавац је дужан да заснује радни однос на одређено време са одређеним бројем приправника, у складу са актом који у складу са законом, доноси министар надлежан за послове здравља (у даљем тексту: министар).

            Приправнику који је засновао радни однос на одређено време, престаје радни однос протеком времена за које је радни однос заснован.

            Приправник може обављати приправнички стаж и као волонтер под условима утврђеним уговором о обављању волонтерског рада, у складу са законом којим се уређује здавствена заштита.

 

6. Персонални досије запослених

Члан 16.

            Послодавац је дужан да за свако лице са којим је засновао радни однос води персонални досије.

У персоналном досијеу се чувају сви подаци који су важни за радноправни статус запосленог код послодавца (радна књижица, уговор о раду, решења и други акти о остваривању права, обавеза и одговорности запосленог).

            Запослени је обавезан да непосредном руководиоцу пријави адресу боравка и број телефона, као и сваку промену тих података, како би могао да буде доступан ради обавештавања, достављања и позивања.

            Запослени има право увида у документацију из персоналног досијеа уз присуство лица овлашћеног за вођење персоналних послова код послодавца.

            Лице које има увид у персонални досије запосленог не сме трећем лицу да уступа документацију и саопштава податке из персоналног досијеа који се односи на запосленог, без његове претходне писмене сагласности, осим на захтев суда и у другим законом предвиђеним случајевима.

 

7. Општа оријентација и обука под надзором

Члан 17.

            За запосленог који први пут заснива радни однос код послодавца организује се општа оријентација и обука под надзором (у даљем тексту: обука) у радној јединици у којој треба да обавља послове.

Током обуке запослени се упознаје са руководиоцима, другим запосленима у радној јединици, организацијом рада код послодавца и процесом рада на пословима које обавља, као и мерама безбедности и здравља на раду.

Члан 18.

            За запосленог који први пут заснива радни однос код послодавца или се премешта на друге послове, послодавац је дужан да организује обуку под надзором запосленог са искуством - ментором.

            Општим актом се ближе уређује начин организовања обуке.

            Дужина обуке зависи од сложености посла, индивидуалних способности запосленог и процене ментора и непосредног руководиоца.

Запосленом се доставља писана листа са деловима радног процеса послова које обавља.
Ментор потписом оверава успешно завршен сваки део обуке са листе делова радног процеса.

Члан 19.

            Обука траје најмање две недеље, осим ако ментор писмено не потврди да је запосленом било довољно и краће време за обуку.

            Током периода обуке запослени може обављати послове само под надзором другог запосленог.

            Запослени и непосредни руководилац могу тражити додатну обуку ако сматрају да је то неопходно за сигурно обављање послова.

Члан 20.

            У персоналном досијеу запосленог чува се евиденција о току, трајању и завршетку обуке.

 

8. Измена уговорених услова рада

Члан 21.

            Због потреба процеса и организације рада, послодавац може запосленом понудити анекс уговора о раду и премештај на други одговарајући посао који одговара његовој стручној спреми и радним способностима, у складу са законом и овим уговором.

            Колективним уговором код послодавца се утврђују случајеви када ће се сматрати да постоји потреба процеса и организације рада.

Члан 22.

            Запослени може привремено или трајно да буде распоређен на рад из једног места у друго уз његов пристанак.

            Запослени може да се распореди на рад код истог послодавца из једног у друго место без његово пристанка:

            1) ако је делатност послодавца такве природе да се рад обавља у местима ван седишта послодавца, односно његовог организационог дела, у складу са колективним уговором код послодавца;
            2) ако је удаљеност од места у коме запослени ради до места у које се распоређује на рад мања од 50 км у једном правцу или су место рада и место у које се запослени распоређује на територији исте општине, односно града а организован је редован превоз који омогућава благовремени долазак на рад и повратак са рада и обезбеђена накнада превоза у висини цене превоза у јавном саобраћају.

Запослена – жена за време трудноће, мајка са дететом предшколског узраста и мајка детета заосталог у развоју или са тешким урођеним или стеченим обољењима и стањима, запослени код кога је утврђена инвалидност II категорије и инвалиди са преосталом односно смањеном радном способношћу не могу да буду распоређени у смислу става 2. овог члана.

            Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада и у другим случајевима у складу са законом.

 

III ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

1. Образовање

Члан 23.

            Послодавац може, у складу са правилником и кадровским планом здравствене установе, упутити запосленог на додатно образовање, и то:   1) ако се укаже потреба за додатним образовањем запосленог;
            2) ако премештај запосленог на други одговарајући посао, због потребе процеса и организације рада, захтева додатна знања и вештине за обављање ових послова.

Члан 24.

            Запослени кога је послодавац упутио на додатно образовање има право на плаћено одсуство за припрему и полагање испита, и то:

 1. три радна дана за сваки испит;
 2. 15 радних дана за дипломски испит;
 3. 30 радних дана за дипломске академске студије – мастер (магистарски испит) и докторске академске студије (одбрана доктората).

 

2. Стручно усавршавање

Члан 25.

Послодавац је дужан да здравственом раднику и здравственом сараднику обезбеди стручно усавршавање које подразумева стицање знања и вештина, а које обухвата:

 1. специјализације и уже специјализације;
 2. континурану едукацију.

            Трошкове стручног усавршавања сноси послодавац.

Члан 26.

            Континуирана едукација подразумева:

 1. учешће на стручним и научним скуповима;
 2. учешће на семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације.

Члан 27.

            Послодавац упућује запосленог на стручно усавршавање у складу са делатношћу здравствене установе, према Плану стручног усавршавања (у даљем тексту: План) здравствених радника и здравствених сарадника, који доноси здравствена установа, а на основу предлога стручног савета здравствене установе.

            Руководиоци организационих јединица дужни су да стручном савету здравствене установе доставе предлог  Плана до краја септембра текуће године за наредну годину, водећи рачуна о стручној спреми запослених, области за које је здравственом раднику издата дозвола за самостални рад (лиценца), као и пословима које обављају здравствени сарадници.

            Стручни савет раматра достављене предлоге и доставља свој предлог до 1. децембра текуће године за наредну годину.

            План из става 1. овог члана усваја управни одбор здравствене установе и ставља запосленима на увид до 31. децембра текуће године за наредну годину.

            На предлог Плана мишљење даје завод за јавно здравље основан за територију на којој здравствена установа обавља делатност.

Члан 28.

            Запослени кога је послодавац упутио на специјализацију и ужу специјализацију има право на плаћено одсуство за припрему и полагање испита, и то 30 радних дана за специјалистички и уже специјалистички испит.

Члан 29.

            Послодавац упућује запосленог на похађане програма континуиране едукације, који је акредитован од стране Здравственог савета Србије, ради обнављања дозволе за самостални рад (лиценце).

Члан 30.

            Послодавац је дужан да запосленима омогући похађање програма континуиране едукације, водећи рачуна о несметаном функционисању здравствене установе, односно континуираном пружању здравствене заштите.

Члан 31.

            Запослени кога је послодавац упутио на похађање програма континуиране едукације има право на плаћено одсуство за све време трајања програма, односно за време неопходно за долазак у место у коме се спроводи програм континуиране едукације и повратак у место рада.

 

 1. Едукација која није о трошку послодавца

 Члан 32.

            Осим континуиране едукације која је одређена планом стручног усавршавања, послодавац може одобрити и друге облике едукације запосленом.

            Запослени који има најмање шест месеци непрекидног радног стажа у установи, има право на едукацију из става 1. овог члана.

Члан 33.

У случају када запослени добровољно присуствује састанцима и другим програмима из члана 32. овог уговора, послодавац нема обавезу плаћања трошкова едукације, осим ако процени да би тако стечена знања била корисна за послодавца.

 

РАДНО ВРЕМЕ

 

1. Радно време

Члан 34.

Пуно радно време износи 40 часова недељно, ако законом није другачије одређено.

            Општим актом може да се утврди радно време краће од 40 часова недељно, али не краће од 36 часова недељно.

             Запослени из става 2. овог члана остварује сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

            Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи утврђује оснивач, а за здравствене установе које оснива Република - Министарство.

 

2. Распоред радног времена запосленог

Члан 35.

            Послодавац утврђује распоред радног времена запосленог за период од четири недеље (месец дана).

Распоред радног времена запосленог се објављује најмање десет дана пре примене.

            Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, распоред радног времена запосленог може бити промењен у случајевима који се не могу унапред предвидети.

Непосредни руководилац мора запосленог да обавести о промени његовог распореда радног времена.

Распоредом радног времена или увођењем прековременог рада не може се запосленом ускратити дневни одмор од најмање 12 сати непрекидно нити недељни одмор од најмање 24 сата непрекидно.

Члан 36.

            Здравствена установа, у којој је због природе посла потребно обезбедити непрекидно пружање здравствене заштите, односно здравствених услуга, обезбеђује непрекидност рада следећим редоследом:

            1) сменским радом;
            2) прековременим радом (дежурством, приправношћу, као и радом по позиву);
            3) прерасподелом радног времена.

             У случају прерасподеле радног времена радно време запосленог у току недеље не може бити дуже од 60 сати.

 

3. Скраћено радно време

Члан 37.

            Запосленима који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме личне заштите, постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог (у даљем тексту: радна места са повећаним ризиком) скраћује се радно време сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог.

Члан 38.

            Радно време запосленог, у складу са законом и овим уговором, скраћује се сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог.

            Дужина радног времена за групе послова, уколико се те групе послова обављају на радним местима која су утврђена као радна места са повећаним ризиком,  утврђује се на основу следећих критеријума:

 1. прва група послова - 30 сати

- стални рад са отвореним изворима јонизујућег зрачења,
- стални рад у зони јонизујућег зрачења и ангио-салама;

2. друга група послова - 35 сати

            -стални рад у ургентним екипама хитне медицинске помоћи (радна места лекара, возача и медицинских техничара),
            - стални рад у пријемној ургентној служби (радна места лекара, медицинских техничара и болничара који раде непосредно на збрињавању хитних случајева),
            - радна места у неонатологији (радна места лекара и медицинских техничара);

3. трећа група послова - 36 сати

            - стални рад у службама патологије и судске медицине (радна места лекара, медицинских техничара и болничара),

         - стални рад са душевним болесницима (радна места лекара и медицинских техничара), а у стационарним установама сви запослени на одељењу

- рад на давању цитостатске терапије (радна места лекара и медицинских техничара),
            - радна места у операционим и порођајним салама (радна места лекара, бабица, анестетичара и инструментара),
            - рад у хемодијализи (сви запослени у служби),
            - радна места у интензивној нези (радна места лекара, анестетичара и медицинских техничара),
            - стални рад у служби хематологије и лабораторијама са заразним, токсичним и канцерогеним материјалима (радна места здравствених радника и здравствених сарадника, перачи суђа и чистачице-хигијеничарке),
            - стални рад на одељењима са инфективним болесницима (сви запослени),
            - стални рад на узимању и давању крви и деривата крви (радна места лекара и медицинских техничара)

4. четврта група послова - 37 сати

            - стални рад на терену, у патронажној служби и кућном лечењу (радна места лекара, возача и медицинских техничара),
            - стални рад на одељењима полуинтензивне неге и на раној интрахоспиталној рехабилитацији (радна места лекара и медицинских техничара),
            - стални рад у стоматолошкој ординацији (радна места стоматолога, стоматолошке сестре односно медицинске сестре),
            - стални рад у котларницама (ложионицама на чврста горива) рад у перионицама (директан рад на машинама) и рад у централној стерилизацији;

5. пета група послова - 38 сати

            - стални рад ноћу (од 22 часа до 6 часова наредног дана) дуже од једне трећине радног времена.

            Скраћено радно време из става 2. овог члана, не може бити краће од 30 сати недељно.

            Скраћено радно време из ст. 2. и 3. овог члана, сматра се радом са пуним радним временом.

            Колективним уговором код послодавца могу се утврдити и други послови са скраћеним радним временом, у складу са законом и овим уговором.

 

4. Прековремени рад

 Дежурство

Члан 39.

            Здравствена установа може, ради обезбеђивања непрекидне здравствене заштите, да уведе дежурство као прековремени рад, у складу са законом и овим уговором.

Одлуку о увођењу и обиму дежурства на нивоу здравствене установе, као и по запосленом здравственом раднику, доноси директор.

            Здравственом раднику дежурство не може трајати дуже од 10 часова недељно.

            Изузетно од става 3. овог члана послодавац може донети одлуку да за одређеног здравственог радника дежурство траје и дуже, а највише до 20 часова недељно, у зависности од делатности здравствене установе, расположивог кадра, као и организације здравствене службе за територију коју покрива здравствена установа.

 

Приправност

Члан 40.

            Приправност је посебан облик прековременог рада код којег запослени здравствени радник не мора бити присутан у здравственој установи, али мора бити стално доступан ради пружања хитне медицинске помоћи у здравственим установама.

Одлуку о увођењу и обиму приправности доноси директор.

            Запослени здравствени радник који је у приправности мора да обавести непосредног руководиоца о броју телефона на који може бити позван.

            Запослени здравствени радник се мора јавити на посао у што краћем року.

 

Рад по позиву

Члан 41.

            Рад по позиву јесте посебан облик прековременог рада код којег здравствени радник не мора бити присутан у здравственој установи, али се мора одазвати на позив ради пружања здравствене заштите.

            Ако се организацијом рада здравствене установе у редовном радном времену, односно дежурству, односно приправности, не може обезбедити континуирано пружање здравствене заштите, здравствена установа може, изузетно (у случају наступања елементарних и других већих непогода, саобраћајних незгода, као и у другим случајевима када је потребно организовани континуиран рад здравствене установе), организовати рад по позиву.

            Одлуку о увођењу рада по позиву доноси директор, односно лице које он овласти, на предлог руководиоца организационе јединице, којом се одређују здравствени радници који се позивају ради пружања здравствене заштите.

 

Права запослених по основу прековременог рада

Члан 42.

            Запослени здравствени радник који ради прековремено у складу са чл. 39 - 41. овог уговора има право на увећану плату за прековремени рад, у складу са овим уговором.

            Запослени немедицински радник и здравствени сарадник који ради прековремено има право на увећану плату за прековремени рад, у складу са овим уговором.
На захтев запосленог прековремени рад из ст. 1. и 2. овог члана се тромесечно прерачунава у слободне сате, уместо права на увећану плату.

            Послодавац је дужан да запосленом обезбеди коришћење слободних сати из става 3. овог члана најкасније у року од шест месеци од протека тромесечја у коме их је остварио.

            О слободним сатима се води евиденција.

Члан 43.

Ако због потреба процеса и организације рада слободни сати не могу бити искоришћени у року из члана 42. став 4. овог уговора, запослени остварује право на увећану плату за прековремени рад, у складу са законом и овим уговором.

            Ако запослени не може да искористи слободне сате због престанка радног односа или премештаја на послове у другу радну јединицу, има право на увећану плату за прековремени рад.

Члан 44.

            За време проведено у приправности, кад запослени здравствени радник не ради, има право на накнаду у складу са овим уговором.

            Приправност радним даном траје 16 сати, а суботом, недељом и празником 24 сата.

            Сати обавезне присутности у току дежурства или рада по позиву и сталне приправности се међусобно искључују.

Члан 45.

            Послодавац је дужан да, најмање квартално, доставља репрезентативном синдикату извештај о прековременом и ноћном раду.

 

IV ОДМОРИ И ОДСУСТВА

 

1. Одмор у току дневног рада

Члан 46.

            Запослени који ради пуно радно време има право на одмор у току дневног рада у трајању од најмање 30 минута.

            Одмор у току дневног рада не може да се користи на почетку и на крају радног времена запосленог.

            Послодавац је обавезан да уреди време одмора на начин којим се не угрожава обављање делатности.

            Запослени који ради дуже од 8 сати дневно има право на одмор у току рада од 45 минута.

 

2. Дневни одмор

Члан 47.

            Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 сати непрекидно, ако овим уговором није друкчије одређено.

 

3. Недељни одмор

Члан 48.

            Запосленом се мора обезбедити недељни одмор од најмање 24 сата непрекидно у току радне недеље.

            Запосленом који због рада није могао да користити недељни одмор, послодавац мора да обезбедити одмор у току наредне недеље.

Запосленом се мора обезбедити да најмање једном месечно не ради суботом и недељом.

            Ако због непредвиђених околности које настану после објављеног распореда, није могуће обезбедити запосленом право из става 3. овог члана, то право се преноси на наредни месец.

 

4. Годишњи одмор

Члан 49.

            Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава по основу:

 1. радног искуства:
  - за сваке три године рада у радном односу - један дан;

2. стручне спреме:
- најмање један а највише три радна дана

3. услова рада:
- за рад на пословима из прве групе члана 38. овог уговора - за 12 радних дана,
            - за рад на пословима из друге групе члана 38. овог уговора - за 10 радних дана,
            - за рад на пословима из треће групе члана 38. овог уговора - за осам радних дана,
            - за рад на пословима из четврте групе члана 38. овог уговора - за пет радних дана,
            - за рад на пословима из пете групе послова члана 38. овог уговора - за три радна дана.

4. доприноса на раду на предлог непосредног руководиоца, и то за:
            - изузетне резултате рада - пет радних дана;

5. социјалног и здравственог статуса запосленог:
            - инвалиду рада - за три радна дана,
            - родитељу са дететом до 14 година живота - за два радна дана,
            - самохраном родитељу са дететом до 14 година живота - за три радна дана,
            - запосленом који болује од професионалне болести - за пет радних дана,
            - запосленом који болује од хроничне болести од већег социјално-медицинског значаја која захтева непрекидно лечење - за пет радна дана,
            - запосленом који има дете са тешким физичким и менталним оштећењима - за седам радних дана;

6. контакта са пацијентима:
- запосленом који је у сталном контакту са пацијентима као и запосленом који ради у сменама, ноћу, суботом и недељом, а не остварују права на увећани број дана годишњег одмора по основу скраћеног радног времена - за три радна дана.

            Годишњи одмор по свим основама из става 1. овог члана не може трајати дуже од 30 радних дана.

            Изузетно од става 2. овог члана, запослени који раде скраћено радно време имају право на коришћење годишњег одмора у трајању до 40 радних дана.

Члан 50.

            Захтев за коришћење годишњег одмора запослени подноси писмено руководиоцу радне јединице.

            Руководилац радне јединице дужан је да благовремено сачини предлог плана коришћења годишњег одмора запослених груписан према пословима.

            Послодавац ће при изради плана коришћења годишњег одмора нарочито водити рачуна о захтевима запослених са најдужим радним стажом и запослених са децом до 14 година.

 

V ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

Члан 51.

            Запослени има право на плаћено одсуство у току календарске године, у следећим случајевима:

 1. склапања брака - седам радних дана;
 2. склапање брака детета - три радна дана;
 3. рођење детета - пет радних дана;
 4. порођаја другог члана уже породице - један радни дан;
 5. усвајања детета - пет радних дана;
 6. теже болести члана уже породице - седам радних дана;
 7. селидбе - три радна дана;
 8. отклањања штетних последица у домаћинству проузрокованих елементарном непогодом или другом несрећом - пет радних дана;
 9. одлазак на служење редовног војног рока, осим цивилног служења војног рока - три радна дана;
 10. учествовање на такмичењима и сусретима које организује синдикат - до седам радних дана;
 11. упућивања на превентивно-рекреативне одморе - седам дана;
 12.  у другим случајевима утврђеним колективним уговором код послодавца.

Поред одсуства из става 1. овог члана, запослени има право на плаћено одсуство још:

 1. због смрти члана уже породице - пет радних дана;
 2. смрти родитеља, усвојиоца, брата или сестре брачног друга запосленог - два радна дана;
 3. за сваки случај добровољног давања крви - два радна дана, рачунајући и дан давања крви.

            Члановима уже породице сматрају се: брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојитељ, усвојеник, старатељ и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим.

Запосленом се може, на предлог специјалисте (медицине рада), одобрити плаћено одсуство од десет радних дана ради рехабилитације из медицинских разлога, уколико се процес рада може организовати без ангажовања новог запосленог.

Члан 52.

            Запослени има право на плаћено одсуство и за обављање дужности у државним органима, органима јединице локалне самоуправе, синдикатима и на позив правосудних органа у складу са овим уговором.

 

VI НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

Члан 53.

            Послодавац је дужан да запосленом, на лични захтев, омогући неплаћено одсуство до пет радних дана у случајевима утврђеним колективним уговором код послодавца.

            Послодавац може, на захтев запосленог, да запосленом омогући коришћење неплаћеног одсуства и у дужем трајању од трајања утврђеног  колективним уговором код послодавца, када то не ремети процес рада.

            Писмени захтев за неплаћено одсуство запослени подноси непосредном руководиоцу најмање четири недеље пре датума коришћења одсуства, изузев у случајевима болести или смрти у породици.

            Сагласност на неплаћено одсуство даје непосредни руководилац а одобрава директор здравствене установе, ако се одобреним неплаћеним одсуством не угрожава процес и организација рада.
           
Члан 54.

            Неплаћено одсуство може се одобрити нарочито због:

 1. опоравка, путовања, лечења запосленог које није обухваћено као право из обавезног здравственог осигурања;
 2. учествовања на културним и спортским приредбама у својству извођача, стручним конгресима и конференцијама;
 3. састанцима политичких и других организација као делегат или члан руководства;
 4. других разлога личне природе.

            Запосленном који користи неплаћено одсуство мирују права и обавезе из радног односа.

Члан 55.

            Запослени који ради у здравственој установи више од две године непрекидно, има право на неплаћено одсуство због образовања или стручног усавршавања које има за циљ стицање вештина, знања или звања неопходних за обављање посла запосленог или припрему за рад на другим пословима код послодавца.

            Одсуство из става 1. овог члана одобрава се запосленом ако се образовање или стручно усавршавање обавља у установи признатој од стране министарства здравља, односно министарства просвете.

Члан 56.

            Запослени се може вратити раније са одобреног неплаћеног одсуства уз сагласност послодавца.

 

VII. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

 

1. Права и обавезе

Члан 57.

            Колективним уговором код послодавца у складу са законом и овим уговором, уређују се права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у вези са безбедношћу и здравља на раду.

Члан 58.

  Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, у складу са прописима о безбедности и здравља на раду.

Члан 59.

            Запослени је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, да наменски користи средства за рад и опасне материје, да користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује да не би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље других лица.

            Пре напуштања радног места, запослени је дужан да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене.

Члан 60.

      Послодавац је дужан да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад.
           
За време оспособљавања за безбедан и здрав рад запослени има право на плату.

            Трошкове оспособљавања из става 1. овог члана сноси послодавац.

Члан 61.

            Запослени је дужан да, у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених.

Члан 62.

            Запослени коме прети непосредна опасност по живот и здравље због неспроведених мера за безбедност и здравље на раду има право да, у складу са законом, одбије да обавља послове има право на плату као да је радио на свом радном месту, не чини повреду радне обавезе и не може му се по том основу отказати уговор о раду.

Члан 63.

            Када му прети непосредна опасност по живот или здравље, запослени има право да предузме одговарајуће мере, у складу са својим знањем и техничким средствима која му стоје на располагању и да напусти радно место, радни процес, односно радну околину.

            У случају из става 1. овог члана запослени није одговоран за штету коју проузрокује послодавцу, нити чини повреду радне обавезе.

            У случају из става 1. овог члана, када запослени напусти радно место, има право на плату.

 

2. Послови са повећаним ризиком

Члан 64.

            Запослени може бити ангажован на пословима са повећаним ризиком ако испуњава следеће услове:

            1) да има прописану стручну спрему;
            2) да је здравствено способан за обављање послова са повећаним ризиком;
            3) да је претходно оспособљен за безбедан и здрав рад;
            4) да није млађи од 18 година и старији од 55 година;
            5) да није инвалид рада.

Члан 65.

            Запослена жена за време трудноће и мајка са дететом до три године не може да ради на пословима са повећаним ризиком.

            Послодавац не може одредити запослену жену да ради на радном месту са повећаним ризиком који би могао да јој угрози остваривање материнства.

            Послодавац је дужан да обезбеди да запослена жена за време трудноће буде у писменој форми обавештена о резултатима процене ризика на радном месту и о мерема којима се ризици отклањају.

Члан 66.

            Послодавац је дужан да запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре почетка рада обезбеди претходни лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада.

            Ако се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава посебне здравствене услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком, послодавац је дужан да га премести на друго радно место које одговара његовим здравственим способностима.

            Неиспуњавање посебних здравствених услова за рад на радном месту са повећаним ризиком не може бити разлог за отказ уговора о раду.

Члан 67.

            Актом о процени ризика за послове са повећаним ризиком, може се као превентивна мера за безбедан и здрав рад утврдити скраћено радно време, додатне и једнократне паузе, као и друге мере.

Члан 68.

            Запослени који обављају послове са повећаним ризиком, инвалиди рада, професионално оболели, као и запослени који обављају послове на којима постоји могућност професионалног обољења, у складу са актом о процени ризика, имају право на коришћење одмора за превенцију радне инвалидности, рехабилитацију и превентивну рекреацију у бањским и климатским лечилиштима, према упутствима медицине рада.

            Колективним уговором код послодавца регулисаће се начин остваривања права из става 1. овог члана.

Члан 69.

            Запослени који је професионално оболео не може трпети никакву штету нити сносити било какве трошкове због тога што је професионално оболео.

            Послодавац је дужан да професионално оболелом запосленом обезбеди радно место које одговара његовим телесним и психичким могућностима и здравственом стању.

Члан 70.

            Послодавац је дужан да запосленом инвалиду рада обезбеди радно место које одговара његовим телесним и психичким могућностима и здравственом стању.

 

3. Представник запослених за безбедност и здравље на раду

Члан 71.

            Запослени код послодавца имају право да изаберу најмање једног представника запослених за безбедност и здравље на раду.

            Број представника запослених за безбедност и здравље на раду код послодавца и начин њиховог избора уређује се колективним уговором код послодавца.

            Представника запослених за безбедност и здравље на раду именује репрезентативни синдикат, а ако има више репрезентативних синдиката, представника именује синдикат са већим бројем чланова синдикалне организације, односно репрезентативни синдикати споразумно.

Члан 72.

            Мандат представника запослених за безбедност и здравље на раду траје четири године.

            Пре истека периода на који је изабран представнику запослених за безбедност и здравље на раду мандат може да престане због:

            - престанка радног односа код послодавца,
            - подношења оставке,
            - неповерења више од половине од укупног броја запослених, исказаног у писаној форми са образложењем, именима и презименима, ЈМБГ и потписима запослених.

            У случају из става 2. овог члана избор новог представника запослених за безбедност и здравље на раду спроводи се најкасније у року од 30 дана од престанка мандата претходног представника.

Члан 73.

            Послодавац је дужан да представника запослених за безбедност и здравље на раду информише најмање једном у шест месеци о свим подацима који се односе на безбедност и здравље на раду.

Члан 74.

            Послодавац је дужан да представника запослених за безбедност и здравље на раду упозна:

            1) са налазима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада;
            2) са извештајима о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду;
            3) о планираним и предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље;
            4) са извештајем о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о спроведеним мерама;
            5) о другим питањима, у складу са колективним уговором код послодавца.

Члан 75.

            Послодавац је дужан да представнику запослених за безбедност и здравље на раду омогући приступ подацима и информацијама неопходним за несметано обављање послова.

            На писани захтев за пружање стручне помоћи или доставу података и информација, директор или друго овлашћено лице, односно стручно лице послодавца за послове безбедности и здравља на раду дужни су да представнику запослених за безбедност и здравље на раду доставе писани одговор у року петнаест дана од дана пријема захтева.

Члан 76.

            О уоченим неправилностима у примени прописа о безбедности и здрављу на раду, представник запослених за безбедност и здравље на раду непосредно обавештава:

            1) директора;
            2) лице за послове безбедности и здравља на раду код послодавца;
            3) руководиоца дела процеса рада;
            4) Одбор за безбедност и здравље на раду;
            5) одбор репрезентативног синдиката.

Члан 77.

Лице за послове безбедности и здравља на раду код послодавца, у вези уочених неправилностима у примени прописа о безбедности и здрављу на раду дужно је да одмах, без одлагања, предузме мере и активности за отклањање уочених неправилности и о томе у писаном облику, најкасније у року од три дана извести директора послодавца.

Члан 78.

            Представник запослених за безбедност и здравље на раду има право да о питањима безбедности и здравља на раду:

            1) непосредно комуницира са запосленима;
            2) прима усмене и писане представке запослених;
            3) непосредно комуницира са руководиоцима – организаторима процеса рада;
            4) непосредно комуницира са лицем одређеним од стране послодавца да обавља послове безбедности и здравља на раду, односно са представницима одговарајуће службе код послодавца;
            5) даје мишљење и сугестије надлежним органима у вези с применом прописа о безбедности и здрављу на раду;
            6) захтева и инсистира на поштовању прописа о безбедности и здрављу на раду и отклањању уочених недостатака;
            7) да истиче обавештења на огласним таблама послодавца о активностима које предузима.

Члан 79.

            Представник запослених за безбедност и здравље на раду има право на плаћено одсуство са рада, ради обављања послова везаних за безбедност и здравље на раду и право на плаћено одсуство за све време проведено на седницама Одбора за безбедност и здравље на раду, као и за време присуствовања инспекцијском надзору, у складу са колективним уговором код послодавца.

            Представник запослених за безбедност и здравље на раду, за време плаћеног одсуства из става 1. овог члана, има право на накнаду зараде у висини просечно остварене зараде у претходна три месеца.

            Представник запослених за безбедност и здравље на раду, пре коришћења плаћених часова за обављање послова безбедности и здравља на раду, дужан је да благовремено о томе обавести непосредног руководиоца.

Члан 80.

            Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај представника запослених за безбедност и здравље на раду за време обављања функције и годину дана по престанку функције, ако поступа у складу са законом и колективним уговором.

Члан 81.

            Представник запослених за безбедност и здравље на раду дужан је да репрезентативне синдикате информише о свом раду најмање једном у шест месеци, односно на сваки њихов захтев.

 

4. Одбор за безбедност и здравље на раду

Члан 82.

            Чланови одбора за безбедност и здравље на раду су:

            1) представници запослених за безбедност и здравље на раду;
            2) представници које именује директор.

            Број и састав одбора за безбедност и здравље на раду уређује се колективним уговором код послодавца, при чему број представника запослених мора да буде најмање за једног већи од броја представника послодавца, рачунајући и лице одређено од стране послодавца за послове безбедности и здравља на раду.

            Иницијативу за формирање одбора за безбедност и здравље на раду могу да поднесу и послодавац и репрезентативни синдикати.

            Послодавац је дужан да омогући да се, најкасније у року 15 дана од дана покретања иницијативе из става 3. овог члана, образује одбор за безбедност и здравље на раду и почне са радом.

Члан 83.

            Мандат чланова одбора за безбедност и здравље на раду траје четири године.

            Директор, односно репрезентативни синдикат може увек променити члана одбора за безбедност и здравље на раду – представника послодавца, односно репрезентативног синдиката, уколико не извршава обавезе на начин прописан Пословником о раду.

            Председника одбора за безбедност и здравље на раду бирају чланови одбора већином гласова.

            Председник одбора за безбедност и здравље на раду је увек из реда представника запослених.

            Пословником о раду одбор за безбедност и здравље на раду ближе уређује начин свога рада.

Члан 84.

            Одбор за безбедност и здравље на раду има следеће надлежности и права да:

            1) буде информисан о резултатима процене ризика;
            2) остварује увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду;
            3) даје предлоге и учествује у разматрању свих питања која се односе на спровођење безбедности и здравља на раду;
            4) захтева од послодавца информације о свим подацима који се односе на безбедност и здравље на раду;
            5) разматра извештај послодавца о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о спроведеним мерама;
            6) захтева од послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених;
            7) захтева вршење инспекцијског надзора ако сматра да нису спроведене одговарајуће мере безбедности и здравља на раду;
            8) упознаје се са налозима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада;
            9) разматра извештаје о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду од стране послодавца;
            10) разматра извештај послодавца о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље;
            11) разматра и даје сугестије на део колективног уговора код послодавца у области безбедности и здравља на раду у току преговора за закључивање и даје иницијативу за измене и допуне колективног уговора у овој области;
            12) разматра нацрте и предлоге свих аката послодавца у области безбедности и здравља на раду и даје одговарајуће мишљење у сугестије;
            13) разматра и друга питања у складу са законом, колективним уговором и општим актима послодавца у области безбедности и здравља на раду.

Члан 85.

            Послодавац је дужан да одбору за безбедност и здравље на раду обезбеди потребне просторне и административно - техничке услове за несметан рад, као и стручну подршку, у складу са колективним уговором код послодавца.

Члан 86.

            Одбор за безбедност и здравље на раду дужан је да послодавцу и репрезентативним синдикатима подноси шестомесечни извештај о своме раду.

            Послодавац и репрезентативни синдикати дужни су да размотре ставове и мишљења одбора за безбедност и здравље на раду и да га о свом ставу известе.

Члан 87.

            Чланови одбора за безбедност и здравље на раду имају право да присуствују семинарима и саветовањима ради едукације за обављање својих функција најмање једном годишње.

            Трошкове из става 1. овог члана сноси послодавац.

Члан 88.

            Одбор за безбедност и здравље на раду остварује сарадњу са Управом за безбедност и здравље на раду и надлежним инспекцијама.

            Одбор за безбедност и здравље на раду може од Управе за безбедност и здравље на раду да тражи мишљења о примени прописа о безбедности и здрављу на раду.

 

5. Средства и опрема за личну заштиту на раду

Члан 89.

            Актом о процени ризика утврђују се врста средстава и опреме личне заштите за обављање појединих послова.

 

6. Колективно осигурање запослених

Члан 90.

            Послодавац је дужан да, на свој терет, колективно осигура запослене за случај смрти, повреде на раду, професионалне болести, смањења или губитка радне способности.

Послодавац је дужан да, поред осигурања из става 1. овог члана, осигура запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком, у увећаном износу, утврђеном колективним уговором код послодавца, од повреда на раду и професионалних обољења.

            Учесници овог уговора споразумом утврђују начин реализације осигурања из ст. 1. и 2. овог члана.

 

VIII. ПЛАТА, НАКНАДА ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА

1. Елементи за утврђивање плате

Члан 91.

Запослени има право на одговарајућу плату, која се утврђује у складу са законом и овим уговором.

Плате се утврђују на основу основице за обрачун плата, коефицијената са којим се множи основица, додатка на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плата, у складу са законом.

            Основна плата припада запосленом који ради пуно радно време или радно време које се сматра пуним радним временом.

Члан 92.

            Коефицијент за обрачун плате запосленог изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему.

 

2. Висина основице

Члан 93.

Учесници овог уговора преговарају о висини основице за обрачун и исплату плата сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије.

Учесници овог уговора у поступку преговарања разматрају могућност и потребу корекције коефицијената.

Члан 94.

Уговорне стране обавезују се да приступе преговарању о корекцији основице за обрачун плата пре истека рока на који је уговорена ако дође до битне промене околности на основу којих је утврђена основица за обрачун плата.

Иницијативу за преговоре покреће синдикат.

Учесници овог уговора се обавезују да преговоре започну у року од десет дана од дана покретања иницијативе, те да преговори буду завршени у року од 30 дана од дана покретања иницијативе.

Члан 95.

            Здравствене установе које остварују приходе који нису јавни приходи у складу са законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи могу увећати плате до висине оствареног прихода, а највише до 30% по запосленом.

            Послодавац је обавезан да за сваки месец утврди приходе и расходе за остваривање права из става 1. овог члана и о томе обавести репрезентативни синдикат.

            Увећање плате из става 1. овог члана врши се у складу са актом о нормативима и стандардима рада, односно квалитета обављеног посла.

Члан 96.

Запослени има право на додатак на плату:

1) за рад за све дане празника који су нерадни дани - 110% од основне плате;
2) за рад ноћу - 26% од основне плате;
3) за рад недељом - 20% од основне плате;           
4) за прековремени рад здравствених радника (дежурство, односно рад по позиву, односно приправност) - 26% од основне плате;
5) за прековремени рад немедицинских радника и здравствених сарадника - 26% од основне плате;
6) по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, увећаног за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем - 0,4% од основне плате;
7) дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски додатак).

Ако се истовремено стекну услови за увећање плате по више основа, плата се увећава процентом добијеним сабирањем процената увећања по свим основама.

            Основну плату за утврђивање увећања плате из става 1. овог члана чини производ коефицијента за обрачун и исплату плате запосленом и основице, а који су утврђени у складу са Законом и овим уговором.

Члан 97.

            Здравствени радници и здравствени сарадници, као и друга лица запослена у здравственим установама, не смеју напустити радно место док им се не обезбеди замена иако је њихово радно време истекло, ако би се тиме нарушило обављање здравствене делатности и угрозило здравље пацијената.

            Запослени који ради по истеку радног времена из става 1. овог члана има право на увећање плате по основу прековременог рада за сваки сат тог рада.

Члан 98.

 Плата се исплаћује у два дела, и то први део до 20. у месецу за који се врши исплата, а други део најкасније до 5. у наредном месецу.

Члан 99.

Плата приправника утврђује се у висини 80% основне плате за послове за које је закључио уговор о раду.

Члан 100.

Лице са којим је послодавац закључио уговор о волонтерском раду може, у складу са општим актом код послодавца, поред права утврђених законом остварити и право на накнаду за рад и на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада.

 

4. Накнада плате

Члан 101.

Запослени има право на накнаду плате, у висини просечне плате у претходна три месеца, у следећим случајевима:

            1) коришћења годишњег одмора;
            2) коришћења плаћеног одсуства, војне вежбе, на позив државног органа и др.;
            3) одсуства за време државних и верских празника у складу са законом;
            4) присуствовања седницама државних, органа, органа управе и локалне самоуправе, органа коморе, органа управљања у установи, органа синдиката и савеза синдиката у својству члана и сусретима радника здравствене делатности;
            5) стручног оспособљавања и усавршавања ради потреба процеса рада;
            6) прекида рада до којег је дошло наредбом државних органа односно установе због необезбеђивања безбедности и заштите здравља на раду која је услов даљег обављања рада без угрожавања живота и здравља запослених и других лица.

Члан 102.

Запослени има право на накнаду плате за време привремене спречености за рад до 30 дана, и то:

 1. најмање у висини од 65% просечне плате у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада;
 2. у висини 100% просечне плате у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу и због добровољног давања органа и ткива, изузев добровољног давања крви.

Члан 103.

За време приправности запослени има право на додатак за сваки сат проведен у  приправности у износу од 10% вредности радног сата основне плате.
            Ако запослени буде позван да ради за време приправности, има право на увећање плате за сате прековременог рада у складу са чл. 42. и 96. овог уговора, за које сате му се умањује износ додатка из става 1. овог члана.

 

5. Накнада трошкова

Члан 104.

Запослени има право на накнаду трошкова, и то:

1) за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, у складу са колективним уговором код послодавца;
2) за време проведено на службеном путу у земљи;
3) за време проведено на службеном путу у иностранству, под условима и на начин утврђен одговарајућим прописима.

Здравствена установа има право да уместо накнаде запосленом из става 1. тачка 1. овог члана, обезбеди превоз уколико је то за њу повољније (сопствени превоз или набавка месечне карте када постоји организован јавни превоз.

            Накнада трошкова из става 1. тачка 2) овог члана исплаћује се запосленом за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи (дневнице за службено путовање у земљи), у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, трошкове ноћења према приложеном рачуну, осим у хотелу лукс категорије, с тим што се путни трошкови превоза признају у целини према приложеном рачуну.
           
            За време проведено на службеном путу у трајању од 8 до 12 сати, запосленом припада накнада у висини од 50% дневнице.

            Накнада трошкова за време службеног пута се исплаћује на основу попуњеног путног налога и приложеног рачуна.

            Запосленом се пре службеног пута исплаћује аконтација трошкова за службени пут.

            Накнада трошкова из става 1. тачка 3) овог члана исплаћује се запосленом у складу са посебним прописима о издацима за службено путовање у иностранство.

Члан 105.

Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова коришћења сопственог аутомобила у службене сврхе до износа 30% цене једног литра супер бензина по пређеном километру.

Члан 106.

            Послодавац може из сопствених прихода здравствене установе обезбедити запосленом, који је упућен на рад или стручно усавршавање ван места пребивалишта његове уже породице и ван места послодавца, право на накнаду за одвојен живот.

 

6. Друга примања

Члан 107.

Послодавац је дужан запосленом да исплати:

отпремнину при одласку у пензију најмање у висини три просечне плате запосленог у моменту исплате, с тим што тако исплаћена отпремнина не
 1. може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три  просечне плате по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније;
 2. накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини трошкова погребних услуга, у складу са прописима којима се уређује пензијско-инвалидско осигурање;
 3. накнаду штете због повреде или професионалног обољења у складу са овим, односно колективним уговором код послодавца.

Запосленима припада право на исплату новогодишње награде у једнаком износу.

О висини награде из става 2. овог члана, Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије.

Деци запослених до 15 година старости припада право на пригодан поклон за Нову Годину у складу са одлуком директора здравствене установе, а уз претходно прибављено мишљење синдиката.

Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду у износу од:
            1) 50% просечне плате у привреди у Републици Србији - за 10 година рада проведених у радном односу;
            2) једне просечне плате у привреди у Републици Србији - за 20 година рада проведених у радном односу;
            3) једне и по просечне плате у привреди у Републици Србији - за 30 година рада проведених у радном односу;
            4) две просечне плате у привреди у Републици Србији - за 35 година рада проведених у радном односу.
           
Члан 108.

Послодавац може из сопствених прихода здравствене установе да:

 1. уплати премију запосленом за добровољно пензијско осигурање,
 2. уплати премију запосленом за колективно осигурање од последица незгода и колективно осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција,

-    исплати награду  запосленим женама поводом 8. марта.

Члан 109.

            Запослени има право на солидарну помоћ у случају:

            1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;
            2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;
            3) здравствене рехабилитације запосленог;
            4) настанка теже инвалидности запосленог;
            5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице.

            Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. овог члана признаје се на основу уредне документације до висине два неопорезована износа предвиђена Законом о порезу на доходак грађана.

            У случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 2), 3) и 5) овог члана висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

            Чланом уже породице из става 1. овог члана сматра се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друга лица према којима запослени има законску обавезу издржавања.

Члан 110.
                       
            Послодавац може из сопствених прихода здравствене установе да запосленом обезбеди кредит, односно зајам за набавку зимнице, огрева и уџбеника.

           
IX. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Члан 111.

            Запосленом престаје радни однос и то:

            1) истеком рока за који је заснован;
            2) кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју;
            3) споразумом између запосленог и послодавца;
            4) отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог;
            5) на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година живота;
            6) смрћу запосленог;
            7) у другим случајевима предвиђеним законом.

1. Престанак радног односа
независно од воље запосленог и воље послодавца

Члан 112.

            Запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца:

            1) ако је на начин прописан законом утврђено да је код запосленог дошло до губитка радне способности - даном достављања правноснажног решења о утврђивању губитка радне способности;
            2) ако му је, по одредбама закона, односно правноснажној одлуци суда или другог органа, забрањено да обавља одређене послове, а не може му се обезбедити обављање других послова у здравственој установи - даном достављања правоснажне одлуке,изузев у случају здравствених разлога;
            3) ако због издражавања казне затвора мора да буде одсутан са рада у трајању дужем од шест месеци - даном ступања на издржавање казне;
            4) ако му је изречена мера безбедности, васпитна или заштитна мера у трајању дужем од шест месеци и због тога мора да буде одсутан са рада - даном почетка примењивања те мере.

 

2. Отказ од стране послодавца

Члан 113.

            Директор може да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог који се односи на радну способност запосленог, његово понашање и то:
            1) ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради;
            2) ако запослени изврши следеће повреде радне обавезе:
            - неоправдан изостанак са рада најмање два узастопна радна дана;
            - изазивање нереда и туче на раду;
            - крађе;
            - присуства на раду у пијаном стању или под утицајем наркотика;
            - повреде радне обавезе која у себи садржи елементе кривичног дела;
            - нетачног евидентирања и приказивања радног времена и резултата рада у мери да се за себе или за другог оствари већа плата;
            - давање нетачних података који су утицали на доношење погрешних одлука органа послодавца, чиме је оштећена здравствена установа или појединац;
            - злоупотреба положаја и прекорачење овлашћења;
            - одавања пословне тајне утврђене актом установе или других података до којих долази радећи свој посао;
            3) ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом директора здравствене установе, односно ако је његово понашање на раду и у вези са радом такво да не може да настави рад код послодавца;
            4) ако запослени учини кривично дело на раду или у вези са радом;    
            5) ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа у складу са Законом о раду;
            6) ако запослени злоупотреби право на одсуствовање са рада због привремене спречености за рад;
            7) ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду због измењених уговорених услова рада из члана 171. став 1. тач. 1)-4) Закона о раду;
            8) ако запослени одбије закљење анекса уговора о раду у вези са чланом 33. став 1. тачка 10) Закона о раду;
            9) ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла;

Члан 114.

            Запосленом се не може отказати уговор о раду ако одбије да ради јер му прети непосредна опасност по живот и здравље, због тога што нису спроведене прописане мере заштите на раду.

            Запослени не може бити одговоран за повреду радне дисциплине и повреду радних обавеза коју је учинио ако постоје околности које искључују његову одговорност.

Члан 115.

            Директор је дужан да пре отказа уговора о раду у случајевима из члана 116. став 1. тач. 1) до 3) Закона о раду и другим случајевима утврђеним законом, писаним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду са конкретно утврђеним чињеницама и да му остави рок од пет радних дана од дана достављања упозорења да се у писаној форми изјасни на наводе из упозорења директора.

Члан 116.

            Директор је дужан да писано упозорење достави запосленом.

            Упозорење мора да садржи конкретне чињенице које су утврђене, уочене грешке запосленог у раду, законски основ на основу кога му се упућује писмено упозорење о могућем отказу уговора о раду, као и рок за давање одговора на упозорење.

Члан 117.

            Директор може ценећи олакшавајуће околности као и чињеницу да повреда радне обавезе или непоштовање радне дисциплине није довољан разлог за отказ уговора о раду, у упозорењу да запосленог обавести да ће му отказати уговор о раду ако поново учини исту или сличну повреду без писаног упозорења.

Члан 118.

            Директор је дужан да писано упозорење пре отказа уговора о раду достави на мишљење синдикату чији је запослени члан.

            Синдикат је дужан да достави писано мишљење у року од пет радних дана од дана достављања упозорења.

Члан 119.

            Директор не може да откаже уговор о раду запосленом због следећег:

            1) привремене спречености за рад услед болести, несреће на раду или професионалног обољења;
            2) коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;
            3) одслужења или дослужења војног рока;
            4) чланства у политичкој организацији, синдикату, пола, језика, националне припадности, социјалног порекла, вероисповести, политичког или другог уверења или неког другог личног својства запосленог;
            5) деловања у својству представника запослених у складу са законом;
            6) обраћања запосленог синдикату или органима надлежним за заштиту права из радног односа у складу са законом, општим актом или уговором о раду.

X. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 120.

            Запослени код послодавца имају право да, без претходног одобрења, образују синдикат, као и да му приступају под искључивим условима да се придржавају његових статута и правила.

Члан 121.

            Синдикат има право на доношење својих статута и правила, слободне изборе представника, организован начин управљања и деловања и формулисање свог акционог програма.            

Члан 122.

            Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или забрањена административним актом послодавца.

Члан 123.

Запослени приступа синдикату добровољним потписивањем приступнице.

            Изглед и садржај приступнице уређује се актом синдиката.

Члан 124.

            Послодавац је дужан да обезбеди:

 1. представнику репрезентативног синдиката код послодавца присуствовање седницама управног одбора на којима се разматрају питања од значаја за материјални и социјални положај запослених;
 2. да се размотре мишљења и предлози репрезентативног синдиката пре доношења одлука од значаја за материјални, економски и социјални положај запослених.

Члан 125.

            Послодавац има обавезу да синдикат обавештава о питањима из своје надлежности, које су од битног значаја за економски и радно-социјални положај запослених, а нарочито о:
            - плану раду здравствене установе, односно уговору закљученом са Републичким заводом за здравствено осигурање;
            - годишњем извештају о извршеном плану рада по уговору и изван уговора;
            - структури остварених прихода и трошкова;
            - учешћу плата у трошковима пословања послодавца;
            - подацима о просечној плати, исплаћеним платама по квалификацијама и по организационим јединицама;
            - броју новопримљених запослених, на које послове су распоређени и у коју радну јединицу;
            - месечним извештајима о безбедности и заштити здравља на раду и повредама запослених;
            - другим питањима, у складу са постигнутим договором.

            Послодавац је дужан да синдикату омогући приступ свим пословима код послодавца, када је то потребно у циљу заштите права запослених утврђених законом и колективним уговорима, уз поштовање услова и стандарда утврђених законом.

Члан 126.

            Послодавац је обавезан да представницима синдиката омогући одсуствовање са рада ради реализације програмских активности и присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама, семинарима и конгресима, по позиву органа који организује састанак.

            Послодавац је обавезан да за едукативне семинаре и сл., а према одлуци надлежног органа синдиката, омогући одсуствовање са рада представницима синдиката у трајању од најмање седам радних дана годишње.

            Послодавац је обавезан да представницима синдиката који су изабрани у више органе синдиката омогући одсуствовање са рада за учествовање у раду тих органа, уз приложен позив.

            Послодавац је обавезан да представницима синдиката који заступају чланове синдиката организоване у посебна удружења у оквиру синдиката (рекреација, каса узајамне помоћи и сл.) омогући рад у складу са правилницима тих удружења.

Члан 127.

            Списак са именима синдикалних представника у здравственој установи, који је потписан од председника синдиката у здравственој установи, прослеђује се директору.

Члан 128.

            Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату, без накнаде трошкова и посредством службе која обавља правно-административне послове:

 1. обезбеди обављање стручно-административно и техничких послова, коришћење телефона, телефакса, рачунара, апарата за копирање и умножавање, и друге услове за обављање послова везаних за основну синдикалну активност;
 2. коришћење засебног простора који подразумева потребан број канцеларија, у зависности од броја чланова синдиката са неопходним канцеларијским намештајем;
 3. коришћење сале за састанке;
 4. огласни простор приступачан запосленима ради истицања обавештења и информација;
 5. одбије износ синдикалне чланарине од плате запосленог и уплати га на одговарајући рачун синдиката, у складу са статутом;
 6. изради завршни рачун;
 7. врши обраду података о уплати чланарине и даје на увид синдикалном руководству;
 8. да запосленима достављају информације, билтене, публикације, летке и друга документа организације синдиката, која су у функцији обавештавања и вршења синдикалних активности;
 9. обезбеди употребу службеног аутомобила или другог одговарајућег превозног средства, са плаћеним трошковима за одлазак на састанке, семинаре, и сл., уколико здравствена установа располаже довољним бројем службених аутомобила.

Члан 129.

Послодавац је дужан да синдикату достави сва акта која се односе на рад и организацију рада у установи и на положај запослених (статут установе, Правилник о организацији и систематизацији послова, акт којим се утврђује пословна тајна, акт о решавању стамбених потреба, акт у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, акт о нормативима и стандардима за yтврђивање резултата рада запослених, уговор закључен са Републичким заводом за здравствено осигурање  и др.).

Члан 130.

            Овлашћени представник синдиката има право на плаћено одсуство ради обављања синдикалне функције, и то:

            1) на 40 плаћених сати рада месечно ако синдикат има најмање 200 чланова и по 1 сат месечно за сваких следећих 100 чланова;
            2) на сразмерно мање плаћених сати ако синдикат има мање од 200 чланова.
           
            Овлашћени представник синдиката потписника овог уговора у вишим органима и телима и то: председник, односно повереник окружног, односно регионалног, односно градског, покрајинског и републичког органа синдиката има право на најмање 60 плаћених сати рада месечно за рад у синдикату.

            Број сати рада из става 2. овог члана увећава се сразмерно броју чланова синдиката на округу-граду, односно региону, покрајини и Републици.

            Колективним уговором код послодавца или споразумом послодавца и синдиката, може се утврдити да овлашћени представник синдиката у потпуности буде ослобођен обављања послова за које је закључио уговор о раду.

            Колективним уговором код послодавца или споразумом послодавца и синдиката утврђује се број овлашћених представника синдиката који имају право на плаћено одсуство.

            Време проведено у вршењу синдикалне функције сматра се временом проведеним на раду.

            Ако колективни уговор или споразум није закључен, председник подружнице и члан органа синдиката имају право на 50% плаћених сати из става 1. овог члана.

Члан 131.

            Послодавац је дужан да увећану месечну плату у висини три основице утврђене за обрачун и исплату плата запослених у здравству исплаћује, и то:
            1) председнику, односно поверенику репрезентативног синдиката у здравственој установи;
            2) председнику, односно поверенику окружног, односно регионалног, градског, покрајинског и републичког органа синдиката, потписника овог уговора.

            Право из става 1. тачка 2) овог члана могу стећи и синдикати који од момента закључења овог уговора стекну реперезентативност на нивоу Републике Србије.

Члан 132.

            Послодавац је дужан да поштује услове учлањења, ишчлањења, висину и начин плаћања синдикалне чланарине утврђене актима синдиката чији је запослени члан.

Члан 133.

            Послодавац је дужан да најмање једном у три месеца сазове заједнички састанак представника репрезентативних синдиката.

На састанцима се разматрају питања везана за материјални и социјални положај запослених и примену колективног уговора.

Послодавац и синдикат имају обавезу редовног, потпуног и благовременог међусобног обавештавања.

Члан 134.

            Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај (распоређивање на друге, мање плаћене послове, распоређивање у другу организациону целину, упућивање на рад у друго место рада, упућивање на рад код другог послодавца, проглашавање технолошким вишком) представника запослених (председник синдикалне организације, синдикалне подружнице, синдикални повереник, чланови органа синдиката, председник окружног, градског, покрајинског и републичког одбора) за време обављања функције и две године по престанку функције ако поступа у складу са законом, колективним уговором и уговором о раду.

            Послодавац је обавезан да функционере синдиката, по истеку функције, врати на послове које су обављали пре избора, односно на послове, на којим неће имати мању плату од плате коју су имали пре избора на професионалну функцију.

 

XI. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 135.

            Послодавац је дужан да обавештава запослене о свим питањима која су од значаја за социјално-економски положај и права и обавезе запослених, а нарочито о развојним циљевима установе, промени делатности установе, организационим променама, годишњем обрачуну (завршном рачуну), годишњим програмима рада и пословања, годишњим програмима стручног усавршавања.

            Послодавац је дужан да благовремено, потпуно и истинито обавештава запослене о свим активностима, одлукама и мерама које предузима Министарство здравља, а које су од значаја за социјално-економски положај и радно-правни статус запослених.

Члан 136.

            Запослени има право да захтева обавештење о:

            1) питањима која се односе на послове које обавља или организациону јединицу у којој ради;
            2) променама које се односе на његово радно ангажовање;
            3) питањима из области плата и других права из радног односа.

            Захтев из става 1. овог члана, запослени подноси у писаној форми или упућује усмено непосредном руководиоцу.

            Непосредни руководилац је дужан да захтев о питањима која нису из његове надлежности уступи овлашћеном лицу у установи.

            О захтеву из става 1. овог члана који је достављен у писменој форми, запослени се писмено обавештава у року од 30 дана од дана пријема захтева.
Запослени има право да саопшти своје мишљење о свим питањима која се односе на организацију радног процеса и послове на којима је ангажован.

 

XII. ПРАВА И ДУЖНОСТИ У ШТРАЈКУ

Члан 137.

            Синдикат може организовати штрајк под условима утврђеним законом и овим уговором.

            Послодавац је дужан да општим актом утврди начин обезбеђивања минимума процеса рада за време штрајка, у складу са актом оснивача о минимуму процеса рада за време штрајка у здравственим установама.

Члан 138.

            Организовање штрајка и учествовање у штрајку у складу са законом и овим уговором, не представља повреду радне обавезе.

            Запослени који учествују у штрајку остварују основна права из радног односа, у складу са законом.

Послодавац не може спречавати штрајк који је организован у складу са законом и овим уговором, нити спречавати запослене да учествују у штрајку.

Послодавац не може предузимати мере принуде ради окончања штрајка организованог у складу са законом и овим уговором, нити предвидети повољнију зараду или друге повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку.

 

XIII. ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 139.

            О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује директор здравствене установе или лице које он овласти у писаној форми.

Члан 140.

            Запосленом се у писаном облику доставља решење о остваривању права, обавеза и одговорности са образложењем и поуком о правном леку.

            Решење се доставља запосленом лично.

            Ако послодавац није у могућности да изврши личну доставу писмена дужан је да о томе сачини службену белешку, након чега ће решење објавити на огласној табли послодавца.

            По истеку осам дана од дана објављивања решења на огласној табли послодавца решење се сматра уредно достављеним запосленом.

 

XIV. МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

1. Индивидуални спор

Члан 141.

            Општим актом и уговором о раду може да се предвиди поступак споразумног решавања спорних питања између послодавца и запосленог.

            Спорна питања решава арбитар кога споразумно одређују стране у спору, а из реда стручњака који је стручан за предмет спора.

Члан 142.

            Поступак пред арбитром покреће се у року од три дана од дана достављања решења запосленима.

            Арбитар је дужан да донесе одлуку у року од 10 дана од дана подношења захтева за споразумно решавање спорних питања.

            Запосленом коме је послодавац отказао уговор о раду а траје поступак пред арбитром тим поводом, мирује радни однос.

Члан 143.

            Ако арбитар у року од десет дана од дана подношења захтева за споразумно решавање спорних питања не донесе одлуку, решење о отказу уговора о раду постаје извршно.

            Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца и запосленог.

Члан 144.

            Против решења којим је повређено право запосленог, или је запослени сазнао за повреду права, запослени, односно представник синдиката чији је запослени члан, ако га запослени овласти, може да покрене спор пред надлежним судом у року од 90 од дана достављања решења, односно од сазнања за повреду права.

 

2. Колективни радни спор

Члан 145.

            Колективни радни спор решава се у складу са законом који регулише област мирног решавања спорова.

 

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 146.

            Учесници овог уговора су сагласни да у року од годину дана од дана ступања на снагу овог уговора утврде јединствене критеријуме за процену послова са повећаним ризиком који се обављају у здравственим установама, као и за скраћено радно време, који ће се, након потписивања, примењивати као анекс овог уговора од дана ступања на снагу.
           
            Одредбе чл. 37. 38. и 49. став 1. тачка 3) овог уговора примењиваће се најдуже годину дана од дана доношења јединствених критеријума из става 1. овог члана.

            Послодавац је дужан да у року од годину дана од дана ступања на снагу јединствених критеријума из става 1. овог члана, усклади акт о процени ризика на радном месту и радној околини са овим уговором и законом којим се уређује безбедност и здравље на раду.

Члан 147.

            Овај уговор је закључен када га потпишу овлашћена лица учесника у закључивању.

Члан 148.

            Овај уговор закључује се на период од три године.

Члан 149.

            Предлог за измене и допуне овог уговора може да поднесе сваки учесник у писменом облику.

            Учесници овог уговора дужни су да се у року од 15 дана од дана пријема предлога за измену и допуну овог уговора изјасне о предлогу.

            Репрезентативни синдикати образују одбор за преговоре.

            Број чланова одбора одређују синдикати сразмерно броју чланова.

Члан 150.

            Учесници колективног уговора код послодавца дужни су да, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог уговора, започну преговоре за закључивање колективног уговора код послодавца.

Члан 151.

            Ако на дан ступања на снагу овог уговора није коначно одлучено о правима, обавезама и одговорностима запосленог, примењују се одредбе овог уговора, ако је то за запосленог повољније.

Члан 152.

            Учесници овог колективног уговора именују по три члана у комисију која прати примену и даје аутентична тумачења овог уговора.

Комисија из става 1. овог члана дужна je да учеснике овог уговора обавештава о примени и датим аутентичним тумачењима овог уговора најмање једном годишње.

Члан 153.

            Овај уговор ступа на снагу осмог од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu clana 41. Statuta Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Vanredna Skupština Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na zasedanju održanom dana 05.07. 2010 godine , usvojila je

STATUT
SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU
I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE


I OSNOVNE ODREDBE
Clan 1.

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: Sindikat) je dobrovoljna, samostalna, demokratska i nezavisna interesna organizacija zaposlenih, koja, na nacelima uzajamnosti i solidarnosti, ostvaruje, štiti i unapreduje radne, ekonomske, socijalne i profesionalne interese i prava svojih clanova.

Clan 2.
Sindikat je nezavisan i samostalan u odnosu na poslodavce, udruženja poslodavaca, državne i druge organe vlasti, politicke partije, stranke i verske zajednice.
Sindikat se zalaže za izgradnju pravne države, vladavinu prava i socijalnu pravdu, u skladu sa medunarodnim standardima.
Sindikat se izjašnjava protiv rasizma, nacionalne, verske, rodne diskriminiacije i svakog drugog oblika netrpeljivosti.

Clan 3.
Sindikat osnivaju clanovi zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Sindikat je jedinstveno organizovan za teritoriju Republike Srbije.
Sindikat je osnovan i organizovan na granskom principu za teritoriju Republike Srbije za delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Sindikalna organizacija koja se formira kod jednog ili za više poslodavaca je osnovni oblik organizovanja i delovanja clanstva u Sindikatu.
U Sindikatu se organizuju i deluju:
1. sindikati zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti pokrajina.
2. sindikati zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za okruge i gradove
3. sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za grad Beograd,

Clan 4.
Sindikatu mogu da pristupe sindikati i sindikalne organizacije kao kolektivni clanovi, uz saglasnost Republickog odbora Sindikata.
Svi clanovi Sindikata, odnosno sindikalne organizacije iz stava 1. ovog clana, su clanovi Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

Clan 5.
Sindikat, organizovanost i delovanje zasniva na principima: dobrovoljnosti kod uclanjenja, solidarnosti, odgovornosti, izborima, demokraticnosti u odlucivanju, koordinaciji realizacije programskih i statutarnih dokumenata, efikasnosti i javnosti rada uz obaveznost sprovodenja usvojenih odluka.
Statut, Programska nacela Sindikata, Ustav, zakoni, kolektivni ugovori, ratifikovane medunarodne konvencije, Evropska socijalna povelja i druga medunarodna akta kojima se ureduju standardi iz oblasti sveta rada koje je ratifikovala Republika Srbija su osnove delovanja Sindikata .
Clan 6.
Sindikat može, na nacelima ravnopravnosti, uzajamnosti i solidarnosti, stupiti u saveze ili asocijacije organizacija sindikata u zemlji i inostranstvu radi uspešnijeg obavljanja svoje osnovne funkcije, kvalitetnijeg ostvarivanja interesa i zajednickog delovanja u poboljšanju uslova rada i života svojih clanova.
Sindikat može da ostvaruje akcionu saradnju i da zajednicki deluje sa drugim sindikatima, udruženjima i nevladinim organizacijama, u Republici Srbiji radi ostvarivanja odredenih zajednickih interesa clanstva pri cemu se moraju poštovati Programska nacela Sindikata i ovoj statut.

Clan 7.
Sindikat ostvaruje medunarodnu sindikalnu saradnju sa sindikatima drugih zemalja na bazi zajednickih interesa.

Clan 8.
Socijalni dijalog i pregovori sa socijalnim partnerima su osnovni metod delovanja Sindikata
Sindikat koristi druga demokratska, legitimna i legalna medunarodno priznata sredstva i metode sindikalne borbe ukoliko socijalni dijalog i pregovori ne daju ocekivane rezultate kao što su:
1. samostalno isticanje predloga i inicijativa,
2. javno osporavanje i kritika odredenih rešenja, mera i odluka i podnošenje protivpredloga,
3. traženje ostavki i smena odgovornih,
4. pokretanje sporova i zastupanje clanova pred sudskim i drugim organima u zaštiti njihovih prava;
5. organizovanje protestnih skupova;
6. organizovanje štrajka i
7. drugi legitimni oblici delovanja i javnog istupanja.

II PRAVNI STATUS I OBELEŽJA SINDIKATA
Clan 9
.
Naziv Sindikata glasi: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Sedište Sindikata je u Beogradu, Decanska 14.
U medunarodnim komunikacijama Sindikat koristi naziv na engleskom jeziku:
„HEALTH AND SOCIAL SECURITY WORKERS UNION OF SERBIA“

Clan 10.
Sindikat ima svojstvo pravnog lica.
Sindikat ima svoj tekuci racun preko koga se registruje i odvija ukupno materijalno-finansijsko poslovanje.

Clan 11.
Sindikat ima pecat okruglog oblika, precnika 55 mm i sadrži tekst: „Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije – Beograd“, a u sredini je amblem Sindikata.
Tekst pecata ispisan je na srpskom jeziku, cirilicnim pismom,

Clan 12.
Sindikat ima svoj memorandum.
Memorandum sadrži: naziv, sedište i amblem Sindikata, maticni broj, poreski identifikacioni broj, broj tekuceg racuna, broj telefona i faksa, imeil i sajt Sindikata.
Memorandum može da sadrži naziv, znak, amblem, skice, crteže i druga obeležja organizacija i udruženja ciji je Sindikat clan.

Clan 13.
Sindikat ima svoj amblem, dimenzija 2,5 x 2 cm.
Amblem Sindikata je stilizovano cirilicno slovo S plave boje u kome se nalazi crveni krst.

Clan 14.
Zastava Sindikata je bele boje, velicine 2 x 1 m sa tekstom: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije - sa amblemom Sindikata.

Clan 15.
Dan Sindikata je 15. oktobar, kao dan kada je 1991. godine usvojen prvi statut Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije.

Clan 16.
Svakom clanu Sindikata izdaje se clanska karta.
Clanska karta je jedinstvena za sve clanove Sindikata.
Clanska karta je velicine 8,5 x 5 cm.
Clanska karta je svetlo plave boje i sadrži tekst:: "Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije", sa amblemom Sindikata, prezimenom, srednjim slovom i imenom, jedinstvenim maticnim brojem i brojem clana.
Osnovna prava i obaveze clana Sindikata upisana su na poledini clanske karte .
Clanske karte štampa Sindikat i njegovo su vlasništvo.

III CILJEVI I SADRŽAJ RADA
Clan 17.

Sindikat se u ostvarivanju radnih, ekonomskih, socijalnih i profesionalnih interesa i prava svojih clanova posebno zalaže za:
1. razvoj demokratske pravne države, zasnovane na vladavini prava i socijalnoj pravdi;
2. ostvarivanje osnovnih ljudskih i sindikalnih prava i sloboda, u skladu sa medunarodnim standardima, a posebno za slobodu sindikalnog delovanja i zaštiti sindikalnih predstavnika;
3. ravnopravnost polova u zapošljavanju, radu i svim sferama društva;
4. unapredenje socijalnog dijaloga i dalji razvoj sistema kolektivnih ugovora;
5. bezbednost i zaštitu zdravlja na radu;
6. zaštitu interesa zaposlenih u oblastima ekonomske, socijalne, poreske i zdravstvene politike, kao i za zaštitu covekove okoline;
7. socijalnu sigurnost zaposlenih;
8. unapredenje obrazovnog sistema i stvaranje institucionalnih uslova za usavršavanje u toku radnog odnosa;
9. poštovanje prava po osnovu rada i uslova rada utvrdenih zakonom i kolektivnim ugovorima

Clan 18.
Sindikat ostvaruje sledece ciljeve, funkcije i zadatke:
1. štiti i unapreduje materijalni, socijalni, profesionalni i društveni položqj svojih clanova ucešcem u donošenju zakona, zakljucivanjem posebnih kolektivnih ugovora na nivou Republike, lokalnih samouprava i teritorijalnih autonomija, kolektivnih ugovora kod poslodavaca i participiranjem u organima upravljanja
2 pregovara radi zakljucivanja kolektivnih ugovora i zakljucuje kolektivne ugovore,
3 ucestvuje u rešavanju sporova povodom zakljucivanja i primene kolektivnih ugovora, a za
njihovo rešavanje koristi mirne metode, organizovanje protesta i štrajka;
4 štiti prava clanstva iz rada i po osnovu rada
5 vrši uticaj na donošenje odluka državnih i poslovodnih organa, koje su znacajne za radno-pravni, materijalni, profesionalni i socijalni položaj zaposlenih
6 zauzima stavove i obezbeduje informisanje clanstva i javnosti o bitnim pitanjima iz oblasti rada, u cilju ostvarivanja i zaštite prava clanstva
7 zalaže se za poboljšanje uslova na radnom mestu i zaštitu životne sredine,
8 osposobljava clanstvo za realizaciju programskih nacela i zadataka Sindikata,
9 dodeljuje priznanja zaslužnim clanovima, organizacijama i pojedincima,
10 formira namenske sindikalne fondove i
11 ostvaruje i druge funkcije od znacaja za clanove Sindikata.

Clan 19.
Sindikat ostvaruje ciljeve, funkcije i zadatke utvrdene ovim statutom i Programskim nacelima, putem svojih organizacija, organa i oblika delovanja.

Clan 20.
Zaposleni se uclanjuju u Sindikat radi zaštite prava iz rada i po osnovu rada, a narocito radi:
1. kolektivnog i pojedinacnog zastupanja interesa pred poslodavcem i drugim organima koji odlucuju o pravima zaposlenih;
2. ocuvanja licnog dostojanstva i sprecavanja svakog oblika i vida diskriminacije
3. zakljucivanja kolektivnih ugovora, kao nezamenljivog instrumenta uredivanja položaja i interesa zaposlenih;
4. obezbedivanja radno-pravne zaštite i socijalne sigurnosti;
5. obezbedivanja zarada za dostojanstven život clana i njegove porodice;
6. unapredivanja uslova rada i života;
7. bezbednosti na radu i ocuvanja zdravlja na radu;
8. ostvarivanja društvenog uticaja i ucešca u procesima odlucivanja;
9. objektivnog i potpunog informisanja o svim pitanjima od interesa za clanstvo;
10. strucnog usavršavanja kao prava zaposlenih;
11. ostvarenja solidarnosti i kolegijalnosti;
12 ostvarivanja drugih prava i interesa.


IV ODNOSI U SINDIKATU
Clan 21.

Organi Sindikata demokratski izgraduju zakljucke, stavove, odluke, donose ih vecinskim odlucivanjem i obavezno jedinstveno sprovode.
Odnosi u Sindikatu su zasnovani na principima da :
1. svi clanovi Sindikata imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti
2. svi organi Sindikata u izgradivanju i donošenju stavova, zakljucaka i odluka obavezno polaze od interesa clanstva, programskih nacela i statutarnih odredbi
3. kontrolu nad radom organa vrši clanstvo, organizovano u sindikatima,
4. svi clanovi organa i nosioci funkcije imaju obaveze i odgovornosti srazmerno svojim pravima i ovlašcenjima,

Clan 22.
Svi organi i oblici delovanja Sindikata su obavezni da uvaže zahteve i inicijative clanstva, da ih razmatraju i da o tome obaveštavaju pokretace inicijativa.
Svi organi Sindikata su obavezni da poštuju demokraticnost u radu, da se statutarno ponašaju, da ocenjuju sprovodenje odluka i da obezbede striktnu primenu kolektivnog ugovora.
Rad svih organa Sindikata je javan za clanstvo Sindikata.
Informisanje o radu organizacija i organa Sindikata je prioritetan i strateški cilj, cijim se ostvarivanjem postiže akciono jedinstvo.


V CLANSTVO U SINDIKATU
Clan 23.

Zaposleni se dobrovoljno uclanjuje u Sindikat, prihvatajuci Programska nacela i ovaj statut, radi zastupanja, predstavljanja, ostvarivanja, unapredenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i obrazovnih interesa i prava, i drugih pojedinacnih i kolektivnih interesa, na nacelima uzajamnosti i solidarnosti.
Zaposleni su u Sindikat uclanjuje slobodno izraženom voljom, bez obzira na politicko i versko uverenje, nacionalnu i polnu pripadnost i zanimanje.
Zaposleni se u Sindikat uclanjuje potpisivanjem pristupnice u sindikalnoj organizaciji, na osnovu cega dobija clansku kartu ovog Sindikata.
Zaposleni kod privatnog poslodavca, ukoliko ne postoje uslovi za formiranje sindikalne organizacije i u ustanovama koje imaju do 10 zaposlenih pristupnicu potpisuju u gradskom, odnosno okružnom odboru Sindikata, ili neposredno u Sindikatu.
Republicki odbor Sindikata utvrduje sadržaj pristupnice kao pojedinacne pisane izjave.
Clan Sindikata stice uslov za ostvarivanje prava i preuzima utvrdene obaveze po osnovu clanstva uclanjenjem – potpisivanjem pristupnice Sindikatu.

Clan 24.
Clan Sindikata koji je otišao u penziju može da ostvaruje sindikalna prava i obaveze u sindikalnoj organizaciji u kojoj je bio do odlaska u penziju, na osnovu potpisane izjave i redovnog placanja clanarine prilikom svake isplate penzije.
Clan Sindikata iz stava 1. ovog clana ima pravo na besplatnu radno-pravnu zaštitu u ostvarivanju prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja i iz radnog odnosa, kao i pravo na korišcenje sredstava iz sindikalnih fondova, u skladu sa finansijskim mogucnostima Sindikata.
Clan Sindikata iz stava 1. ovog clana nema aktivno i pasivno biracko pravo u Sindikatu.

Clan 25.
Clan Sindikata može da ostane privremeno nezaposleni na osnovu potpisane izjave i redovnog placanja clanarine prilikom svake isplate naknade od Nacionalne službe za zapošljavanje.
Clan Sindikata iz stava 1. ovog clana ima pravo na pomoc i posredovanje u zapošljavanju, besplatnu radno-pravnu zaštitu u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, kao i pravo na korišcenje sredstava iz sindikalnih fondova, u skladu sa finansijskim mogucnostima Sindikata.

Clan 26.
Clan Sindikata kome je na osnovu odluke nadležnog organa poslodavca prestao radni odnos, ostvaruje sva prava i obaveze clana u sindikalnoj organizaciji sve do konacnosti odluke, odnosno do pravosnažnosti sudske odluke.

Clan 27.
Clan Sindikata koji je izabran, odnosno imenovan na poslovodnu funkciju ili funkciju u državnim organima, organima lokalne samouprave, odnosno teritorijalne autonomije, ili na funkciju u politickim strankama, kao i zaposleni na koga je direktor preneo svoja ovlašcenja u odlucivanju o pravima i obavezama zaposlenih, dok obavlja poslove na toj funkciji ne može da bude biran u organe i za nosioce funkcija u Sindikatu.
Clan Sindikata iz stava 1. ovog clana ostvaruje sva druga prava i obaveze clana utvrdene ovim statutom.
Prava i obaveze koja proisticu iz clanstva u Sindikatu, miruju zaposlenom koji se nalazi na odsluženju vojnog roka ili neplacenom odsustvu .

Clan 28.
Osnovna prava clana Sindikata su da:
1. bude upoznat o svojim sindikalnim pravima i obavezama pre potpisivanja pristupnice Sindikatu;
2. ucestvuje u radu sindikalne organizacije, slobodno iznosi svoje mišljenje i stavove, usaglašava ih sa stavovima i mišljenjima drugih clanova, ucestvuje u postupku donošenja zajednickih stavova i odluka i da se angažuje na njihovoj realizaciji;
3. podnosi predloge sindikalnoj organizaciji i organima Sindikata;
4. ostvaruje pravo na rad u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;
5. ostvaruje besplatnu pravnu pomoc i radno-pravnu zaštitu;
6. ostvaruje, zaradu i druga primanja koja proisticu iz kolektivnog ugovora kod poslodavca, Posebnog i Opšteg kolektivnog ugovora;
7. predlaže, bira i bude biran u organe i za nosioca funkcije u sindikalnoj organizaciji i Sindikatu;
8. zahteva odgovornost clanova organa i nosilaca funkcija u sindikalnoj organizaciji i Sindikatu za nesprovodenje usvojenih stavova, zakljucaka i odluka;
9. bude informisan o svim pravima iz radnog odnosa i o aktivnostima sindikalne organizacije i Sindikata;
10. se osposobljava i obrazuje za sindikalni rad;
11. koristi sindikalne objekte za odmor i rekreaciju;
12. ucestvuje u sportskim, kulturnim i drugim manifestacijama koje organizuje Sindikat;
13. koristi pogodnosti u snabdevanju koje organizuje Sindikat;
14. koristi sredstva iz sindikalnih fondova, u skladu sa finansijskim mogucnostima Sindikata;
15. koristi bankarske usluge i usluge osiguravajucih društava pod povoljnim uslovima na osnovu ugovora koje Sindikat zakljucuje;
16. inicira organizovanje štrajka i drugih sredstava sindikalne borbe i ucestvuje u njima;
17. ostvaruje i druga prava koja proisticu iz ovog statuta i Programskih nacela sindikata, a u skladu sa ovim statutom i drugim opštim aktima Sindikata.

Clan 29.
Osnovne obaveze clana Sindikata su da:
1. dosledno se pridržava Statuta i Programskih nacela Sindikata i akata sindikalne organizacije;
2. redovno prisusustvuje i aktivno ucestvuje u radu sednica sindikalne organizacije i organa Sindikata u kojima je clan;
3. svoje interese i zahteve na demokratski nacin uskladuje sa interesima i zahtevima drugih clanova Sindikata;
4. postupa po odlukama, stavovoima i zakljuccima organa Sindikat
5. obrazuje se i osposobljava za sindikalni rad i da svoje znanje prenosi na ostale clanove Sindikata;
6. ucestvuje u sindikalnim akcijama protesta, podrške, solidarnosti ili pomoci;
7. ucestvuje u štrajku, razvijajuci solidarnost i jedinstvo clanstva;
8. redovno, prilikom svake isplate zarade, odnosno naknade zarade placa sindikalnu clanarinu,
9. postupa u interesu Sindikata.

Clan 30.
Clanstvo u Sindikatu prestaje:
1. istupanjem,
2. brisanjem iz evidencije i
3. iskljucenjem iz Sindikata.

Clan 31.
Zahtev za istupanje iz Sindikata podnosi se pisanim putem odboru sindikalne organizacije.
Clanu Sindikata prestaju prava i obaveze clana , utvrdene ovim statutom, protekom tri meseca od podnošenja zahteva iz stava 1. ovog clana
Clan Sindikata je zbog istupanja iz Sindikata dužan da izmiri sve finansijske obaveze prema sindikalnoj organizaciji i Sindikatu do dana prestanka clanstva

Clan 32.
Clan Sindikata može da bude brisan iz evidencije clanstva ukoliko ne placa clanarinu tri meseca uzastopno ili cetiri meseca sa prekidima u periodu od šest meseci.
Odbor sindikalne organizacije donosi odluku o brisanju iz evidencije clanstva.
Odluka o brisanju iz evidencije clanstva sa poukom o pravnom leku dostavlja se clanu i po pravilu se istice na oglasnoim tablama kod poslodavca.
Odbor sindikalne organizacije je dužan da pisanim putem upozori clana na obavezu placanja clanarine i obavesti o posledici neplacanja clanarine pre donošenja odluke iz stava 1. ovog clana.
Rok iz stava 1. ovog clana pocinje da tece od dana dostavljanja upozorenja clanu.
Prava i obaveze clana Sindikata prestaju danom dostavljanja odluke o brisanju iz evidencije clanstva.
Clan Sindikata je dužan da izmiri u celosti sve finansijske obaveze prema sindikalnoj organizaciji i organima Sindikata u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o brisanju iz evidencije clanstva

Clan 33.
Clan Sindikata može biti iskljucen iz Sindikata zbog teže povrede ovog statuta ako:
1. deluje suprotno Programskim nacelima, ovom statutu ili Kodeksu ponašanja nosioca funkcije i clana organa Sindikata,
2. ucestvuje u aktivnostima koje su usmerene na razbijanje Sindikata ili ucestvuje u podsticanju takvih aktivnosti,
3. nepridržava se i krši odredabe opšteg akta o materijalno – finansijskom poslovanju, imovini i fondovima Sindikata i opštih akata i odluka organa Sindikata i organa sindikalne organizacije
4. vrši opstrukciju i ne izvršava odluke i zakljucke organa Sindikata i sindikalne organizacije.

Clan 34.
Odluku o iskljucenju clana Sindikata mogu doneti:
1. odbor sindikalne organizacije,
2. neposredno viši organ Sindikata za teritoriju .
Odluka iz stava 1. ovog clana, donosi se u pisanoj formi i mora biti obrazložena, sa uputstvom o pravu na žalbu.
Odluka o iskljucenju dostavlja se iskljucenom clanu u roku od 15 dana od dana donošenja.

Clan 35.
Clan Sindikata kao i neposredno viši organ Sindikata, ima pravo žalbe Statutarnom odboru Sindikata, na odluku o iskljucenju iz clanstva Sindikata, odnosno na odluku o prestanku clanstva zbog istupanja iz Sindikata ili brisanja iz evidencije, u roku od 15 dana od dana prijema odluke o iskljucenju, odnosno od dana saznanja za odluku o prestanku clanstva zbog brisanja iz evidencije ili istupanja iz Sindikata
Statutarni odbor Sindikata dužan je da u roku od 30 dana od dana prijema žalbe, istu razmotri i donese odluku.
Odluka Statutarnog odbora Sindikata, po žalbi iz stava 1. ovog clana, je konacna.
Iskljucenom clanu prestaje clanstvo u Sindikatu danom dostavljanja konacne odluke o iskljucenju iz Sindikata.
Clan Sindikata je dužan da u celosti izmiri sve finansijske obaveze prema sindikalnoj organizaciji i organima Sindikata u roku od 30 dana od dana dostavljanja konacne odluke o iskljucenju iz Sindikata.

Clan 36.
Clan Sindikata je dužan da odboru sindikalne organizacije vrati clansku kartu danom prestanka clanstva u Sindikatu po izmirenju svojih obaveza
Odbor sindikalne organizacije vracenu clansku kartu predaje neposredno višem organu Sindikata, a ovaj organ clansku kartu predaje Predsedništvu Sindikata, koji je poništava a njen broj ostaje u evidenciji.
Clanovi Sindikata koji ne izvrše obavezu vracanja clanske karte vode se u posebnoj evidenciji pri Republickom odboru Sindikata.

VI ORGANI SINDIKATA
Clan 37.

Organi Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti u Republici su:
1. Kongres Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
2. Republicki odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
3. Statutarni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
4. Nadzorni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
5. Predsedništvo Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
6. Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

1. Kongres Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Clan 38.
Kongres Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: Kongres Sindikata) je najviši organ Sindikata.
Redovno zasedanje Kongresa Sindikata održava se svake pete godine.
Vanredno zasedanje Kongresa Sindikata održava se po ukazanoj potrebi, u skladu sa ovim statutom.
Republicki odbor Sindikata donosi odluku o sazivanju i predlogu dnevnog reda Kongresa Sindikata najkasnije mesec dana pre održavanja.

Clan 39.
Svojstvo delegata Kongresa Sindikata imaju:
1. delegati izabrani na skupštinama Sindikata pokrajina, okruga i Grada Beograda, srazmerno brojnosti i strukturi clanstva u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite,
2. novoizabrani clanovi Republickog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
3. clanovi organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije prethodnog saziva (Republickog odbora Sindikata, Nadzornog odbora Sindikata i Statutarnog odbora Sindikata),
4. predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Republicki odbor Sindikata donosi odluku o broju i sastavu delegata Kongresa, kojom se mora obezbediti broj delegata srazmerno broju clanova Sindikata na teritoriji okruga i grada Beograda, najkasnije dva meseca pre održavanja.
Broj delegata Kongresa sindikata ne može da bude manji od 200.
Mandat delegata Kongresa Sindikata traje pet godina i može se ponoviti.

Clan 40.
Kongres Sindikata:
1. verifikuje izbor delegata Kongresa sindikata,
2. verifikuje izbor clanova Republickog odbora Sindikata novog saziva,
3. imenuje radno predsedništvo koje rukovodi radom Kongresa Sindikata ,
4. usvaja poslovnik o radu Kongresa Sindikata,
5. imenuje radna tela Kongresa Sindikata,
6. usvaja dnevni red za rad Kongresa
7. usvaja Izveštaj o radu Sindikata izmedu dva Kongresa,
8. usvaja Izveštaj Nadzornog odbora Sindikata,
9. usvaja Izveštaj Statutarnog odbora Sindikata,
10. usvaja Programska nacela Sindikata, rezolucije i deklaracije,
11. usvaja Statut Sindikata, odnosno izmene i dopune Statuta,
12. bira predsednika Sindikata,
13. bira clanove Nadzornog odbora Sindikata, na predlog gradskih, odnosno okružnih i pokrajinskih odbora Sindikata,
14. bira clanove Statutarnog odbora Sindikata, na predlog gradskih, odnosno okružnih i pokrajinskih odbora Sindikata,
15. imenuje sekretara Sindikata,
16. donosi odluku o stupanju i istupanju Sindikata iz saveza i asocijacija,
17. razmatra i odlucuje o zahtevima i inicijativama upucenih Kongresu,
18. razrešava i konstatuje prestanak mandata dosadašnjem predsedniku i sekretaru Sindikata,
19. razrešava i konstatuje prestanak mandata clanovima Republickog odbora Sindikata, clanovima Nadzornog odbora Sindikata i clanovima Statutarnog odbora Sindikata prethodnog saziva,
20. razmatra i odlucuje o drugim pitanjima znacajnim za funkcionisanje i rad Sindikata.
Radno predsedništvo, izabrano pre utvrdivanja dnevnog reda, rukovodi radom Kongresa Sindikata, a predsednik Sindikata predsedava zasedanjem Kongresa Sindikata do izbora radnog predsedništva.

Clan 41.
Vanredno zasedanje Kongresa Sindikata može da se održi izmedu dva redovna, ako tako odluci Republicki odbor Sindikata.
Inicijativu za sazivanje Vanrednog kongresa, sa obrazloženjem, mogu da daju i:
1. Nadzorni odbor Sindikata po pitanjima iz njegove nadležnosti,
2. Statutarni odbor Sindikata po pitanjima iz njegove nadležnosti,
3. predsednik Sindikata,
4. Predsedništvo Sindikata,
5. najmanje 1/3 izabranih delegata Kongresa Sindikata potpisivanjem inicijative,
6. najmanje 1/3 od ukupnog broja organa Sindikata za teritoriju ili
7. najmanje 1/3 od ukupnog broja odbora sindikalnih organizacija.
Inicijativa iz stava 2. ovog clana podnosi se u pisanom obliku sa sažetim i argumentovanim obrazloženjem i relevantnim cinjenicama i dostavlja se Republickom odboru Sindikata.
Republicki odbor Sindikata je dužan da razmotri i odluci po datoj inicijativi iz stava 2. ovog clana u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijative.
Ukoliko Republicki odbor Sindikata prihvati inicijativu, donosi odluku o sazivanju Vanrednog kongresa i utvrduje predlog dnevnog reda.
Vanredno zasedanje kongresa Sindikata održava se najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o održavanju.
Republicki odbor Sindikata mora da sazove vanredno zasedanje kongresa ako obrazloženi zahtev podnese više od polovine od ukupnog broja odbora sindikalnih organizacija u kojima je organizovana najmanje polovina clanova Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije.
U slucaju prestanka mandata predsednika Sindikata izmedu dva kongresa, Republicki odbor je u obavezi da sazove vanrednu skupštinu radi izbora novog predsednika najkasnije za 60 dana.

Clan 42.
Vanredni kongres cine:
1. birani delegati Kongresa,
2. clanovi Republickog odbora Sindikata,
3. clanovi Nadzornog odbora Sindikata,
4. clanovi Statutarnog odbora Sindikata,
5. predsednik Sindikata,
Organ koji je izvršio izbor, može da zameni clana izborom drugog lica, ukoliko je nekom od biranih delegata Kongresa Sindikata prestao mandat .

Clan 43.
Kongres Sindikata punovažno radi ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke donosi ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.

2. Republicki odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Clan 44.
Republicki odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: Republicki odbor Sindikata) je najviši organ Sindikata izmedu dva kongresa.
Republicki odbor Sindikata cine clanovi koje biraju skupštine Sindikata pokrajina, grada Beograda i gradova, odnosno okruga.
Clanovi Republickog odbora Sindikata po funkciji su: predsednik Sindikata, predsednici pokrajinskih odbora Sindikata, predsednici okružnih odbora Sindikata i predsednik odbora za grad Beograd.
Republicki odbor Sindikata donosi odluku o broju i strukturi clanova Republickog odbora kojom se mora obezbediti broj delegata srazmerno broju clanova na teritoriji Sindikta okruga i grada Beograda.

Clan 45.
Nadležnosti Republickog odbora Sindikata su sledece:
1. usvaja Poslovnik o radu,
2. saziva i predlaže Dnevni red Kongres Sindikata,
3. utvrduje predloge kongresnih dokumenata (Izveštaj o radu sindikata izmedu dva kongresa, Programska nacela Sindikata, Statut, odnosno izmene i dopune Statuta, rezolucije, deklaracije, i dr.),
4. Usvaja Kodeks ponašanja nosioca funkcije i clana organa u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
5. pokrece inicijative, izgraduje stavove o pitanjima bitnim za ekonomski i socijalni položaj clanova Sindikata, koja se ureduju sistemskim propisima i drugim aktima državnih organa,
6. zastupa clanstvo pred državnim organima i poslodavcima,
7. koordinira rad sindikalnih organizacija i organa Sindikata na teritoriji,
8. obezbeduje pružanje radno-pravne zaštite clanu Sindikata, ukoliko to ne ucini okružni - gradski odbor, odnosno pokrajinski odbor Sindikata,
9. zakljucuje posebne kolektivne ugovore i prateci njihovu primenu štiti prava i interese clanstva,
10. formira pregovaracki tim za zakljucivanje posebnih kolektivnih ugovora i izmena i dopuna, odnosno aneksa posebnih kolektivnih ugovora,
11. informiše i organizuje osposobljavanje organa sindikalnih organizacija za ostvarivanje prava iz posebnog kolektivnog ugovora i radi zakljucivanja kolektivnih ugovora kod poslodavca,
12. donosi odluke o organizovanju rasprava o aktima iz svoje nadležnosti,
13. donosi odluku o organizovanju granskog štrajka, vodi ga i analizira njegove rezultate,
14. donosi odluke o organizovanju protestnih skupova,
15. informiše clanstvo i javnost o radu Sindikata,
16. organizuje razlicite oblike edukacije sindikalnih kadrova,
17. organizuje konferencije, seminare, savetovanja, okrugle stolove, radno-konsultativne sastanke i druge skupove radi razmatranja aktuelnih pitanja delovanja,
18. donosi odluku o održavanju izbora u Sindikatu,
19. izmedu dva zasedanja Kongresa Sindikata vrši izbor i razrešenje clanova Nadzornog i Statutarnog odbora Sindikata, u slucaju prestanka mandata, u skladu sa ovim statutom,
20. vrši verifikaciju izbora (zamene) clana Republickog odbora Sindikata u toku mandata,
21. konstatuje prestanak mandata clanova Republickog odbora Sindikata,
22. bira i razrešava predstavnike, odnosno delegate Sindikata u organe saveza, udruženja i asocijacija u kojima je Sindikat clan,
23. ostvaruje medunarodnu sindikalnu saradnju, u skladu sa Programskim nacelima,
24. uspostavlja saradnju u interesu clanstva sa relevantnim ciniocima u delatnostima zdravstva i socijalne zaštite,
25. donosi odluke o akcionoj saradnji i zajednickom delovanju sa drugim sindikatima u Republici, društvenim i nevladinim organizacijama,
26. donosi i izvršava godišnji program rada,
27. usvaja Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata,
28. donosi godišnji plan materijalno-finansijskog poslovanja Sindikata;
29. usvaja godišnji izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata na osnovu završnog racuna, a na predlog Nadzornog odbora Sindikata;
30. donosi odluke o angažovanju finansijskih sredstava za namene koje nisu predvidene finasijskim planom,
31. stara se i raspolaže imovinom Sindikata u okviru ovlašcenja,
32. donosi odluke o osnivanju namenskih sindikalnih fondova,
33. organizuje tradicionalne „Susrete zdravlja“,
34. dodeljuje priznanja zaslužnim clanovima i organizacijama,
35. izvršava ugovorne obaveze za kolektivno i sindikalno osiguranje, kao i za rekreativne odmore,
36. donosi odluku o iskljucenju clana iz Sindikata, ukoliko to ne ucini sindikalna organizacija, odnosno organ Sindikata za teritoriju, a ispunjeni su uslovi iz ovog statuta,
37. bira i razrešava potpredsednika Republickog odbora, na predlog predsednika Sindikata,
38. utvduje predlog konacne liste kandidata za izbor predsednika Sindikata,
39. utvrduje predlog kandidata za imenovanje sekretara Sindikata,
40. imenuje i razrešava sekretara Sindikata u slucaju prestanka mandata izmedu dva kongresa
41. imenuje sekretara Republickog odbora Sindikata na predlog sekretara Sindikata,
42. obavlja i sve druge poslove od interesa za clanstvo, u skladu sa Programskim nacelima i ovim statutom.
Odluke Republickog odbora Sindikata donete u realizaciji nadležnosti iz ovog statuta su konacne i obavezujuce za organizacije i organe Sindikata.
Republicki odbor Sindikata za svoj rad odgovara Kongresu Sindikata.

Clan 46.
Republicki odbor Sindikata održava sednice se po potrebi, u skladu sa Programskim nacelima i Planom rada Republickog odbora Sindikata.
Predsednik Sindikata predlaže dnevni red i zakazuje sednice Republickog odbora Sindikata i Predsedništva Sindikata
Republicki odbor Sindikata može da održava proširene sednice, kao i zajednicke sednice sa drugim organima.

Clan 47.
Sednice Republickog odbora Sindikata se održavaju i na zahtev:
1. najmanje 1/3 clanova Republickog odbora Sindikata,
2. Predsedništva Sindikata,
3. Nadzornog odbora Sindikata po pitanjima iz njegove nadležnosti,
4. Statutarnog odbora Sindikata po pitanjima iz njegove nadležnosti.
Zahtev za sazivanje sednice Republickog odbora Sindikata mora biti u pisanoj formi sa obrazloženjem i predlogom dnevnog reda.
Podnosioci zahteva iz stava 1. ovog clana mogu sami da sazovu sednicu ukoliko predsednik Sindikata ne sazove sednicu Republickog odbora Sindikata u roku od 30 dana od dana podnetog zahteva,

3. Statutarni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Clan 48.
Statutarni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (daljem tekstu: Statutarni odbor Sindikata) ima sedam clanova.
Statutarni odbor Sindikata iz svog sastava bira predsednika.
Predsednik Statutarnog odbora Sindikata zakazuje i predsedava sednicama i potpisuje akta iz nadležnosti Statutarnog odbora Sindikata.
Poslove sekretara Statutarnog odbora Sindikata obavlja sekretar Sindikata.
Statutarni odbor Sindikata ima sledece nadležnosti:
1. prati primenu ovog statuta,
2. daje tumacenje odredaba ovog statuta,
3. ocenjuje uskladenost akata sindikalnih organizacija, organa Sindikata za teritoriju i organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije sa ovim statutom,
4. odlucuje o prigovorima i žalbama statutarne prirode,
5. priprema za Kongres Sindikata nacrt Statuta, odosno nacrt izmena i dopuna Statuta,
6. daje mišljenje o datim inicijativama i predlozima za izmene i dopune ovog statuta,
7. daje mišljenje po primedbama, predlozima i sugestijama datim u raspravi povodom nacrta Statuta, odnosno nacrta izmena i dopuna Statuta Sindikata,
8. usvaja poslovnik o svom radu,
9. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim statutom.
Statutarni odbor Sindikata dužan je da svoje odluke iz stava 5. tacke 2. i 3. donese u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.
Akti iz stava 5. tacka 3 ovog clana cija se statutarnost ocenjuje ne mogu se primenjivati do donošenja odluke Statutarnog odbora Sindikata, a najduže 30 dana od prijema zahteva,
Statutarni odbor Sindikata dužan je da svoje mišljenje iz stava 5. tacke 7. i 8. dostavi Republickom odboru Sindikata najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahteva.
Odluke Statutarnog odbora Sindikata donete u realizaciji nadležnosti iz ovog statuta su konacne i obavezujuce za organizacije i organe Sindikata.
Clanovi Republickog i Nadzornog odbora Sindikata ne mogu da budu birani za clanove Statutarnog odbora Sindikata
Odlukom Republickog odbora, za clana Statutarnog odbora Sindikata, kojem je prestao mandat izmedu dva zasedanja Kongresa, bira se kandidat koji je bio prvi na listi iza kandidata iz prethodnog stava.
Clanovi Statutarnog odbora Sindikata za svoj rad odgovaraju Kongresu Sindikata

Clan 49.
Predsednik Statutarnog odbora Sindikata zakazuje sednice na sopstvenu inicijativu ili na zahtev:
1. najmanje 1/3 clanova Statutarnog odbora Sindikata,
2. predsednika Sindikata,
3. Predsedništva Sindikata,
4. Republickog odbora Sindikata,
5. Nadzornog odbora Sindikata.
Zahtev za sazivanje sednice Statutarnog odbora Sindikata mora biti u pisanoj formi sa obrazloženjem i predlogom dnevnog reda.
Podnosioci zahteva iz stava 1. ovog clana mogu sami da sazovu sednicu ukoliko predsednik Statutarnog odbora Sindikata ne sazove sednicu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva,

4. Nadzorni odbor Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije

Clan 50.
Nadzorni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: Nadzorni odobr Sindikata) ima pet clanova.
Nadzorni odbor Sindikata iz svog sastava bira predsednika.
Predsednik Nadzornog odbora Sindikata zakazuje i predsedava sednicama i potpisuje akta iz nadležnosti Nadzornog odbora Sindikata.
Nadzorni odbor Sindikata:
1. vrši nadzor nad zakonitošcu finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava Sindikata,
2. pregleda periodicne i godišnje obracune organa Sindikata i utvrduje da li su sacinjeni u skladu sa zakonom,
3. vrši kontrolu raspodele i uplate clanarine i predlaže mere u skladu sa ovim statutom,
4. izveštava Republicki odbor Sindikata o racunovodstvenim godišnjim izveštajima o poslovanju Sindikata,
5. vrši nadzor i kontrolu nad ostvarivanjem finansiranja, ubiranja, raspodele, uplate i svrsishodne upotrebe clanarine i drugih sredstava sindikalnih organizacija, organizacija Sindikata za teritoriju i organa Sindikata, prema utvrdenim proporcijama raspodele u skladu sa odredbama ovog statuta, opštim aktima i odlukama organa Sindikata,
6. izveštava Republicki odbor Sindikata, odnosno Predsedništvo Sindikata o nalazima vezanim za ubiranje, raspodelu, uplatu i svrsishodnu upotrebu clanarine i drugih sredstava,
7. daje mišljenje o raspodeli prihoda,
8. donosi poslovnik o svom radu i radu nadzornih odbora sindikalnih organizacija i organizacija Sindikata za teritoriju,
9. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim statutom i odlukama Republickog odbora Sindikata, odnosno Predsedništva Sindikata.
Akta na kojima se vrši nadzor ne mogu se primenjivati do donošenja odluke Nadzornog odbora Sindikata iz stava 4. tacka 5 ovog clana, a najduže 30 dana od pocetka sprovodenja nadzora
Odluke Nadzornog odbora Sindikata donete u realizaciji nadležnosti iz ovog statuta su konacne i obavezujuce za organizacije i organe Sindikata.
Clanovi Republickog i Statutarnog odbora Sindikata. ne mogu da budu birani za clanove Nadzornog odbora Sindikata

Clan 51.
Predsednik Nadzornog odbora Sindikata zakazuje sednice na sopstvenu inicijativu ili na zahtev:
1. najmanje 1/3 clanova Nadzornog odbora Sindikata,
2. predsednika Sindikata,
3. Predsedništva Sindikata,
4. Republickog odbora Sindikata,
5. Statutarnog odbora Sindikata.
Zahtev za sazivanje sednice Nadzornog odbora Sindikata mora biti u pisanoj formi sa obrazloženjem i predlogom dnevnog reda.
Podnosioci zahteva iz stava 1. ovog clana mogu sami da sazovu sednicu ukoliko predsednik Nadzornog odbora Sindikata ne sazove sednicu u roku od 15 dana od dana podnetog zahteva.

5. Predsedništvo Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Clan 52.
Predsedništvo Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: Predsedništvo Sindikata) je organ Sindikata.
Republicki odbor donosi odluku o broju i strukturi clanova Predsedništva, iz sastava Republickog odbora koji ne može biti manji od ¼ clanova Republickog odbora , obezbedujuci ravnomernu regionalnu zastupljenost srazmerno brojnosti clanstva, s tim da se iz svakog regiona bira najmanje po jedan clan Predsedništva Sindikata
Clana Predsedništva Sindikata iz odredenog regiona biraju clanovi Republickog odbora Sindikata iz tog regiona.
Clanovi Predsedništava Sindikata po funkciji su:
1. predsednik Sindikata,
2. potpredsednik Republickog odbora ili sekretar Sindikata,
3. predsednici pokrajinskih odbora Sindikata,
4. predsednik gradskog odbora Sindikata Beograda,
5. predsednik Pododbora socijalne zaštite Sindikata.

Clan 53.
Predsedništvo Sindikata:
1. razmatra pitanja iz nadležnosti Republickog odbora Sindikata i predlaže Republickom odboru Sindikata donošenje odluka i zakljucaka, zauzimanje stavova i usvajanje odgovarajucih akata;
2. sprovodi stavove, odluke i zakljucke Republickog odobra Sindikata;
3. upucuje predloge nadležnima za preduzimanje mera u oblasti politike ekonomskog razvoja, zarada, cena, potrošnje, zapošljavanja, bezbednosti na radu i zdravstvene zaštite kojima se štiti materijalni i socijalni položaj i prava zaposlenih;
4. pregovara sa državnim organima i asocijacijama poslodavaca o pitanjima od interesa za materijalni i socijalni položaj zaposlenih i upoznaje Republicki odbor Sindikata o rezultatima pregovora;
5. predlaže Republicom odboru Sindikata predstavnike Sindikata u organima i telima na nivou Republike, daje uputstva za rad i redovno razmatra njihove izveštaje;
6. pokrece inicijative, izgraduje stavove i upucuje zahteve nadležnim organima povodom pitanja bitnih za ekonomski i socijalni položaj ukupnog clanstva, koja se ureduju sistemskim i drugim propisima;
7. organizuje, razvija i unapreduje rekreativni odmor i prevenciju radne invalidnosti zaposlenih – clanova sindikata;
8. donosi odluku o formiranju i prati rad Strucne službe Sindikata;
9. može da pokrene inicijativu za izmenu i dopunu Statuta Sindikata;
10. neposredno se angažuje na organizovanom osposobljavanju clanstva za sindikalni rad;
11. preduzima mere i aktivnosti za unapredenje informativne delatnosti za potrebe Sindikata;
12. preduzima mere za pravovremeno i istinito informisanje clanstva i javnosti o radu organa Sindikata;
13. realizuje medunarodnu sindikalnu saradnju u skladu sa odlukama Republickog odbora Sindikata;
14. stara se o materijalno-finansijskom poslovanju, fondovima i imovini Sindikata;
15. bira predstavnike u organe pravnih lica koje osniva Sindikat i najmanje jednom godišnje razmatra njihove izveštaje;
16. donosi odluke o angažovanju finansijskih sredstava u skladu sa finansijskim planom
17. podnosi Republickom odboru Sindikata izveštaj o svom radu izmedu dve sednice Republickog odbora Sindikata;
18. donosi odluke i usvaja akta u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa ovim statutom.
Predsedništvo Sindikata ,može izuzetno izmedu dve sednice Republickog odbora Sindikata, donositi odluke i zauzimati stavove iz nadležnosti Republickog odbora Sindikata, ali je dužno da na prvoj narednoj sednici obavesti Republicki odbor Sindikata, radi verifikacije istih.
Clanovi Predsedništva Sindikata za svoj rad odgovaraju Republickom odboru Sindikata.

6. Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Clan 54.
Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: predsednik Sindikata), koga bira Kongres, po funkciji je predsednik Republickog odbora Sindikata i predsednik Predsedništva Sindikata.
Predsednik Sindikata:
1. predstavlja i zastupa Sindikat,
2. potpisuje akta i dokumenta Sindikata,
3. odgovoran je za realizaciju odluka Kongresa Sindikata, Republickog odbora Sindikata, Predsedništva Sindikata, Statutarnog odbora Sindikata i Nadzornog odbora Sindikata:
4. saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Republickog odbora Sindikata i Predsedništva Sindikata,
5. predlaže preduzimanje odgovarajucih mera i rešenja, u skladu sa Programskim nacelima i ovim statutom,
6. neposredno kontaktira sa državnim organima,
7. koordinira rad sa predsednicima odbora Sindikata za teritoriju,
8. po potrebi i na zahtev pruža pomoc posredovanja odborima sindikalnih organizacija i organima Sindikata za teritoriju u razrešavanju spornih pitanja,
9. koordinira ostvarivanje medunarodne sindikalne saradnje,
10. obaveštava clanstvo i širu javnost o aktuelnim dešavanjima u Sindikatu,
11. potpisuje Poseban kolektivni ugovor u ime Sindikata,
12. nalogodavac je za raspolaganje sredstvima Sindikata, u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata i finansijskim planom,
13. usmerava rad sekretara Sindikata i potpredsednika i sekretara Republickog odbora Sindikata;
14. donosi odluke i obavlja poslove koji proisticu iz zakona i ovog statuta kada je Sindikat poslodavac;
15. odgovoran je za zakonitost rada Sindikata,
16. daje ovlašcenja za obavljanje odredenih poslova i zadataka,
17. obaveštava Predsedništvo Sindikata i Republicki odbor Sindikata o sprovodenju odluka i o aktivnostima izmedu dve sednice;
18. obavlja i druge poslove koji zakonom, ovim statutom ili drugim aktom Sindikata nisu stavljeni u izricitu nadležnost drugih organa Sindikata..
Predsednik Sindikata, izmedu dve sednice Predsedništva Sindikata, odnosno Republickog odbora Sindikata, može zauzeti stavove, doneti zakljucke i odluke iz nadležnosti Predsedništva Sindikata, odnosno Republickog odbora Sindikata, ali je dužan da na prvoj narednoj sednici obavesti Predsedništvo Sndikata, odnosno Republicki odbor Sindikata, radi verifikacije istih.
Potpredsednik Republickog odbora Sindikata, odnosno clan Republickog odbora Sindikata koga odredi Predsednik Sindikata ili koga odredi Republicki odbor Sindikata. zamenjuje predsednik Sindikata kada je on odsutan,
Predsednik Sindikata za svoj rad odgovara Kongresu Sindikata i Republickom odboru Sindikata.

7. Sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Clan 55.
Sekretara Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: sekretar Sindikata) imenuje Kongres Sindikata, kao odgovorno strucno lice, na predlog Republickog odbora Sindikata.
Sekretar Sindikata:
1. obavlja strucno - organizacione poslove za potrebe Sindikata,
2. organizuje rad i izvršava odluke, zakljucke i stavove organa Sindikata,
3. organizuje i priprema rad sednica organa Sindikata i drugih radnih tela,
4. prati sprovodenje odluka i zakljucaka organa Sindikata o cemu redovno izveštava Predsedništvo Sindikata i Republicki odbor Sindikata;
5. organizuje medunarodnu sindikalnu saradnju, kao i saradnju sa organima van sindikata, priprema materijale i o tome izveštava organe Sindikata,
6. po potrebi ili na zahtev vrši strucnu kontrolu akata sindikalnih organizacija i organa Sindikata za teritoriju, daje uputstva i smernice za njihov rad, a po potrebi pruža im strucnu pomoc u radu,
7. daje odgovrajuce predloge za rad organa Sindikata i donošenje odgovarajucih odluka,
8. potpisuje odluke, putne naloge i druga akta o radnom angažovanju predsednika Sindikata,
9. obavlja poslove iz nadležnosti predsednika Sindikata, a po posebnom pisanom ovlašcenju predsednika Sindikata,
10. organizuje rad zaposlenih u strucnoj službi Sindikata;
11. organizuje i prati rad radnih tela Republickog odbora Sindikata i Predsedništva Sindikata,
12. prati realizaciju finansijskog plana i priprema predloge za njegove eventualne izmene i dopune;
13. nalogodavac je za raspolaganje sredstvima Sindikata u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata i finansijskim planom do visine sredstava utvrdene posebnim pisanim ovlašcenjem predsednika Sindikata,
14. daje Republickom odboru Sindikata obrazloženi predlog za imenovanje sekretara Republickog odbora Sindikata,
15. po nalogu i dogovoru sa predsednikom Sindikata obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa funkcijom koju vrši.
Sekretar Sindikata za svoj rad odgovoran je predsedniku Sindikata, Republickom odboru Sindikata i Kongresu Sindikata.
Sekretar Sindikata je na stalnom radu i poslove iz svoje nadležnosti obavlja profesionalno.

8. Potpredsednik Republickog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Clan 56.

Potpredsednika Republickog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: potpredsednik Republickog odbora Sindikata) bira Republicki odbor Sindikata iz svog sastava, na predlog predsednika Sindikata.
Potpredsednik Republickog odbora i predsednik Sindikata su razlicitih strucnih sprema.
Potpredsednik Republickog odbora Sindikata:
1. obavlja poslove za koje ga ovlaste Republicki odbor i predsednik Sindikata;
2. obavlja funkciju predsednika Sindikata u slucaju prestanka njegovog mandata izmedu dva zasedanja Kngresa a ne duže od 6 meseci
3. prati stanje i neposredno se angažuje na razrešavanju problema u odredenoj oblasti;
4. neposredno pruža pomoc organima sindikalnih organizacija, organima Sindikata na teritoriji, kao i organima Sindikata na realizaciji stavova i zakljucaka u odredenim oblastima;
5. priprema analize i podnosi informacije organima Sindikata o stanju i problemima u odredenim oblastima;
6. daje smernice i uputstva po pojedinim pitanjima odborima sindikalnih organizacija i organima Sindikata za teritoriju;
7. obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu i u dogovoru sa predsednikom Sindikata
Potpredsednik Republickog odbora Sindikata za svoj rad odgovoran je predsedniku Sindikata i Republickom odboru Sindikata

9. Sekretar Republickog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Clan 57.

Republicki odbor Sindikata, na obrazloženi predlog sekretara Sindikata, imenuje Sekretara Republickog odobora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: sekretar Republickog odbora Sindikata)
Sekretar Republickog odbora Sindikata:
1. priprema i organizuje sednice Republickog odbora Sindikata i Predsedništva Sindikata,
2. priprema odgovarajuce strucne materijale za sednice Republickog odbora Sindikata i Predsedništva Sindikata,
3. prati realizaciju odluka i zakljucaka Republickog odbora Sindikata i Predsedništva Sindikata,
4. obavlja strucne poslove za potrebe Republickog odbora Sindikata i Predsedništva Sindikata,
5. obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Sindikata, potpredsednika Republickog odbora Sindikata i predsednika Sindikata.
Sekretar Republickog odbora Sindikata za svoj rad odgovara predsedniku Sindikata, sekretaru Sindikata i Republickom odboru Sindikata.

10. Pododbor za socijalnu zaštitu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Clan 58.

Republicki odbor obrazuje u svom okviru Pododbor za socijalnu zaštitu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: Pododbor za socijalnu zaštitu Sindikata).
Republicki odbor Sindikata donosi odluku o broju i sastavu Pododbora za socijalnu zaštitu Sindikata

Clan 59.
Pododbor za socijalnu zaštitu Sindikata utvrduje smernice sindikalnog delovanja i donosi odluke od interesa za clanstvo iz socijalne zaštite, koje verifikuje Republicki odbor Sindikata, a posebno:
1. zauzima stavove o svim pitanjima od neposrednog interesa za clanstvo,
2. pokrece inicijative, predlaže odluke i sprovodi akcije u cilju zaštite i unapredivanja materijalnog i socijalnog položaja clanstva i uslova njihovog rada,
3. razmatra i daje predloge u vezi sa zakonima od interesa za clanstvo,
4. predlaže Republickom odboru Sindikata clanove u pregovaracki tim kod zakljucivanja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu,
5. prati primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu i inicira zakljucivanje kolektivnih ugovora kod poslodavaca,
6. pruža pomoc u radu sindikalnim organizacijama u ustanovama socijalne zaštite,
7. obavlja i druge poslove u interesu clanstva, u skladu sa ovim statutom i odlukama Republickog odbora Sindikata.
Pododbor iz svog sastava bira predsednika.
Clanovi pododbora za svoj rad odgovaraju Republickom odboru Sindikata.

11. Pododbori u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Clan 60.

Republicki odbor Sindikata može, odlukom o formiranju i delokrugu rada pododbora, formirati strukovne i druge pododbore u okviru Sindikata

12. Radna tela organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Clan 61.

Republicki odbor Sindikata može da formira radna tela (komisije, savete, radne grupe, i dr.) radi obavljanja odredenih poslova strucne prirode i od veceg znacaja.
Clanovi radnih tela imenuju se, uz njihovu saglasnost, sa odredenim mandatom i za rad odgovaraju iskljucivo Republickom odboru.
Clanovi radnih tela mogu da budu i strucnjaci van clanstva Sindikata.
Predsednik, sastav i zadaci radnog tela bliže se odreduju odlukom o imenovanju radnih tela
13. Sekcije u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Clan 62.
U Sindikatu mogu da se formiraju sekcije mladih, žena, penzionera, privremeno nezaposlenih kao i druge sekcije.
Predsedništvo Sindikata donosi odluku o formiranju sekcije.
Predsedništvo Sindikata, odlukom, imenuje predsednika sekcije i bliže ureduje sastav, sadržaj i nacin rada sekcije.

VII ORGANIZOVANOST SINDIKATA ZAPOSLENIH
U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE
1. Sindikalna organizacija
Clan 63.

Sindikalna organizacija je osnovni oblik organizovanja i delovanja clanstva u Sindikatu.
Sindikalna organizacija organizuje se u ustanovi zdravstva i u ustanovi socijalne zaštite, odnosno kod jednog poslodavca (u daljem tekstu: sindikalna organizacija).
Sindikalna organizacija može da se organizuje i za više ustanova, odnosno za više poslodavaca. (u daljem tekstu: sindikalna organizacija za više poslodavaca).
Clanovi Sindikata organizuju sindikalnu organizaciju ukoliko imaju potrebnu saglasnost Predsedništva Sindikata.
Predsedništvo Sindikata može da organizuje sindikalnu organizaciju kod poslodavca, a donosi odluku o organizovanju sindikalne organizacije za više poslodavaca ukoliko statutom nije drugacije definisano
Clan 64.
Lica koja samostalno, u vidu zanimanja, obavljaju poslove u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, kao i zaposleni kod privatnih poslodavaca - preduzetnika u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite svoja prava i obaveze po osnovu clanstva u Sindikatu mogu da ostvaruju u sindikalnoj organizaciji na teritoriji.
Predsedništvo Sindikata može odlukom da organizuje Sindikalnu organizaciju iz stava 1 ovog clana za teritoriju grada, okruga, više opština ili opštinu.
Predsedništvo Sindikata, odlukom, bliže ureduje funkcionisanje , nacin izbora , broj i sastav organa sindikalne organizacije iz stava 1 ovog clana

Clan 65.
Zaposleni, na osnovu slobodno izražene volje, mogu da se direktno uclane u Sindikat, neposrednim licnim izjašnjavanjem i potpisivanjem pristupnice kod teritorijalno nadležnog organa Sindikata, a svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa ovim Statutom i Odlukom Predsedništva Sindikata. ako iz bilo kojih razloga ne dode do organizovanja sindikalne organizacije u skladu sa odredbama ovog statuta,

Clan 66.
Sindikalna organizacija ima svojstvo pravnog lica.

Clan 67.
Sindikalna organizacija istupa pod nazivom Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštite Srbije i svojim nazivom.

Clan 68.
Sindikalna organizacija ima tekuci racun preko koga se registruje i odvija celokupno materijalno – finansijsko poslovanje sindikalne organizacije, u skladu sa svojim finansijskim planom, ovim statutom, Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata i zakonom.

Clan 69.
Pecat Sindikalne organizacije je okruglog oblika i sadrži tekst: ``Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštite Srbije, naziv i sedište sindikalne organizacije“.
Amblem Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije je u sredini pecata
Tekst pecata sindikalne organizacije je na srpskom jeziku, ispisan cirilicom.
Pecat , pored teksta na srpskom jeziku , u nacionalno mešovitim sredinama može da sadrži i tekst na jeziku nacionalnih manjina, s tim da sadržina bude ista

Clan 70.
Sindikalna organizacija ima svoj memorandum.
Memorandum sadrži reci „Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštite Srbije“, amblem Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštite Srbije, naziv i sedište sindikalne organizacije, maticni broj, poreski identifikacioni broj imeil adresu i sajt sindikalne organizacije, broj telefona i faksa i broj tekuceg racuna sindikalne organizacije, a može da sadrži i naziv, znak, amblem, skice, crteže i druga obeležja organizacija i udruženja ciji je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije clan.
Memorandum može da sadrži naziv, znak, amblem, skice, crteže i druga obeležja organizacija i udruženja ciji je Sindikat, a preko njega i sindikalna organizacija, clan.

Clan 71.
Sindikalna organizacija angažuje se na ostvarivanju i zaštiti prava i interesa clanstva iz rada i po osnovu rada, a posebno:
1. ostvaruje partnerski odnos sa poslodavcem i organima upravljanja na bazi samostalnosti u donošenju odluka i medusobnom uvažavanju socijalnih partnera na osnovu razlicitosti interesa,
2. zahteva od poslodavca i organa poslodavca informisanje o svim pitanjima od znacaja za materijalni i socijalni položaj zaposlenih,
3. zahteva od poslodavca i organa poslodavca, shodno utvrdenim nadležnostima, da obavezno razmatra inicijative, predloge i zahteve sindikata i organa sindikalne organizacije i da povodom njih zauzima stavove i da o njima obaveštava organe Sindikata,
4. angažuje se na ostvarivanju i zaštiti prava clana koja proizilaze iz rada i po osnovu rada,
5. razmatra materijalni i socijalni položaj clanova i predlaže rešenja koja upucuje poslodavcu,
6. zakljucuje i prati primenu kolektivnog ugovora kod poslodavca, kao i primenu Posebnog kolektivnog ugovora i Opšteg kolektivnog ugovora,
7. razmatra i dostavlja primedbe na predloge svih opštih akata kod poslodavca, koji uticu na položaj zaposlenih,
8. zahteva unapredenje uslova rada, bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom i utvrdenim normativima i standardima u ovoj oblasti,
9. angažuje se na zaštiti interesa clanova u postupcima statusnih, organizacionih i tehnoloških promena kod poslodavca,
10. stara se o informisanju clanova o svim pitanjima koja uticu na položaj zaposlenih, o aktivnostima sindikalne organizacije i Sindikata u celini,
11. obezbeduje osposobljavanje clanova za sindikalni rad,
12. stara se o sindikalnom obrazovanju clanova,
13. predlaže, bira i opoziva clanove organa i nosioce funkcija u sindikalnoj organizaciji i clanove viših organa Sindikata iz svoje sredine, u skladu sa ovim statutom i odlukama nadležnih organa Sindikata,
14. prati i ocenjuje rad viših organa Sindikata i nosilaca funkcije u višim organima Sindikata,
15. formira fondove za pomoc clanstvu u skladu sa mogucnostima i utvrduje uslove i kriterijume za dodelu pomoci,
16. organizuje i obezbeduje odgovarajuce uslove za odmor, oporavak i rekreaciju clanova Sindikata,
17. ucestvuje u tradicionalnim Susretima zdravlja Sindikata;
18. organizuje i vodi štrajk i protest u ustanovi (po odluci i uputstvima štrajkackog odbora),
19. finansira sindikalne akcije,
20. stice imovinu i njome raspolaže,
21. organizuje snabdevanje clanstva pod povoljnim uslovima,
22. može da formira privredna društva, u skladu sa zakonom, pravilima o radu i odgovarajucim odlukama svojih organa;
23. angažuje se i na drugim pitanjima od interesa za clanstvo, u skladu sa sopstvenim pravilima o radu, ovim statutom i Programskim nacelima Sindikata.
Funkcije i zadatke iz stava 1. ovog clana sindikalna organizacija obavlja preko organa sindikalne organizacije.

Clan 72.
Sindikalna organizacija obezbeduje pružanje besplatne pravne pomoci u ostvarivanju prava clanova iz radnog odnosa i po osnovu rada i zastupa svoje clanove pred poslodavcem, organima upravljanja, upravnim, sudskim i državnim organima.
Sindikalna oranizacija, kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili posebnim sporazumom sa poslodavcem, u skladu sa Opštim i Posebnim kolektivnim ugovorom, reguliše administrativno-tehnicke uslove rada, prava predstavnika Sindikata na naknadu zarada kao i druga pitanja neophodna za ostvarivanje svoje uloge.

2. Organi sindikalne organizacije
Clan 73.

Organi sindikalne organizacije su:
1. skupština sindikalne organizacije,
2. odbor sindikalne organizacije,
3. nadzorni odbor sindikalne organizacije i
4. predsednik sindikalne organizacije

2.1. Skupština sindikalne organizacije
Clan 74 .

Skupština sindikalne organizacije (u daljem tekstu: skupština) je najviši organ sindikalne organizacije.
Skupštinu sindikalne organizacije koja broji do 100 clanova mogu da cine svi clanovi sindikalne organizacije.
Sindikalna organizacija iz stava 2. ovog clana pravilima o radu može da utvrdi broj, strukturu i nacin izbora delegata Skupštine, s tim da broj delegata iznosi najmanje 20.
Skupština sindikalne organizacije koja broji do 100 clanova bira predsednika sindikalne organizacije, odbor od najmanje 5 clanova i nadzorni odbor od 3 clana.
Sindikalna organizacija koja broji od 100 do 300 clanova pravilima o radu utvrduje broj, strukturu i nacin izbora delegata Skupštine, s tim da broj delegata iznosi najmanje 30.
Skupština sindikalne organizacije koja broji od 100 do 300 clanova bira predsednika sindikalne organizacije, odbor od najmanje 7 clanova i nadzorni odbor od 3 clana.
Sindikalna organizacija koja broji od 300 do 1500 clanova pravilima o radu utvrduje broj, strukturu i nacin izbora delegata skupštine, s tim da broj delegata iznosi najmanje 40.
Skupština sindikalne organizacije koja broji od 300 do 1500clanova bira predsednika sindikalne organizacije, odbor od najmanje 11 clanova i nadzorni odbor od 3 clana.
Sindikalna organizacija koja broji preko 1500 clanova pravilima o radu reguliše broj, strukturu i nacin izbora delegata skupštine, s tim da broj delegata iznosi najmanje 50.
Skupština sindikalne organizacije koja broji preko 1500 clanova bira predsednika sindikalne organizacije, odbor od najmanje 13 clanova i nadzorni odbor od 3 clana.
Odbor sindikalne organizacije, odlukom o broju, strukturi i nacinu izbora delegata skupštine, clanova odbora i nadzornog odbora sindikalne organizacije, bliže ureduje sastav tih organa obezbedujuci zastupljenost delova procesa rada, odnosno delova sindikalne organizacije i svih struktura clanstva,
Clanovi Sindikata biraju delegate skupštine tajnim glasanjem, izmedu više kandidata od broja koji se bira, u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije, odlukom odbora sindikalne organizacije i ovim statutom.
Sindikalne organizacije, izuzetno od odredbe ovog clana, mogu pravilima o radu utvrditi da predsednika sindikalne organizacije neposredno bira clanstvo sindikalne organizacije.

Clan 75.
Sednica skupštine održava se po potrebi radi razmatranja pitanja i zauzimanja stavova o najznacajnijim pitanjima iz delokruga rada sindikalne organizacije i saziva je predsednik sindikalne organizacije.
Predsednik sindikalne organizacije sednicu skupštine mora sazvati na obrazložen zahtev:
1. odbora sindikalne organizacije;
2. najmanje jedne trecine delegata skupštine sindikalne organizacije;
3. najmanje jedne trecine clanova Sindikata u sindikalnoj organizaciji;
4. nadzornog odbora sindikalne organizacije; ili
5. višeg organa Sindikata.
Ako predsednik sindikalne organizacije ne sazove sednicu po zahtevu iz stava 2. ovog clana, u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva iz stava 2 ovog clana, sednicu saziva viši organ Sindikata.

Clan 76.
Sednica skupštine obavezno se održava na osnovu odluke Republickog odbora Sindikata o izborima (izborna skupština).
Na sednici skupštine iz stava 1 ovog clana:
1. imenuje radno predsedništvo koje rukovodi radom Skupštine,
2. usvaja dnevni red
3. usvaja se izveštaj o radu sindikalne organizacije sa finansijskim izveštajem o poslovanju izmedu dve izborne skupštine,
4. usvaja se izveštaj nadzornog odbora sindikalne organizacije,
5. usvaja se program rada sindikalne organizacije za naredni petogodišnji period,
6. usvajaju se pravila o radu sindikalne organizacije,
7. bira se predsednik sindikalne organizacije,
8. vrši se izbor clanova odbora sindikalne organizacije,
9. vrši se izbor clanova nadzornog odbora sindikalne organizacije,
10. vrši se predlaganje, odnosno izbor clanova viših organa Sindikata i predlaganje kandidata za nosioce funkcija u višim organima Sindikata, saglasno odgovarajucim odlukama viših organa Sindikata.
Skupština sindikalne organizacije za svoj rad odgovara clanstvu i višim organima Sindikata.
2.2. Odbor sindikalne organizacije

Clan 77.
Odbor sindikalne organizacije (u daljem tekstu: odbor):
1. zauzima stavove i donosi odluke iz delokruga rada sindikalne organizacije;
2. angažuje se i odgovoran je za realizaciju donetih odluka i stavova sindikalne organizacije;
3. izmedu dve sednice skuštine usvaja pravila o radu sindikalne organizacije i vrši izmene i dopune pravila o radu;
4. donosi plan rada sindikalne organizacije;
5. donosi godišnji plan materijalno-finansijskog poslovanja sindikalne organizacije;
6. usvaja godišnji izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju sindikalne organizacije na osnovu završnog racuna, a na predlog nadzornog odbora;
7. odlucuje o primeni metoda i sredstava sindikalne borbe u odnosu na poslodavca,
8. imenuje pregovaracki odbor,
9. odlucuje o zakljucivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca i njegovim izmenama i dopunama;
10. donosi odluku o štrajku i štrajku upozorenja i imenuje štrajkacki odbor;
11. donosi odluku o organizovanju protestnih aktivnosti;
12. utvrduje strategiju za pregovore sa poslodavcem;
13. daje predloge i inicijative višim organima Sindikata, angažuje se u akcijama koje oni vode;
14. donosi odluku o formiranju fonda solidarnosti i drugih fondova u sindikalnoj organizaciji;
15. razmatra i pokrece inicijative u cilju poboljšanja uslova rada, bezbednosti i zaštite života i zdravlja zaposlenih;
16. obezbeduje pružanje pravne zaštite clanstvu;
17. sprovodi stavove, zakljucke i odluke viših organa Sindikata i neposredno je odgovoran zanjihovu realizaciju;
18. donosi odluku o ucešcu na sportskim susretima i drugim manifestacijama;
19. donosi odgovarajuce odluke o upucivanju clanova Sindikata na rekreativni odmor i preventivno lecenje;
20. donosi odluku o upucivanju clanova Sindikata na savetovanja, seminare i druge oblike osposobljavanja clanstva;
21. koordinira aktivnost sindikalnih podružnica;
22. donosi odluku o pokretanju kolektivnih radnih sporova i formiranju arbitraža;
23. preduzima mere i aktivnosti radi uclanjenja u Sindikat novih clanova;
24. donosi odluku o upotrebi i raspolaganju finansijskim sredstvima;
25. prati i neposredno je odgovoran za pravilno ubiranje, obracun, raspodelu, uplatu i korišcenje sredstava sindikalne clanarine, a u skladu sa odlukama viših organa Sindikata i ovim statutom;
26. neposredno je odgovoran za doslednu primenu ovog statuta;
27. obavlja sve poslove i donosi odgovarujuce odluke koje nisu u izricitoj nadležnosti ostalih organa sindikalne organizacije;
28. obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije, odlukama skupštine sindikalne organizacije, odlukama viših orgna Sindikata i ovim statutom.
Odbor sindikalne organizacije za svoj rad odgovara clanstvu i višim organima Sindikata.
Pre donošenja odluka iz stava 1. tacke 3, 9, 10. i 11. ovog clana, odbor, na predlog teksta odluka, pribavlja mišljenje predsednika, odnosno sekretara neposredno višeg organa Sindikata.
Odbor je najviši organ sindikalne organizacije izmedu dve sednice skupštine i može da donosi odluke i da zauzima stavove iz njene nadležnosti, ali je dužan da na prvoj narednoj sednici obavesti skupštinu radi verifikacije istih.

Clan 78.
Odbor sindikalne organizacije na konstitutivnoj sednici,iz svog sastava imenuje potpredsednika , sekretara kao i blagajnika van sastava odbora.
Predsednik sindikalne organizacije i predsednici sindikalnih podružnica formiranim u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije su clanovi odbora po funkciji.
Odbor može da imenuje poverenike i da obrazuje stalna i povremena radna tela (komisije) iz sastava ukupnog clanstva sindikalne organizacije.
Predsednik sindikalne organizacije saziva sednicu odbora po potrebi, a mora je sazvati na obrazloženi zahtev vecine clanova odbora, nadzornog odbora sindikalne organizacije, trecine clanstva sindikalne organizacije ili višeg organa Sindikata.
Predsednik višeg organa Sindikata saziva sednicu ako predsednik sindikalne organizacije ne sazove sednicu u roku od petnaest dana od dana dostavljanja zahteva iz stava 4. ovog clana,

2.3. Nadzorni odbor sindikalne organizacije
Clan 79.

Nadzorni odbor sindikalne organizacije (u daljem tekstu: nadzorni odbor) vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem sindikalne organizacije i korišcenjem sredstava sindikalne clanarine i imovine, i to:
1. vrši nadzor nad svrsishodnim korišcenjem sredstava sindikalne clanarine,
2. vrši kontrolu redovnog obracunavanja clanarine, njene raspodele i uplate višim organima Sindikata u utvrdenim proporcijama,
3. najmanje jednom u godini informiše odbor sindikalne organizacije o materijalno-finansijskom poslovanju,
4. upozorava odbor sindikalne organizacije na uocene nepravilnosti u materijalno-finansijskom poslovanju,
5. predlaže mere koje treba preduzeti radi poboljšanja stanja i
6. obavlja i druge poslove u skladu sa odlukama i zakljuccima organa Sindikata.
Nadzorni odbor broji od 3 do 5 clanova i iz svog sastava bira predsednika..
Clanovi odbora sindikalne organizacije ne mogu da budu birani za clanove Nadzornog odbora sindikalne organizacije
Odlukom odbora sindikalne organizacije, za clana Nadzornog odbora , kojem je prestao mandat izmedu dva zasedanja Skupštine, bira se kandidat koji je bio prvi na listi iza kandidata iz prethodnog stava.
Nadzorni odbor je samostalan u svom radu i za svoj rad odgovara clanstvu, odnosno skupštini sindikalne organizacije i višim organima Sindikata.

2.4. Predsednik sindikalne organizacije
Clan 80.

Predsednik sindikalne organizacije (u daljem tekstu: predsednik):
1. predstavlja i zastupa sindikalnu organizaciju;
2. saziva i predsedava sednicama odbora i skupštine;
3. potpisuje sva akta i odluke sindikalne organizacije i njenih organa;
4. potpisuje završni racun sindikalne organizacije;
5. potpisuje kolektivni ugovor kod poslodavca , njegove izmene i dopune u ime sindikalne organizacije a na osnovu odluka odbora
6. usmerava i koordinira rad clanova organa sindikalne organizacije na realizaciji donetih stavova i odluka;
7. pregovara sa predstavnicima poslodavca zastupajuci interese clanova Sindikata;
8. kontaktira strucne službe po odredenim pitanjima iz sadržaja rada sindikalne organizacije;
9. informiše odbor o aktivnostima koje je imao izmedu dve sednice;
10. neposredno organizuje aktivnosti na sprovodenju stavova, zakljucaka i odluka viših organa Sindikata i neposredno je odgovoran za njihovu realizaciju;
11. neposredno se angažuje na uclanjenju novih clanova u Sindikat,
12. nalogodavac je za raspolaganje sredstvima sindikalne organizacije;
13. neposredno je odgovoran za pravilnu upotrebu i korišcenje sredstava sindikalne organizacije, obracun, uplatu i raspodelu sindikalne clanarine u utvrdenim proporcijama;
14. neposredno je odgovoran za doslednu primenu ovog statuta;
15. obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije, odlukama organa sindikalne organizacije i odlukama viših organa Sindikata.
Predsednik može, izuzetno izmedu dve sednice odbora sindikalne organizacije, da donese odluku ili da zauzme stav iz nadležnosti odbora, ali je dužan da na prvoj narednoj sednici obavesti odbor, radi verifikacije istih.
Potpredsednik odbora zamenjuje predsednika u slucaju odsutnosti ili sprecenosti
Predsednik za svoj rad odgovara clanstvu, odnosno skupštini i odboru sindikalne organizacije, kao i višim organima Sindikata.

2.5. Povereništvo i poverenik sindikalne organizacije
Clan 81.

U sindikalnoj organizaciji može se imenovati poverenik umesto clana organa, odnosno povereništvo umesto organa sindikalne organizacije u jednom od sledecih razloga:
1. ako poslodavac onemogucava sprovodenje izbora za nosioce funkcija i clanove organa sindikalne organizacije, u rokovima utvrdenim izbornim odlukama nadležnih organa Sindikata;
2. ako izbori u sindikalnoj organizaciji uopšte nisu sprovedeni u utvrdenim rokovima, ili nisu sprovedeni u skladu sa ovim statutom i drugim izbornim dokumentima;
3. ako nosiocima funkcija, odnosno clanovima organa prestane svojstvo zaposlenog;
4. ako neko od nosilaca funkcija ili neko od clanova organa bude iskljucen iz clanstva Sindikata;
5. u drugim izuzetnim okolostima koje dovode do nemogucnosti rada organa sindikalne organizacije.
Odluku o imenovanju poverenika i povereništva iz stava 1. ovog clana donosi neposredno viši organ Sindikata.
Ukoliko organ iz stava 2. ovog clana ne donese odluku o imenovanju u roku od 10 dana od dana saznanja o nastupanju okolnosti iz stava 2. ovog clana odluku donosi Predsedništvo Sindikata.
Poverenik i povereništvo iz stava 1. ovog clana imaju sva prava, obaveze i odgovornosti organa sindikalne organizacije utvrdenih ovim statutom i pravilima o radu sindikalne organizacije.

2.6. Sindikalne podružnice
Clan 82.

Sindikalne organizacije mogu da formiraju sindikalne podružnice kao oblike svoga delovanja.
Sindikalne podružnice mogu da se formiraju po delovima procesa rada, u teritorijalno izdvojenim i u drugim celinama u okviru ustanove.
Odbor odlukom utvrduje konkretne delove procesa rada, odnosno druge celine za koje se formiraju sindikalne podružnice.
Sindikalna podružnica:
1. raspravlja i utvrduje predloge i mišljenja o pitanjima o kojima stavove zauzimaju i odluke donose organi sindikalne organizacije;
2. informiše clanstvo o stavovima i odlukama odbora sindikalne organizacije i viših organa Sindikata;
3. sprovodi odluke odbora sindikalne organizacije i viših organa Sindikata;
4. ostvaruje druge funkcije i zadatke u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije i odlukama odbora sindikalne organizacije.
Sindikalna podružnica iz svog sastava tajnim glasanjem bira predsednika, koji je po funkciji clan odbora sindikalne organizacije.
Pravilima o radu sindikalne organizacije bliže se ureduju kriterijumi za formiranje sindikalnih podružnica, delokrug njihovog rada i nacin delovanja.

2.7. Potpredsednik odbora sindikalne organizacije
Clan 83.

Odbor iz svog sastava, na predlog predsednika, imenuje potpredsednika odbora sindikalne organizacije (u daljem tekstu: potpredsednik).
Potpredsednik:
1. angažuje se po odredenim pitanjima programskog delovanja sindikalne organizacije, u skladu sa odlukom odbora sindikalne organizacije,
2. zamenjuje predsednika sindikalne organizacije u slucaju njegove odsutnosti ili sprecenosti,
3. obavlja funkciju predsednika sindikalne organizacije u slucaju prestanka njegovog mandata izmedu dva zasedanja Skupštine a ne duže od 6 meseci,
4. obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije, odlukama odbora, kao i odlukama i nalozima predsednika sindikalne organizacije.
Potpredsednik za svoj rad odgovara odboru i predsedniku.

2.8. Sekretar odbora sindikalne organizacije
Clan 84.

Odbor iz svog sastava, na predlog predsednika, imenuje sekretara odbora sindikalne organizacije (u daljem tekstu: sekretar).
Sekretar:
1. angažuje se na pripremi sednica skupštine, odbora i radnih tela sindikalne organizacije, vodi zapisnike na sednicama i dostavlja izvode iz zapisnika clanovima i drugim subjektima, u skladu sa prirodom materije i zakljuccima organa;
2. vodi arhivu i dokumentaciju organa sindikalne organizacije,
3. angažuje se u svakodnevnim aktivnostima na operativnom rešavanju pitanja po zahtevima clanova Sindikata
4. obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije, odlukama odbora, kao i odlukama i nalozima predsednika.
Sekretar za svoj rad odgovara odboru i predsedniku.

2.9. Blagajnik odbora sindikalne organizacije
Clan 85.
Odbor van svog sastava, na predlog predsednika, imenuje blagajnika (u daljem tekstu: blagajnik),
Blagajnik:
1. prati i kontroliše pravilno ubiranje, obracun, raspodelu, uplatu i korišcenje sredstava sindikalne clanarine, u skladu sa ovim statutom, Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata i drugim odlukama organa Sindikata;
2. informiše odbor i nadzorni odbor sindikalne organizacije o naplati i trošenju sredstava sindikalne clanarine, po potrebi i zahtevu
3. informiše odbor o clanovima Sindikata koji neredovno uplacuju sindikalnu clanarinu ili ne izvršavaju svoje finansijske obaveze prema sindikalnoj organizaciji;
4. neposredno izvršava finasijske odluke i naloge odbora i predsednika.
Blagajnik za svoj rad odgovara odboru i predsedniku.

2.10. Predsednik sindikalne podružnice
Clan 86.

Predsednik sindikalne podružnice:
1. neposredno se angažuje na realizaciji odluka i zakljucaka organa sindikalne organizacije i viših organa Sindikata;
2. koordinira aktivnost clanova Sindikata u sindikalnoj podružnici;
3. predsedava i koordinira rad sekretarijata sindikalne podružnice, ukoliko je formiran;
4. informiše clanove Sindikata u sindikalnoj podružnici o aktivnostima, zakljuccima, stavovima i odlukama organa sindikalne organizacije i viših organa Sindikata;
5. prati materijalni i socijalni položaj zaposlenih u sindikalnoj podružnici i inicira raspravu u organima sindikalne organizacije,
6. posredno se angažuje na uclanjenju novih clanova u Sindikat,
7. obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije i odlukama skupštine i odbora.
Predsednik sindikalne podružnice za svoj rad neposredno odgovara clanovima sindikata u okviru sindikalne podružnice i odboru sindikalne organizacije.

Clan 87.
Sindikalna organizacija pravilima o radu, u skladu sa ovim statutom, bliže ureduje svoju organizovanost, sadržaj i nacin rada.

3. Jedinstvena sindikalna organizacija
Clan 88.

U ustanovi sa velikim brojem clanova i sa teritorijalno dislociranim delovima mogu da se formiraju sindikalne organizacije delova ustanove koje obrazuju jedinstvenu sindikalnu organizaciju ustanove.
Organi jedinstvene sindikalne organizacije su:
1. skupština,
2. odbor,
3. predsedništvo,
4. nadzorni odbor i
5. predsednik.
Jedinstvena sindikalna organizacija iz stava 1. ovog clana pravilima o radu, analognom primenom odredaba ovog statuta kojima se reguliše sindikalna organizacija, bliže ureduje svoju organizovanost, funkcije, delokrug i nacin rada svojih organa.
Jedinstvena sindikalna organizacija ima svojstvo pravnog lica, a svoju aktivnost finansira iz dela sindikalne clanarine koja pripada sindikalnim organizacijama, kao i iz drugih izvora i prihoda u skladu sa zakonom.

VIII SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ
ZAŠTITI SRBIJE ZA TERITORIJU
1. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti
Srbije za grad Beograd i za gradove, odnosno okruge
Clan 89.

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalne zaštite Srbije za grad Beograd i za gradove, odnosno okruge (u daljem tekstu: Sindikat za teritoriju) organizuje se radi delovanja i efikasnijeg ostvarivanja prava i interesa clanstva.
Sindikati gradova, odnosna okruga mogu akciono da se povezuju radi razmene iskustava u radu, razmatranja pitanja od zajednickog interesa i izgradivanja zajednickih stavova.
Odlukom Republickog odbora Sindikata utvrduju se sedišta i teritorija Sindikata iz stava 1. ovog clana.
Pravilima o radu, odnosno statutima Sindikata za teritoriju, u skladu sa odredbama ovog statuta, bliže se uredjuje organizovanost, sastav, delokrug i nacin rada organa.

Clan 90.
Sindikat za teritoriju ima svojstvo pravnog lica.
Sindikat iz stava 1. ovog clana ima tekuci racun preko koga se registruje i odvija celokupno materijalno – finansijsko poslovanje, u skladu sa svojim finansijskim planom, Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata, ovim statutom i zakonom.
Sindikat iz stava 1. ovog clana ima pecat okruglog oblika, koji sadrži sledeci tekst ispisan cirilicom: „Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, naziv teritorije za koju je Sindikat organizovan i sedište“, a u sredini pecata je amblem Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Sindikat iz stava 1. ovog clana ima memorandum koji sadrži reci „Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštite Srbije“, amblem Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštite Srbije, naziv i sedište Sindikata za teritoriju, maticni broj, poreski identifikacioni broj, imeil adresu i sajt, broj telefona i faksa i broj tekuceg racuna Sindikata za teritoriju, a može da sadrži i naziv, znak, amblem, skice, crteže i druga obeležja organizacija i udruženja ciji je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije clan.
Memorandum može da sadrži naziv, znak, amblem, skice, crteže i druga obeležja organizacija i udruženja ciji je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije clan.

2. Organi Sindikata zaposlenih u zdravstvu i
socijalnoj zaštiti Srbije za teritoriju
Clan 91.

Organi Sindikata za teritoriju su:
1. skupština Sindikata za grad, odnosno okrug,
2. gradski, odnosno okružni odbor Sindikata,
3. nadzorni odbor Sindikata za grad, odnosno okrug,
4. predsednik gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata.

Clan 92.
Organi Sindikata za teritoriju odgovorni su za:
1. sprovodenje akcija u Sindikatu i realizaciju usvojenih stavova, odluka i zakljucaka organa Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije,
2. brzo i potpuno upoznavanje rukovodstva Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije sa predlozima i inicijativama clanstva,
3. pružanje pomoci u radu sindikalnim organizacijama,
4. obezbedivanje pružanja radno-pravne zaštite clanovima Sindikata,
5. efikasno i potpuno informisanje clanova Sindikata i javnosti o svom radu i radu celine Sindikata,
6. osposobljavanje i edukaciju sindikalnih kadrova i clanova Sindikata,
7. sprovodenje izbornih aktivnosti u skladu sa ovim statutom, odlukama Republickog odbora i sopstvenim izbornim odlukama,
8. aktivnosti na uclanjenju novih clanova u Sindikat i na formiranju novih sindikalnih organizacija,
9. obezbedivanje stabilne materijalne osnove za delovanje,
10. realizaciju drugih aktivnosti u interesu clanstva, u skladu sa ovim statutom i sopstvenim opštim aktima.

2.1. Skupština Sindikata za grad, odnosno okrug
Clan 93.

Skupština je najviši organ Sindikata za grad, odnosno okrug.
Skupštinu Sindikata za grad, odnosno okrug cine:
1. predsednici sindikalnih organizacija,
2. predsednici jedinstvenih sindikalnih organizacija,
3. izabrani delegati - predstavnici sindikalnih organizacija, u skladu sa odlukom gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata,
4. predsednik gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata,
5. clanovi gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata novog saziva, ukoliko ih u skladu sa pravilima o radu biraju sindikalne organizacije;
6. clanovi gradskog, odnosno okružnog odbora i nadzornog odbora Sindikata za grad, odnosno okrug iz prethodnog saziva.
Odluku o broju i sastavu delegata skupštine donosi gradski, odnosno okružni odbor Sindikata, najkasnije 30 dana pre održavanja skupštine, polazeci od ukupnog broja clanova Sindikata i strukture clanstva .
Broj delegata skupštine Sindikata za grad Beograd ne može biti manji od 100.
Broj delegata skupštine Sindikata za okrug odnosno grad ne može biti manji od 60.
Redovno zasedanje skupštine obavezno se održava svake pete godine, na osnovu odluke Republickog odbora Sindikata o izborima.
Gradski, odnosno okružni odbor donosi odluku o sazivu i predlogu dnevnog reda skupštine, po pravilu, najkasnije 30 dana pre održavanja.

Clan 94.
Skupština Sindikata za grad, odnosno okrug na redovnom zasedanju:
1. imenuje radno predsedništvo koje rukovodi radom Skupštine,
2. usvaja dnevni red
3. verifikuje izbor clanova Skupštine,
4. usvaja poslovnik o radu skupštine,
5. imenuje svoja radna tela (verifikacionu, kandidacionu i izbornu komisiju),
6. usvaja Izveštaj o radu Sindikata u gradu, odnosno okrugu sa finansijskim izveštajem, izmedu dva redovna zasedanja,
7. usvaja izveštaj nadzornog odbora Sindikata za grad, odnosno okrug,
8. usvaja plan rada za naredni petogodišnji period,
9. usvaja pravila o radu (odnosno statut) organizacije Sindikata za grad, odnosno okrug,
10. bira, odnosno verifikuje clanove gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata,
11. bira predsednika gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata,
12. bira clanove nadzornog odbora Sindikata za grad, odnosno okrug,
13. bira odredeni broj clanova organa Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije, u skladu sa odlukom Republickog odbora Sindikata,
14. daje razrešnicu predsedniku i clanovima gradskog - okružnog odbora i clanovima nadzornog odbora prethodnog saziva.

Clan 95.
Vanredno zasedanje Skupštine Sindikata za grad, odnosno okrug može se održati izmedu dva redovna, na obrazloženi zahtev:
1. Republickog odbora Sindikata,
2. najmanje jedne trecine clanova Skupštine,
3. najmanje jedne trecine odbora sindikalnih organizacija,
4. najmanje jedne desetine clanova Sindikata na teritoriji grada, odnosno okruga.
Vanredno zasedanje skupštine saziva gradski, odnosno okružni odbor Sindikata.
Ukoliko gradski, odnosno okružni odbor Sindikata ne sazove vanredno zasedanje skupštine najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva, vanredno zasedanje skupštine može sazvati Republicki odbor Sindikata.
Skupštinu Sindikata za grad, odnosno okrug na vanrednom zasedanju cine:
1. predsednici sindikalnih organizacija,
2. predsednici jedinstvenih sindikalnih organizacija,
3. delegati izabrani za redovno zasedanje Skupštine - predstavnici sindikalnih organizacija,
4. predsednik i clanovi gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata i
5. clanovi nadzornog odbora Sindikata za grad, odnosno okrug.

2.2. Gradski, odnosno okružni odbor Sindikata
Clan 96.

Gradski, odnosno okružni odbor Sindikata je najviši organ Sindikata za teritoriju izmedu dva zasedanja Skupštine.
Gradski, odnosno okružni odbor Sindikata, po pravilu, cine predsednici sindikalnih organizacija i predsednici jedinstvenih sindikalnih organizacija, kao i odredeni broj izabranih predstavnika sindikalnih organizacija, srazmerno brojnosti clanstva na teritoriji grada, odnosno okruga.
Predsednik gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata po funkciji je clan gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata.
Gradski, odnosno okružni odbor Sindikata donosi odluku o broju, sastavu i nacinu izbora clanova gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata najkasnije 30 dana pre održavanja skupštine.

Clan 97.
Gradski, odnosno okružni odbor Sindikata ima sledece nadležnosti i obaveze:
1. odgovoran je za sprovodenje akcija u Sindikatu i realizaciju usvojenih stavova, odluka i zakljucaka organa Sindikata,
2. dužan je da brzo i potpuno informiše Republicki odbor Sindikata o predlozima i inicijativama clanstva,
3. pruža pomoc u radu sindikalnim organizacijama, posebno kod pregovora, zakljucivanja i pracenja primene kolektivnih ugovora, organizovanja štrajka i protesta u skladu sa zakonom,
4. obezbeduje, odnosno pruža radno-pravnu zaštitu clanovima Sindikata,
5. odgovoran je za pravovremeno, efikasno i potpuno informisanje sindikalnih organizacija i clanstva o svim usvojenim odlukama Republickog odbora Sindikata i Predsedništva Sindikata, o aktuelnim pitanjima rada celine Sindikata, kao i o svim pitanjima koja uticu na položaj zaposlenih,
6. saziva sednice Skupštine Sindikata za grad, odnosno okrug,
7. bira i razrešava predsednika i clanove gradskog, odnosno okružnog odbora i clanove nadzornog odbora u slucaju prestanka mandata izmedu dva zasedanja Skupštine Sindikata za grad, odnosno okrug,
8. organizuje razlicite oblike osposobljavanja i edukacije sindikalnih kadrova i clanova Sindikata za rad u Sindikatu,
9. odgovoran je za sprovodenje izbornih aktivnosti na teritoriji za koju je formiran, u skladu sa ovim statutom i odlukom Republickog odbora Sindikata o izborima,
10. donosi odluku o raspuštanju organa sindikalne organizacije i o smeni predsednika i clana organa sindikalne organizacije, u skladu sa ovim statutom,
11. štiti interese clanstva pred nadležnim organima lokalne samouprave i udruženjima poslodavaca,
12. formira pregovaracki tim za zakljucivanje posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju, daje mu smernice za rad i donosi odluku o zakljucivanju ugovora,
13. donosi godišnje planove rada i godišnji finansijski plan,
14. usvaja godišnji izveštaj o radu,
15. vodi evidenciju o broju clanova Sindikata po sindikalnim organizacijama,
16. neposredno se angažuje na uclanjenju novih clanova u Sindikat i formiranju novih sindikalnih organizacija,
17. vodi evidenciju o uplati sindikalne clanarine sindikalnih organizacija i neposredno je odgovoran za pravilnu raspodelu clanarine, u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
18. donosi godišnji plan materijalno-finansijskog poslovanja Sindikata za teritoriju grada, odnosno okruga;
19. usvaja godišnji izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata za teritoriju grada, odnosno okruga na osnovu završnog racuna, a na predlog nadzornog odbora;
20. odgovoran je za obezbedivanje stabilne materijalne osnove za delovanje,
21. stara se o imovini, stice je i raspolaže njome,
22. može da imenuje predsedništvo, kao svoj operativno – izvršni organ, u skladu sa pravilima o radu,
23. donosi i druge odluke i obavlja poslove koji nisu u iskljucivoj nadležnosti drugih organa Sindikata grada, odnosno okruga,
24. obavlja i druge poslove u interesu clanstva i u skladu sa pravilima o radu i ovim statutom.
Gradski, odnosno okružni odbor Sindikata može da donosi odluke i da zauzima stavove iz nadležnosti skupštine Sindikata za grad, odnosno okrug, ali je dužan da na prvoj narednoj sednici obavesti skupštinu radi verifikacije istih.
Clanovi gradskog, odnosno okružnog odbora za svoj rad odgovaraju skupštini Sindikata za grad, odnosno okrug i Republickom odboru Sindikata.

2.3. Nadzorni odbor Sindikata za grad, odnosno okrug
Clan 98.

Nadzorni odbor Sindikata za grad, odnosno okrug ima tri clana.
Nadzorni odbor Sindikata za grad, odnosno okrug iz svog sastava bira predsednika.
Predsednik nadzornog odbora zakazuje i predsedava sednicama i potpisuje akta iz nadležnosti nadzornog odbora Sindikata za grad, odnosno okrug.
Nadzorni odbor Sindikata za grad, odnosno okrug:
1. vrši nadzor nad zakonitošcu finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava Sindikata za teritoriju,
2. pregleda periodicne i godišnje obracune organa Sindikata za teritoriju i utvrduje da li su sacinjeni u skladu sa zakonom;
3. vrši kontrolu raspodele i uplate clanarine i predlaže mere u skladu sa Statutom,
4. izveštava gradski, odnosno okružni odbor Sindikata o racunovodstvenim godišnjim iskazima i izveštajima o poslovanju Sindikata za teritoriju,
5. vrši nadzor i kontrolu nad ostvarivanjem finansiranja, ubiranja, raspodele, uplate i svrsishodne upotrebe clanarine i drugih sredstava sindikalnih organizacija, prema utvrdenim proporcijama raspodele, u skladu sa odredbama ovog statuta, Pravilnikom o materijalno-finasijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, drugim opštim aktima i odlukama organa Sindikata,
6. izveštava gradski, odnosno okružni odbor Sindikata o nalazima vezanim za ubiranje, raspodelu, uplatu i svrsishodnu upotrebu clanarine i drugih sredstava,
7. daje mišljenje o raspodeli prihoda,
8. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim statutom i odlukama Republickog odbora Sindikata, Predsedništva Sindikata i gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata.
Za clanove Nadzornog odbora Sindikata za grad, odnosno okrug ne mogu da budu birani clanovi okružnog, odnosno gradskog odbora.
Za clanove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji dobiju najveci broj glasova, ukoliko je na listi utvrden veci broj kandidata od broja koji se bira.
Za clana Nadzornog odbora Sindikata za grad odnosno okrug, kojem je prestao mandat izmedu dva zasedanja Skupštine a bira se kandidat koji je bio prvi na listi iza kandidata iz prethodnog stava, odlukom Skupštine za grad, odnosno okrug.
Za svoj rad clanovi Nadzornog odbora Sindikata za grad, odnosno okrug odgovaraju Skupštini Sindikata za grad, odnosno okrug.

Clan 99.
Predsednik Nadzornog odbora Sindikata za grad, odnosno okrug zakazuje sednice na sopstvenu inicijativu ili na zahtev:
1. najmanje 1/3 clanova Nadzornog odbora Sindikata za grad, odnosno okrug,
2. predsednika gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata,
3. Republickog odbora Sindikata,
4. Predsedništva Sindikata.
5. Jedne trecine organa sindikalnih organizacija na nivou grada, odnosno okruga.
Zahtev za sazivanje sednice Nadzornog odbora Sindikata za grad, odnosno okrug mora biti u pisanoj formi sa obrazloženjem i predlogom dnevnog reda.
Ukoliko predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu u roku od 15 dana od dana podnetog zahteva, podnosioci zahteva iz stava 1. ovog clana mogu sami da sazovu sednicu.

2.4. Predsednik gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata
Clan 100.

Predsednik gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata:
1. predstavlja i zastupa Sindikat za teritoriju,
2. potpisuje akta organa Sindikata za teritoriju,
3. saziva i predsedava sednicama gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata,
4. odgovoran je za realizaciju odluka Republickog odbora Sindikata i Predsedništva Sindikata,
5. odgovoran je za pravovremeno informisanje Republickog odbora Sindikata o inicijativama i stavovima clanova Sindikata za teritoriju,
6. ostvaruje saradnju, koordinira i pomaže u radu predsednicima sindikalnih organizacija,
7. obaveštava clanove Sindikata i javnost o aktivnostima organa Sindikata za teritoriju i o radu celine Sindikata,
8. neposredno se angažuje na uclanjenju novih clanova u Sindikat,
9. analizira uplatu sindikalne clanarine i neposredno je odgovoran za njenu pravilnu raspodelu,
10. naredbodavac je za raspolaganje sredstvima Sindikata za teritoriju i
11. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim statutom i pravilima o radu Sindikata za teritoriju.
Predsednik gradskog odnosno okružnog odbora, izuzetno može izmedu dve sednice gradskog, odnosno okružnog odbora, da donosi odluke i zauzima stavove iz njegove nadležnosti, ali je dužan da na prvoj narednoj sednici obavesti gradski, odnosno okružni odbor, radi verifikacije istih.
U odsutnosti predsednika zamenjuje sekretar gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata ili potpredsednik gradskog, odnosno okružnog odbora koga on odredi ili koga odredi odbor.
Za svoj rad predsednik odgovara gradskom, odnosno okružnom odboru Sindikata i Skupštini Sindikata za grad, odnosno okrug i Republickom odboru Sindikata.

2.5. Sekretar gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata
Clan 101.

Gradski, odnosno okružni odbor Sindikata, na predlog predsednika gradskog, odnosno okružnog odbora sindikata, može da imenuje strucno lice za sekretara gradskog, odnosno okružnog odbora, na period od pet godina i mogucnost ponovnog imenovanja.
Sekretar gradskog, odnosno okružnog odbora:
1. priprema materijale za sednice organa Sindikata za grad, odnosno okrug,
2. stara se o sazivanju sednica, izvršavanju odluka, stavova i zakljucaka gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata,
3. pruža strucnu pomoc sindikalnim organizacijama,
4. prati zakonske propise i obaveštava gradski, odnosno okružni odbor i predsednika o eventualnim izmenama propisa,
5. prati primenu Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvo, Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu i Opšteg kolektivnog ugovora,
6. obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima o radu, ovlašcenjima dobijenim od gradskog, odnosno okružnog odbora i po nalogu predsednika gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata.
Za svoj rad sekretar odgovara graskom, odnosno okružnom odboru Sindikata i predsedniku gradskog, odnosno okružnog odbora Sindikata.

2.6. Potpredsednik gradskog, odnosno okružnog odbora
Clan 102.

Gradski, odnosno okružni odbor iz svog sastava, na predlog predsednika, bira potpredsednika odbora (u daljem tekstu: potpredsednik).
Potpredsednik:
1. angažuje se po odredenim pitanjima programskog delovanja gradskog, odnosno okružnog odbora, u skladu sa odlukom odbora.
2. zamenjuje predsednika gradsko, odnosno okružnog odbora u slucaju njegove odsutnosti ili sprecnosti,
3. obavlja funkciju predsednika, gradskog odnosno okružnog odbora u slucaju prestanka njegovog mandata izmedu dva zasedanja Skupštine grada, odnosno okruga a ne duže od 6 meseci,
4. obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima o radu Sindikata za grad, odnosno okrug , odlukama odbora, kao i odlukama i nalozima predsednika gradskog, odnosno okružnog odbora.
Potpredsednik za svoj rad odgovara odboru i predsedniku.

3. Oblici delovanja Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Clan 103.

Na zahtev sindikalnih organizacija i u interesu clanstva u Sindikatu mogu da se formiraju odbori Sindikata za više opština, kao oblici delovanja Sindikata, u skladu sa Odlukom Republickog odbora Sindikata.
Sindikalne organizacije sa teritorije jedne opštine mogu samoinicijativno da formiraju opštinski odbor Sindikata, radi potpunije koordinacije rada i efikasnijeg medusobnog informisanja o aktuelnim pitanjima rada.

4. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalne zaštite pokrajine
Clan 104.

Radi efikasnijeg delovanja u ostvarivanju prava i interesa clanova Sindikata na nivou pokrajina u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije organizuju se sindikati zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti pokrajina, kao organizacioni delovi jedinstvenog Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije (u daljem tekstu: Sindikat u pokrajini).
Sindikat iz stava 1. ovog clana opštim aktima, u skladu sa ovim statutom, bliže ureduje svoju organizovanost, sastav, nacin izbora i delokrug rada organa, kao i druga pitanja od znacaja za njegovo funkcionisanje.

Clan 105.
Sindikat u pokrajini ima svojstvo pravnog lica.
Sindikat u pokrajini ima tekuci racun preko koga se registruje i odvija celokupno materijalno – finansijsko poslovanje, u skladu sa svojim finansijskim planom, Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata, ovim statutom i zakonom.
Sindikat u pokrajini ima pecat okruglog oblika, koji sadrži sledeci tekst ispisan cirilicom: „Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti pokrajine i sedište“, a u sredini pecata je amblem Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije .
Sindikat u pokrajini ima memorandum koji sadrži reci „Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštite Srbije“, amblem Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštite Srbije, naziv i sedište Sindikata u pokrajini, maticni broj, poreski identifikacioni broj, imeil adresu i sajt, broj telefona i faksa, broj tekuceg racuna, Sindikata u pokrajini, a može da sadrži i naziv, znak, amblem, skice, crteže i druga obeležja organizacija i udruženja ciji je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije clan.

4.1 Organi Sindikata u pokrajini
Clan 106.

Organi Sindikata u pokrajini su:
1. skupština Sindikata u pokrajini,
2. pokrajinski odbor Sindikata,
3. nadzorni odbor Sindikata u pokrajini,
4. statutarna komisija Sindikata u pokrajini,
5. predsednik pokrajinskog odbora Sindikata.

Clan 107.
Organi Sindikata u pokrajini odgovorni su za:
1. zastupanje i zaštitu interesa clanstva pred organima teritorijalne autonomije i pokrajinskim fondom zdravstva i socijalne zaštite,
2. koordinaciju i pružanje pomoci u radu gradskih, odnosno okružnih odbora Sindikata na teritoriji pokrajine,
3. dosledno sprovodenje akcija i usvojenih odluka, stavova i zakljucaka organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
4. brzo i potpuno upoznavanje rukovodstva Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije sa predlozima i inicijativama clanova Sindikata sa teritorije pokrajine,
5. unapredivanje sistema kolektivnog pregovaranja i zakljucivanje posebnih kolektivnih ugovora za zdravstvo i socijalnu zaštitu za nivo teritorijalne autonomije,
6. obezbedivanje strucne pravne pomoci sindikalnim organizacijama i clanstvu, u saradnji i na zahtev gradskih, odnosno okružnih odbora Sindikata,
7. efikasno i potpuno informisanje clanova Sindikata i javnosti o svojim aktivnostima i radu celine Sindikata,
8. kontinuirano osposobljavanje i stalnu edukaciju sindikalnih kadrova,
9. demokraticnost u sprovodenju izbornih aktivnosti,
10. obezbedivanje stabilne materijalne osnove za delovanje,
11. realizaciju drugih aktivnosti u interesu clanstva, u skladu sa ovim statutom i sopstvenim opštim aktima.

Clan 108.
Skupština je najviši organ Sindikata u pokrajini i održava se svake pete godine, na osnovu izborne odluke Republickog odbora Sindikata i odluke Pokrajinskog odbora Sindikata.
Skupštinu saziva Pokrajinski odbor najkasnije mesec dana pre njenog održavanja.
Skupštinu Sindikata u pokrajini cine clanovi organa Sindikata u pokrajini prethodnog saziva, clanovi pokrajinskog odbora Sindikata novog saziva i delegati izabrani u skladu sa odlukom pokrajinskog odbora Sindikata o broju, strukturi i nacinu izbora clanova Skupštine.
Skupštinu Sindikata u pokrajini cini najmanje 100 delegata.

Clan 109.
Skupština Sindikata u pokrajini:
1. imenuje radno predsedništvo koje rukovodi radom Skupštine,
2. usvaja dnevni red
3. vrši verifikaciju izbora delegata skupštine;
4. vrši verifikaciju izbora clanova pokrajinskog odbora;
5. usvaja poslovnik o svom radu;
6. vrši imenovanje svojih radnih tela;
7. usvaja izveštaj o radu Sindikata u pokrajini izmedu dve skupštine, sa finansijskim izveštajem;
8. usvaja programske zadatke Sindikata u pokrajini za naredni petogodišnji period, u skladu sa Programskim nacelima Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije;
9. usvaja Statut Sindikata pokrajine, u skladu sa Statutom Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije;
10. bira predsednika pokrajinskog odbora Sindikata;
11. bira clanove Nadzornog odbora Sindikata u pokrajini,
12. bira clanove Statutarne komisije Sindikata u pokrajini;
13. daje razrešnicu clanovima organa Sindikata u pokrajini prethodnog saziva.
.
Clan 110.
Pokrajinski odbor Sindikata je najviši organ Sindikata u pokrajini izmedu dve Skupštine.
Pokrajinski odbor Sindikata cine predsednici i predstavnici odbora Sindikata za teritoriju, srazmerno brojnosti clanstva na odredenoj teritoriji, izabrani u skladu sa odlukom pokrajinskog odbora Sindikata.
Predsednik pokrajinskog odbora Sindikata, koga bira skupština, po funkciji je clan pokrajinskog odbora Sindikata.
Pokrajinski odbor Sindikata:
1. zastupa Sindikat u pokrajini pred organima teritorijalne autonomije i asocijacijama poslodavaca na nivou pokrajine;
2. ostvaruje socijalni dijalog i pregovara sa nadležnim organima teritorijalne autonomije o svim pitanjima od interesa za clanstvo o kojima se odlucuje na pokrajinskom nivou;
3. stara se o organizovanom i doslednom sprovodenju odluka i akcija organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na teritoriji pokrajine i neposredno je odgovoran za njihovu realizaciju;
4. vrši verifikaciju, odnosno izbor delegata Skupštine i clanova organa Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije, u skladu sa odgovarajucim odlukama Republickog odbora Sindikata;
5. bira, odnosno razrešava predsednika i clanove pokrajinskog odbora, nadzornog odbora i statutarne komisije Sindikata izmedu dva zasedanja Skupštine Sindikata pokrajine,
6. koordinira i pruža pomoc u radu gradskim, odnosno okružnim odborima Sindikata;
7. prati primenu Opšteg kolektivnog ugovora i posebnih kolektivnih ugovora za zdravstvo i socijalnu zaštitu i inicira izmene i dopune;
8. ucestvuje u zakljucivanju posebnih kolektivnih ugovora za zdravstvo i socijalnu zaštitu za teritorijalnu autonomiju,
9. zajednicki deluje sa Reepublickim odborom Sindikata po svim pitanjima koja su od jedinstvenog interesa za ukupno clanstvo u Republici;
10. pruža pomoc u radu sindikalnim organizacijama na zahtev i u saradnji sa organima Sindikata za teritoriju;
11. stara se o obezbedivanju pravne pomoci sindikalnim organizacijama i radno-pravne zaštite clanovima Sindikata i neposredno je pruža na zahtev gradskih, odnosno okružnih odbora Sindikata i sindikalnih organizacija;
12. donosi odluku o smeni predsednika sindikalne organizacije, clana organa sindikalne organizacije i o raspuštanju organa sindikalne organizacije na podrucju pokrajine, ukoliko to ne ucini gradski, odnosno okružni odbor Sindikata, u skladu sa ovim statutom,
13. informiše clanove Sindikata i javnost o svom radu i radu celine Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
14. organizuje razlicite vidove osposobljavanja i edukacije kadrova za sindikalni rad;
15. ostvaruje regionalnu medunarodnu sindikalnu saradnju;
16. stara se o imovini i materijalno finansijskom poslovanju Sindikata u pokrajini i korišcenju sredstava sindikalnih fondova;
17. donosi godišnji plan materijalno-finansijskog poslovanja Sindikata pokrajine;
18. usvaja godišnji izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata pokrajine na osnovu završnog racuna, a na predlog nadzornog odbora;
19. vodi evidenciju o uplati sindikalne clanarine sindikalnih organizacija i neposredno je odgovoran za pravilnu raspodelu clanarine, u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
20. odlucuje o korišcenju metoda sindikalne borbe u zastupanju i zaštiti prava i interesa clanstva;
21. obavlja i druge poslove u interesu clanstva, u skladu sa ovim statutom i sopstvenim statutarnim dokumentima.
Pokrajinski odbor Sindikata može da donosi odluke i da zauzima stavove iz nadležnosti skupštine Sindikata u pokrajini, ali je dužan da na prvoj narednoj sednici obavesti skupštinu radi verifikacije istih.

Clan 111.
Na delokrug rada nadzornog odbora Sindikata u pokrajini, statutarne komisije Sindikata u pokrajini, predsednika pokrajinskog odbora Sindikata, sekretara pokrajinskog odbora Sindikata, potpredsednika pokrajinskog odbora kao i na druga pitanja u vezi sa delokrugom rada organa Sindikata u pokrajini analogno se primenjuju odredbe ovog statuta kojima se ureduje delokrug rada organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

Clan 112
Na delokrug rada organa Sindikata u pokrajini, gradu i okrugu, sekretara pokrajinskog, gradskog i okružnog odbora, kao i na druga pitanja u vezi sa delokrugom rada organa, analogno se primenjuju odredbe ovog Statuta kojima se ureduje delokrug rada organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.


IX ZAJEDNICKE ODREDBE O RADU SINDIKALNIH
ORGANIZACIJA I ORGANA SINDIKATA

Clan 113.
Clanovi organa Sindikata imaju jednaka prava i odgovornosti i licno i kolektivno su odgovorni za rad organa.
Organi Sindikata dužni su da kod izgradivanja stavova i donošenja odluka poštuju Programska nacela Sindikata i ovaj statut.

Clan 114.
Prava i obaveze clana ogana Sindikata su da:
1. zahteva da se razmatraju pitanja od životnog interesa za clanstvo i da se o njima izjasne organi,
2. pokrece pitanja za koje smatra da organ Sindikata treba da raspravi,
3. inicira raspravu medu clanstvom o pitanjima o kojima se vodi rasprava u organu,
4. slobodno izražava interese clanstva, organizacije i organa, ucestvuje u predlaganju, usaglašavnju i konacnom izgradivanju stavova i zakljucaka zajedno sa drugim clanovima organa,
5. daje konkretne predloge o svim pitanjima iz delokruga rada organizacije i organa Sindikata,
6. zastupa i tumaci stavove organizacija i organa Sindikata i da se angažuje na njihovom ostvarivanju,
7. zahteva prave, blagovremene i potpune informacije o sadržini, realizaciji i sprovodenju zakljucaka, odluka i stavova organa Sindikata,
8. postavlja pitanja i traži objašnjenja,
9. izvršava obaveze i priprema informacije po konkretnim zaduženjima organizacija i organa Sindikata,
10. ocenjuje rad drugih clanova organa Sindikata ili organa Sindikata u celini i pokrece pitanje njihove odgovornosti,
11. zastupa donete stavove organa Sindikata i angažuje se u njihovom ostvarivanju,
12. može da izdvoji svoje mišljenje i obrazloži ga na sednici organa Sindikata,
13. informiše organ Sindikata koji ga je predložio, odnosno birao, o svom radu i radu organa Sindikata u kome je clan.
Clan organa Sindikata za svoj rad odgovoran je organu Sindikata ciji je clan i organu Sindikata koji ga je izabrao za clana organa.

Clan 115.
Mandat clanova organa i nosilaca funkcija u sindikalnim organizacijama i u svim organima Sindikata traje pet godina i može se ponoviti.
Datum prestanka mandata utvrduje se odlukom Republickog odbora Sindikata o raspisivanju izbora za naredni mandatni period.
U slucajevima prestanka clanstva u organu Sindikata, odnosno prestanka funkcije u toku mandata, novoizabranim clanovima organa Sindikata i nosiocima funkcije mandat traje do sprovodenja redovnih izbora.

Clan 116.
Odluke u sindikalnim organizacijama i organima Sindikata na svim nivoima organizovanja donose se uz prisustvovo više od polovine clanova i za njih se izjasni više od polovine prisutnih , osim u slucajevima kad je ovim statutom drugacije utvrdena potrebna vecina za donošenje odluka.
Izjašnjavanje i odlucivanje , izuzetno, može se vršiti i pisanim putem – putem izjava u ustanovama koje imaju teritorijalno izdvojene delove, a u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije.

Clan 117.
Organi Sindikata mogu da formiraju radna tela kao stalne i povremene oblike svoga rada (sekcije, radne grupe, komisije, strucne timove, i sl.).
Sastav i delokrug rada radnih tela iz stava 1. ovog clana, ureduje se odlukom odgovarajuceg organa Sindikata.
Clan 118.
U slucaju sprecenosti ili privremene odsutnosti nosioca funkcije ili clana organa Sindikata, organ koji je izvršio izbor, organ u kome se vrši funkcija ili viši organ Sindikata može za clana organa ili nosioca funkcije da imenuje drugo lice (poverenika) sa svim pravima, obavezama i odgovornostima koje mu pripadaju po ovom statutu.
Odlukom iz stava 1. ovog clana, utvrduje se period imenovanja, a najduže do prestanka razloga zbog kojeg je imenovanje izvršeno, odnosno do isteka mandata.


Clan 119.
Nosioci funkcija u Sindikatu mogu svoju funkciju obavljati profesionalno, o cemu odlucuje organ koji je izvršio izbor nosioca funkcije.

X ODREDBE O IZBORIMA
Clan 120.
Izbori za clanove organa i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama i organima Sindikata obavljaju se svake pete godine na osnovu odluke Republickog odbora Sindikata.
Izbori se, izuzetno, mogu sprovesti i u toku trajanja mandata, ukoliko je to neophodan uslov za rad sindikalne organizacije, odnosno organa Sindikata.
Odbori sindikalnih organizacija, okružni, odnosno gradski odbori Sindikata, pokrajinski odbori Sindikata i Republicki odbor Sindikata odgovorni su za sprovodenje izbora, u skladu sa ovim statutom i odlukom Republickog odbora Sindikata o izborima

Clan 121.
Clanovi Sindikata, sindikalne organizacije i organi Sindikata su samostalni i nezavisni u predlaganju i izboru clanova organa i nosioca funkcije.
Svi clanovi Sindikata imaju jednaka prava pri izboru za clanove organa i nosioce funkcija, osim clanova Sindikata kojima je pravo da budu birani ograniceno odredbama ovog statuta.
Svi clanovi organa i nosioci funkcija u sindikalnim organizacijama i Sindikatu, biraju se tajnim glasanjem izmedu više kandidata, osim u slucajevima utvrdenim ovim statutom.

Clan 122.
Organi Sindikata svojim odlukama, u skladu sa ovim statutom, odlukom Republickog odbora Sindikata o izborima i sopstvenim pravilima o radu:
1. utvrduju broj i strukturu clanova organa na odgovarajucem nivou organizovanja,
2. odreduju nacin izbora clanova organa i nosilaca funkcija na odgovarajucem nivou organizovanja,
3. odreduju datum održavanja izbora,
4. imenuju izbornu komisiju od tri clana i tri zamenika,
5. odreduju nacin obaveštavanja clanova Sindikata o datumu održavanja izbora.

Clan 123.
Izborna komisija obavlja sledece poslove:
1. stara se da se izbori sprovedu u skladu sa ovim statutom i odlukama organa Sindikata,
2. objavljuje listu kandidata,
3. odreduje pocetak i završetak glasanja,
4. odreduje glasacka mesta,
5. po potrebi, imenuje biracki odbor za sprovodenje glasanja od tri clana i tri zamenika,
6. utvrduje i objavljuje spisak clanova Sindikata,
7. utvrduje sadržaj svih izbornih materijala i priprema izborne materijale,
8. utvrduje i objavljuje rezultate izbora i podnosi izveštaj nadležnim organima,
9. odlucuje o poništavanju glasanja i odreduje ponovno glasanje,
10. odlucuje po prigovorima,
11. obavlja i druge poslove vezano za sprovodenje izbora.
Predloženi kandidat za nosioca funkcija, odnosno za clana organa, ne može da bude imenovan za clana izborne komisije.
Nadležni organ Sindikata vrši zamenu clana izborne komisije ukoliko je clan izborne komisije predložen kao kandidat za nosioca funkcije ili za clana organa,

Clan 124.
Biracki odbor ima sledece zadatke da:
1. proveri identitet clana Sindikata koji glasa;
2. vodi evidenciju o clanovima Sindikata koji su glasali;
3. clanu Sindikata preda glasacki listic i objasni nacin glasanja;
4. istekom vremena za glasanje, izvrši prebrojavanje glasova i utvrdi rezultate glasanja;
5. vodi zapisnik o radu birackog odbora;
6. dostavi zapisnik o svom radu izbornoj komisiji.
Ukoliko nije imenovan biracki odbor, poslove iz stava 1 ovog clana obavlja izborna komisija.

Clan 125.
Kandidati koji su u kontinuitetu clanovi Sindikata, poseduju i ispoljavaju stabilnost, znanje za ostvarivanje interesa i zaštitu prava clanstva, organizatorske i druge sposobnosti za sindikalni rad i kao takvi uživaju ugled i poverenje clanstva predlažu se za nosioce funkcija i clanove organa Sindikata.
Srazmerno broju clanova Sindikata u organizacijama, obezbeduje se odgovarajuca zastupljenost delatnosti, kvalifikaciona, teritorijalna i rodna struktura pri predlaganju kandidata i utvrdivanju kandidatskih lista za sve organe Sindikata.
Clan Sindikata može biti predlagan za clana i nosioca funkcije u organima sindikalne organizacije, u organima Sindikata za teritoriju i u organima Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Evidentiranje i predlaganje kandidata za clanove organa i nosioce funkcija vrši se javno u sindikalnim organizacijama i organima Sindikata.
Organi sindikalnih organizacija i viši organi Sindikata imaju pravo da predlažu clanove organa i nosioce funkcije na višim nivoima organizovanja i delovanja.
Clan Sindikata koji je istovremeno clan nekog drugog sindikata ne može biti predlagan i biran za clana organa i nosioca funkcije u sindikalnoj organizaciji i svim organima Sindikata.

Clan 126.
Za clana organa u sindikalnoj organizaciji može se predložiti i utvrditi kao kandidat clan Sindikata koji je najmanje dvanaest meseci pre utvrdivanja kandidature clan Sindikata i u tom periodu nisu bili clanovi drugog Sindikata.
Za predsednika sindikalne organizacije, odnosno za nosioce funkcija i clanove organa Sindikata u višim oblicima organizovanja i delovanja, mogu se predlagati i utvrditi kao kandidati clanovi Sindikata koji su najmanje dvadesetcetiri meseca pre utvrdivanja kandidature clanovi Sindikata, s tim da poslednjih dvanaest meseci nisu bili clanovi drugog sindikata.
Gradski, odnosno okružni odbor svojom odlukom u opravdanim slucajevima može dati saglasnost da se clan Sindikata utvrdi kao kandidat mimo uslova utvrdenih u stavu 1. ovog clana.
Republicki odbor Sindikata, u opravdanim slucajevima, svojom odlukom može dati saglasnost da se clan Sindikata utvrdi kao kandidat mimo uslova utvrdenih u stavu 2. ovog clana.

Clan 127.
Svaki predloženi kandidat je dužan da se izjasni o prihvatanju kandidature, potpisivanjem izjave o prihvatanju kandidature.
Svaki predloženi kandidat potpisuje Kodeks ponašanja nosioca funkcije i clana organa u Sindikatu (u daljem tekstu: Kodeks ponašanja), ciju sadržinu utvrduje Republicki odbor.
Predloženi kandidat stice pravo da bude na listi kandidata potpisivanjem izjave o prihvatanju kandidature i Kodeksa ponašanja

Clan 128.
Listu kandidata utvrduje clanstvo ili organ Sindikata za ciji izbor se utvrduje lista.
Lista kandidata se utvrduje prema azbucnom redu prezimena i imena kandidata.
Na listi kandidata za izbor clanova svih organa Sindikata mora da se utvrdi veci broj kandidata od broja koji se bira.
Za izbor predsednika sindikalne organizacije i predsednika svih organa Sindikata na listi kandidata utvrduju se najmanje dva kandidata.
Lista kandidata za izbor clanova organa Sindikata je jedinstvena, a glasanje i izbor može se obaviti po delovima liste, o cemu odlucuje organ koji utvrduje listu kandidata.

Clan 129.
Lista kandidata za nosioca funkcije odnosno za clana organa u izuzetnim okolnostima može biti sa jednim kandidatom, odnosno istim brojem kandidata koji se biraju ako :
1. nije predloženo više kandidata,
2. bude predloženo više kandidata, a pojedini kandidati nisu dali pisanu saglasnost, odnosno naknadno su odustali od kandidature,
3. tako odluci organ Sindikata, uz predhodno pribavljenu saglasnost višeg organa Sindikata.
Kandidat je izabran pod uslovom da je za njega glasalo više od polovine clanova Sindikata koji su izašli na glasanje, odnosno više od polovine clanova organa koji vrši izbor iz stava 1. ovog clana,.
Izborni postupak se ponavlja za broj kandidata koji nisu dobili potrebnu vecinu iz stava 2. ovog clana.
Clan 130.
Izbor nosilaca funkcija i clanova organa Sindikata vrši se putem glasackih listica.
Glasacki listici sacinjavaju se prema azbucnom redu prezimena i imena kandidata.
Glasacki listic sadrži:
1. naziv organa i funkcije za koju se vrši izbor;
2. prezime i ime kandidata, a po potrebi naziv poslova koje obavlja i naziv organizacione jedinice;
3. oznacenje koliko se clanova bira;
4. naznaku da se glasanje vrši zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena kandidata.

Svaki glasacki listic overava se pecatom sindikalne organizacije, odnosno organa za ciji se izbor vrši ili pecatom neposredno višeg organa Sindikata.

Clan 131.
Nevažecim glasackim listicem smatra se:
1. prazan glasacki listic (ni jedan kandidat nije zaokružen),
2. precrtan glasacki listic;
3. glasacki listic iz koga se ne može pouzdano utvrditi za koga je glasano;
4. glasacki listic na kome je zaokruženo više kandidata od broja koji se bira.

Clan 132.
U sindikalnoj organizaciji izabran je onaj kandidat koji dobije najveci broj glasova clanova Sindikata koji su izašli na izbore, bez obzira na broj clanova koji su glasali.
Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je onaj kandidat koji se po redosledu na glasackom listicu nalazi prvi.
Kada se izbor vrši na sednici organa sindikalne organizacije, odnosno na sednici organa Sindikata izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova ukupnog broja clanova organa.
Za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova iz stava 3. ovog clana, sprovodi se drugi krug glasanja.
Za drugi krug glasanja utvrduju se kandidati koji su u provom krugu dobili najveci broj glasova, i to za jednog kandidata više od broja koji se bira.
U drugom krugu izabrani su kandidati koji dobiju najveci broj glasova.

Clan 133.
Izborna komisija utvrduje rezultate izbora i iste objavljuje na oglasnim tablama poslodavca, odnosno u sedištu organa Sindikata, najkasnije u roku od 24 sata od dana održavanja izbora.
Prigovor na postupak kandidovanja, utvrdivanja i potvrdivanja liste kandidata, glasanje i rad birackog odbora, podnosi se izbornoj komisiji u roku od 12 sati od momenta izvršene radnje na koju se prigovor odnosi.
Izborna komisija je dužna da odluci po prigovoru u roku od 12 sati od momenta prijema prigovora.
Ako utvrdi nepravilnosti na pojedinim ili svim birackim mestima koje su bitno uticale na rezultate izbora, izborna komisija ce poništiti rezultate glasanja na svim, odnosno onim birackim mestima na kojima je bilo nepravilnosti.

Clan 134.
Prigovor na rad izborne komisije i objavljene rezultate glasanja podnosi se organu koji je raspisao izbore, u roku od 24 sata od momenta izvršene radnje, odnosno od sata objavljivanja rezultata izbora.
Nadležni organ je dužan da donese odluku po uloženom prigovoru, u roku od tri dana, od dana prijema prigovora.
Podnosilac prigovora ,ukoliko je nezadovoljan odlukom nadležnog organa ili nadležni organ iz stava 1. i 2. ovog clana ne odluci po prigovoru u predvidenom roku, može uložiti žalbu Statutarnom odboru Sindikata.
Žalba iz stava 3. ovog clana, podnosi se u roku od tri dana od dana prijema odluke po prigovoru, odnosno od dana isteka roka do kada je nadležni organ trebao da donese odluku po prigovoru.
Statutarni odbor Sindikata je dužan da donese odluku po žalbi u roku od deset dana od dana prijema žalbe.
Odluka Statutarnog odbora Sindikata po žalbi je konacna.

Clan 135.
Sindikalne organizacije i svi organi Sindikata mogu da daju predloge kandidata za predsednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Svaki kandidat dužan je da da izjavu o prihvatanju kandidature i da predloži svoj program akcija u Sindikatu, u skladu sa programskim nacelima i ovim statutom.
Clan sindikata utvrden je kao Kandidat za predsednika Sindikata ako je predložen od
1. najmanje tri okružna, odnosno gradska odbora Sindikata,
2. najmanje deset odbora sindikalnih organizacija,
3. najmanje dvadeset delegata Kongresa, koji predlog potpisuju,
4. Republickog odbora Sindikata.
Predlog kandidata za predsednika Sindikata dostavlja se u pisanoj formi, u roku koji odredi Republicki odbor Sindikata.
Kandidate za predsednika Sindikata verifikuje Republicki odbor, o njima daje svoje mišljenje i upoznaje clanstvo.

Clan 136.
Ukoliko nekom od clanova organa ili nosiocu funkcije prestane mandat pre isteka roka na koji je izabran, taj organ ili neposredno viši organ, može izvršiti kooptiranje nedostajuceg broja clanova organa, a najviše do jedne trecine, odnosno može izvršiti imenovanje nosioca funkcija.
U slucaju iz stava 1. ovog clana, neposredno viši organ Sindikata odreduje rok do kada se održavaju izbori za clanove organa ili nosioce funkcija koji su kooptirani, a imajuci u vidu dužinu ostatka mandata i uslove u kojima radi i deluje organ Sindikata.
Mandat kooptiranog clana organa, odnosno nosioca funkcije traje do sprovodenja izbora, a maksimum do isteka mandata organa odnosno nosioca funkcije umesto koga su kooptirani, odnosno imenovani.
Clan 137.
Ukoliko se broj clanova organa smanji na broj koji onemogucava normalno funkcionisanje, radi odlucivanja organa, u skladu sa ovim statutom, sprovode se dopunski izbori za popunu nedostajuceg broja clanova organa, odnosno nosilaca funkcija.
Mandat novoizabranih clanova organa, odnosno nosilaca funkcija traje do isteka mandata organa, odnosno mandata nosioca funkcije umesto koga su izabrani.

Clan 138.
Neposredno viši organ Sindikata na teritoriji vrši kontrolu i odlukom verifikuje izbore u sindikalnim organizacijama.
Ukoliko organ iz stava 1. ovog clana ne verifikuje izbore u roku od 30 dana od dana održanih izbora, odluku o verifikaciji izbora donosi Predsedništvo Sindikata.
Predsedništvo Sindikata verifikuje izbore za organe i nosioce funkcija gradskih, odnosno okružnih i pokrajinskih organa Sindikata.
Ukoliko nadležni organ utvrdi da izbori nisu sprovedeni u skladu sa ovim statutom i odlukom Repblickog odbora Sindikata o sprovodenju izbora, poništice izbore i odrediti rok za održavanje novih izbora.
U slucaju iz stava 4. ovog clana može se imenovati poverenik, odnosno povereništvo, sa svim pravima, obavezama i odgovornostima nosioca funkcije, odnosno clanova organa umesto kojih su imenovani.
Povereniku, odnosno povereništvu, iz stava 5. ovog clana, mandat traje do sprovodenja i verifikacije novih izbora, u skladu sa ovim statutom.

Clan 139.
Nosiocima funkcija i clanovima organa Sindikata, funkcija, odnosno clanstvo u organu Sindikata prestaje zbog:
1. prestanka clanstva u Sindikatu,
2. neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno,
3. davanja ostavke,
4. opoziva,
5. smene,
6. raspuštanja organa Sindikata i organa sindikalne organizacije,
7. isteka mandata organa,
8. nastupanja okolnosti iz clana 27. ovog statuta,
9. objektivne nemogucnosti obavljanja funkcije.
Nosiocu funkcije ili clanu organa, u slucajevima iz stava 1. tacke 1, 2, 6, 7. 8. i 9. prestaje mandat pre isteka roka na koji su izabrani, danom donošenja odluke o razrešenju.
Organ Sindikata u kome clan obavlja funkciju ili viši organ Sindikata, odnosno drugi organ Sindikata, donosi odluku o razrešenju iz stava 2. ovog clana u skladu sa ovim statutom.

Clan 140.
Clan organa i nosilac funkcije može podneti ostavku na clanstvo u organu Sindikata, sa obrazloženjem ili bez njega.
Organ se obavezuje da o datom obrazloženju ostavke raspravlja i izjasni (glasanjem), najkasnije u roku od 30 dana od dana podnete ostavke.
Clanu organa odnosno nosiocu funkcije prestaje mandat danom razmatranja ostavke, odnosno istekom roka od 30 dana od dana podnete ostavke

Clan 141.
Opoziv i smena clanova organa Sindikata i nosilaca funkcija, odnosno raspuštanje organa Sindikata vrši se u slucajevima:
1. nepoštovanja Programskih nacela i ovog statuta,
2. nesprovodenja odluka organa Sindikata,
3. kada svojim delovanjem nanosi štetu Sindikatu,
4. nepoštovanja Kodeksa ponašanja nosioca funkcije i clana organa u Sindikatu.

Clan 142.
Predlog za opoziv nosioca funkcije ili clana organa sindikata može dati:
1. najmanje 1/3 clanova u sindikalnoj organizaciji,
2. najmanje 1/3 clanova organa u kome se vrši funkcija,
3. organ Sindikata koji je vršio izbor, ili
4. viši organ Sindikata.
Nosiocu funkcije, odnosno clanu organa Sindikata moraju se izneti razlozi za opoziv.
O predlogu iz stava 1. ovog clana raspravlja se na sednici organa u kome se vrši funkcija.
Ukoliko se prihvati predlog za opoziv, sprovodi se postupak opoziva tajnim glasanjem.
Opoziv nosioca funkcije, odnosno clana organa koga je neposredno izabralo clanstvo sindikane organizacije vrši clanstvo, na nacin na koji je i izabran.
Opoziv nosioca funkcije, odnosno clana organa koji nije neposredno izabran od clanstva vrši organ Sindikata koji ga je izabrao.
Izjašnjenje nadležnog organa i glasanje o opozivu, mora se obaviti u roku od 60 dana od dana podnetog predloga.
Ukoliko se nadležni organ ne izjasni, odnosno ukoliko se glasanje o opozivu ne obavi u roku od 60 dana od dana podnetog predloga, neposredno viši organ Sindikata može doneti odluku o organizovanju i sprovodenju glasanja o opozivu.
Odluka o opozivu je doneta ako se za opoziv izjasni više od polovine ukupnog broja clanova organa, odnosno više od polovine od ukupnog broja clanova Sindikalne organizacije.
U slucaju neizglasavanja odluke o opozivu novi predlog može se podneti posle šest meseci.
Na odluku o opozivu nosilac funkcije, odnosno clan organa Sindikata ima pravo da podnese žalbu Statutarnom odboru Sindikata u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.
Statutarni odbor Sindikata dužan je da u roku od 30 dana od dana prijema donese odluku po žalbi.
Odluka Statutarnog odbora Sindikata je konacna.

Clan 143.
Predlog za smenu nosioca funkcije ili clana organa Sindikata, odnosno za raspuštanje organa može dati:
1. najmanje 1/3 clanova u sindikalnoj organizaciji,
2. najmanje 1/3 clanova organa u kome se vrši funkcija,
3. organ Sindikata koji je vršio izbor, ili
4. viši organ Sindikata.
Nosiocu funkcije i clanu organa Sindikata moraju se izneti razlozi za smenu, a organu Sindikata razlozi za raspuštanje.
Gradski, odnosno okružni odbor sindikata kao neposredno viši organ, posle rasprave, vecinom od ukupnog broja clanova, donosi odluku o:
1. smeni predsednika Sindikalne organizacije,
2. smeni clana organa u Sindikalnoj organizaciji,
3. raspuštanju organa Sindikalne organizacije.
Ukoliko gradski, odnosno okružni odbor ne donese odluku iz stava 3. u roku od 15 dana od dana podnetog predloga, Republicki odbor Sindikata može, nakon rasprave, vecinom od ukupnog broja clanova doneti navedenu odluku .
Republicki odbor Sindikata na sednici, posle rasprave, vecinom od ukupnog broja clanova, donosi odluku o:
1. smeni nosioca funkcije i clana organa Sindikata na teritoriji,
2. raspuštanju organa Sindikata na teritoriji.
U slucaju neizglasavanja odluka iz ovog clana o smeni nosioca funkcije i clana organa, odnosno o raspuštanju organa, novi predlog može se podneti posle šest meseci.
Na odluke iz stavova 3. 4. i 5. smenjeni nosilac funkcije i clan organa, odnosno clan raspuštenog organa ima pravo da podnese žalbu Statutarnom odboru Sindikata u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.
Statutarni odbor Sindikata dužan je da u roku od 30 dana od dana prijema donese odluku po žalbi.
Odluka Statutarnog odbora Sindikata je konacna.

Clan 144.
Nosiocima funkcija i clanovima organa, funkcija odnosno clanstvo u organu Sindikata može da prestane zbog nemogucnosti obavljanja funkcije, odnosno nemogucnosti izvršavanja prava i obaveza clana organa Sindikata iz objektivnih razloga kao što su:
1. duže odsustvovanje iz zemlje,
2. prelazak na drugu funkciju,
3. duža bolest,
4. drugi objektivni razlog.
Predlog iz stava 1 ovog clana može dati clan organa Sindikata u kome se vrši funkcija ili se ima svojstvo clana ili viši organ Sindikata.

Clan 145.
O prestanku clanstva i funkcije, donosi se odluka.
Istvoremeno sa donošenjem odluke o prestanku funkcije, donosi se i odluka o imenovanju poverenika koji obavlja funkciju do izbora novog nosioca funkcije.

XI ŠTRAJKACKI FOND I FOND SOLIDARNOSTI

1. Štrajkacki fond Sindikata
Clan 146.
U Sindikatu može da se formira štrajkacki fond radi obezbedenja materijalne sigurnosti clanstva za vreme štrajka koji je organizovan u skladu sa Zakonom.
Odluku o formiranju štrajkackog fonda donosi Republicki odbor Sindikata.
Sredstva štrajkackog fonda obezbeduju se iz sindikalne clanarine prema proporciji koju utvrdi Republicki odbor Sindikata, kao i drugih prihoda.
Korišcenje sredstava, upravljanje i nacin rada štrajkackog fonda Sindikata bliže se ureduje Pravilnikom o radu štrajkackog fonda koji donosi Republicki odbor Sindikata.

2. Fond solidarnosti Sindikata
Clan 147.
U Sindikatu može da se formira fond solidarnosti radi obezbedenja materijalne sigurnosti clanstva i pružanja pomoci clanovima kada se nadu u teškoj materijalnoj situaciji.
Odluku o formiranju Fonda solidarnosti donosi Republicki odbor Sindikata.
Sredstva Fonda solidarnosti obezbeduju se iz sindikalne clanarine prema proporciji koju utvrdi Republicki odbor Sindikata, kao i drugih prihoda.
Korišcenje sredstava, upravljanje i nacin rada Fonda solidarnosti Sindikata bliže se ureduje Pravilnikom o radu Fonda solidarnosti koji donosi Republicki odbor Sindikata.

XII FINANSIRANJE
Clan 148.
Sindikat samostalno finansira svoju aktivnost.
Izvori prihoda Sindikata su: clanarina, prihodi od imovine, prihodi od poslovanja i marketinga, donacije, legati, prilozi, pokloni i sredstva iz drugih izvora.

Clan 149.
Sindikat stice imovinu, njome upravlja i raspolaže.
Imovina Sindikata je materijalno-finansijska osnova za aktivnost i delovanje.
Imovinu Sindikata cini nepokretna i pokretna imovina, novcana sredstva, hartije od vrednosti i imovinska prava.
Clan 150.
Sve organizacije i organi Sindikata dužni su da sredstvima raspolažu racionalno i domacinski.
Sindikalne organizacije i organi Sindikata mogu sticati imovinu kojom ce u interesu clanstva upravljati i raspolagati.
Sredstva Sindikalnog solidarnog fonda pri Republickom odboru Sindikata pripadaju clanstvu Fonda.
Clan 151.
Clanarina u Sindikatu je jedinstvena i iznosi 1% zarade clana bez poreza i doprinosa, odnosno 0,5% od penzije i 0,5% od naknade kod Nacionalne službe za zapošljavanje.
Clanarina se raspodeljuje tako da sindikalnoj organizaciji pripada najmanje 60% canarine, Republickom odobru Sindikata 15% sredstava a za sindikate na teritoriji raspodela clanarine reguliše se Pravilnikom o materijalno - finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije koji donosi Republicki odbor Sindikata.
Sindikalna organizacija pravilima o radu može da utvrdi iznos clanarine do 2% zarade.
Uvecani iznos clanarine, u odnosu na clanarinu iz stava 1. ovog clana, ostaje sindikalnoj organizaciji i koristi se za namene u skladu sa pravilima o radu i odlukama organa sindikalne organizacije.
Clan 152.
Finansijsko poslovanje svih organa Sindikata obavlja se u skladu sa zakonom i Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Svi organi Sindikata donose planove prihoda i rashoda za svaku godinu.
Svi organi Sindikata su dužni da na zahtev odgovarajucih nadzornih odbora podnose na uvid svoje poslovanje.
Clan 153.
Radi obezbedivanja stabilne materijalne osnove delovanja i efikasnijeg korišcenja sredstava Sindikat može da formira samostalno ili kao saosnivac odredene oblike pravnih lica, koja mogu poslovati i sa trecim licima i ostvarivati dobit, ciji odgovarajuci deo pripada Sindikatu.
Sindikat može biti akcionar u akcionarskim društvima, bankama i drugim institucijama.

XIII STRUCNA SLUŽBA
Clan 154.
Za rad i funkcionisanje organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije formira se strucna služba Sindikata.
Sekretar Sindikata rukovodi radom Strucne službe
Sekretar i zaposleni u strucnoj službi sa Sindikatom zakljucuju ugovor o radu.
Republicki odbor svojim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova utvrduje strukturu i broj zaposlenih.
Strucna služba obavlja strucno-analiticke, informative, racunovodstveno-finansijske i adminitrativno tehnicke poslove.
Okružni, odnosno gradski i pokrajinski odbori Sindikata, mogu organizovati strucne službe u skladu sa pravilima o radu i odgovarajucim odlukama

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 155.
Na pitanja i odnose koji nisu uredeni ovim Statutom, primenjuju se odluke Republickog odbora Sindikata, Predsedništva Sindikata, Statutarnog i Nadzornog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Republike Srbije.

Clan 156.
Sindikalne organizacije, jedinstvene sindikalne organizacije, sindikati za grad Beograd, okruge i gradove, i sindikati pokrajina dužni su da usklade svoja dokumenata sa ovim statutom u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu.

Clan 157.
Ovaj statut je usvojen na Vanrednoj Skupštini Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije održanoj 05.07.2010 godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u sedištu Sindikata.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije usvojen 29 marta 2001. godine.

PREDSEDNIK SINDIKATA

Branislava Plancak


Ovaj statut objavljen je na oglasnoj tabli u sedištu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, dana 06.07.2010 godine.

Tvrdi i overava
SEKRETAR SINDIKATA

Slavica Spirovski

 

ZAPISNICI SA SEDNICA OKRUŽNOG ODBORA

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA SUBOTICA
- Okružni Odbor Sindikata zaposlenih
u zdravstvu i socijalnoj zaštiti -

Broj: 29 -57/10
Dana: 25. maj 2010.


Z A P I S N I K


sa 40. sednice Okružnog Odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti koja je održana 21. maja 2010. godine sa pocetkom u 12,00 casova u prostorijama SSSG Subotica.

Sednici su prisustvovali: Dubravka Flego, Miloš Markovic, Željko Otaševic, Vlatko Tumbas, Momcilo Jakšic, Vesna Tomic, Marijana Covic, Vojislav Živkovic.
Odsustvo opravdala: Elvira Šandor.

Predložen je i usvojen sledeci:

D N E V N I R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
2. Izveštaj sa sednice ROS-a.
3. Osiguranje od profesionalne greške.
4. Tekuca pitanja.


Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
Zapisnik sa prethodne, 39. sednice Okružnog odbora održane 16. aprila 2010. usvojen je jednoglasno, bez primedbi.

Ad. 2. Izveštaj sa sednice ROS-a.
Predsednica Flego je informisala clanove Odbora sa sednice ROS-a gde je potvrdeno da ce Granski kolektivni ugovor vrlo skoro biti potpisan.
Takode ih je upoznala sa informacijom da se ovaj PKU odnosi samo na one ustanove ciji je osnivac država, a tek potpisivanjem proširenog dejstva ce se obezbediti njegova primena na ostale ustanove.
Okružni Odbor je oštro reagovao na ovo saznanje jer su se pregovori vodili šest godina, da bi se sada pokazalo da on ne važi za veliki broj ustanova.
Odbor je zakljucio da ce ukoliko ne bude potpisano prošireno dejstvo PKU tražiti odgovornost Republickog odbora, koji je gotovo jednoglasno (izuzev dr Flego) glasao za takvo potpisivanje.
Clanovi su u okviru ove tacke dnevnog reda informisani i o ponovnoj raspravi oko Nacrta Statuta i vracanja u SSSS.

Ad. 3. Osiguranje od profesionalne greške.
Clanovi su nakon upoznavanja sa polisom osiguranja AS Osiguranje a.d.o. uputili primedbe na racun preciznosti polise, a Vojislav Živkovic se obavezao da dode do što detaljnijih uputstava.

Ad. 4. Tekuca pitanja.
Clanovi su informisani o terminu za izvlacenje parova za Susrete zdravlja.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA SUBOTICA
- Okružni Odbor Sindikata zaposlenih
u zdravstvu i socijalnoj zaštiti
-
Broj: 29-42/10
Dana: 20. april 2010.

Z A P I S N I K

sa 39. sednice Okružnog Odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i
socijalnoj zaštiti održane 16. aprila 2010. godine sa pocetkom u 12,00 casova u prostorijama SSSG Subotica.
Sednici su prisustvovali: dr Dubravka Flego, dr Miloš Markovic,
VlatkoTumbas, Momcilo Jakšic, Marjana Covic, Željko Otaševic, Elvira Šandor, Vojislav Živkovic, Jasmina Nad, zamenica predsednice sindikata Zavoda za javno zdravlje.
Predložen je i usvojen sledeci:
D N E V N I R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
2. Osiguranje od profesionalne odgovornosti zdravstvenih radnika.
3. Izveštaj sa sednice ROS-a.
4. Izveštaj sa sednice POS-a.
5. Tekuca pitanja.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
Zapisnik sa prethodne, 38. sednice održane 2. marta 2010. usvojen je uz primedbe da se Marjana preziva Covic umesto Tomic i Momcilo Jakšic je zaposlen na Urgentnom odeljenju Opšte bolnice a ne u hitnoj pomoci.

Ad. 2. Osiguranje od profesionalne odgovornosti zdravstvenih radnika.
Predsednica Odbora dr Dubravka Flego informisala je clanove o tome ko ima pravo na osiguranje od profesionalne greške, te su podeljeni flajeri sa detaljnijim informacijama. S tim u vezi Sindikat zdravstva i socijalne zaštite ce izraditi jedinstveni formular koji ce biti objavljen na sajtu.
Bilo je reci i o najavljenoj uplati ovog osiguranja za lekare od strane lekarske komore, ali je ostalo nejasno da li je ta uplata stalna ili jednokratna i koliki je iznos placenog osiguranja.

Ad. 3. Izveštaj sa sednice ROS-a.
Predsednica Flego je informisala o tome da potpisivanje Posebnog Kolektivnog ugovora još ceka ministra Milosavljevica.
Pošto se na sednici ROS-a razmatralo finansijsko poslovanje Republickog odbora u 2009. godini, isto je predoceno i clanovima Okružnog odbora.
Konstatovano je da je pregled finansijskog poslovanja detaljan i precizan, ali ukazuje na odredene nepravilnosti zbog cega je Okružni odbor jednoglasno usvojio sledeci:
Z A K LJ U C A K
Iz datog pregleda finansijskog poslovanja Republickog odbora za 2009. godinu se vidi da vlada odredena nedisciplina u nacinu uplate clanarine. Ovakvo stanje uplate clanarine ukazuje na moguce dve nepravilnosti: ili je prijavljen veci broj clanova nego što je stvarni ili se clanarina ne uplacuje prema Pravilniku o raspodeli clanarine.
Okružni odbor insistira da se ova nepravilnost jasno definiše i uskladi broj clanova sa pripadajucom clanarinom.
S tim u vezi Okružni odbor predlaže da se razmotri mogucnost da se clanarina prema višim organima uplacuje na osnovu prosecno uplacene clanarine na nivou Republike (ukupno uplacena clanarina podeljena sa brojem clanova), te da ona bude jedinstvena za nivo pokrajine i republike.
U slucaju povecanja cene rada clanarina bi se procentualno uskladila.

Ad. 4. Izveštaj sa sednice POS-a.
Clanovi Odbora Vojislav Živkovic i Momcilo Jakšic preneli su informacije sa sednice Pokrajinskog odbora gde je takode razmatran finansijski izveštaj za POS, prihvacena radna verzija Statuta i šalje se na ROS, nastavljena je rasprava o predlogu Odluke o vracanju u Savez SSS, date informacije o osiguranju i situaciji u Somboru.

Ad. 5. Tekuca pitanja.
Clanovi su informisani da ukoliko budu imali potrebu za promenom u registraciji sindikalne organizacije formular se nalazi u dosijeu Okružnog odbora.
Podeljena je ponuda Veterinarskog zavoda za kupovinu raznih vrsta mesa na više rata.
Predsednik sindikalne organizacije Opšta bolnica Vlatko Tumbas je informisao o isplati putnog troška i pre ugovorenih termina, tako je isplacen drugi deo decembra i kompletan januar, dok se prvi deo februara prema dogovoru ocekuje do 1. maja, od kada se razgovori o daljoj isplati nastavljaju.
Ponovo je ukazano na problem placanja obavezne edukacije koja je po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obaveza poslodavaca, a oni je odbijaju jer nemaju sredstava.
S tim u vezi Okružni odbor jednoglasno je usvojio sledeci:
Z A K LJ U C A K
Neophodno je angažovanje Republickog odbora vezano za placanje edukacije obavezne zbog produžavanja licenci, a koja je prema Zakonu u obavezi poslodavaca koji od Fonda za zdravstveno osiguranje ne dobijaju adekvatna sredstva za tu namenu.
Na završetku sednice Vlatko Tumbas je informisao da je izvršena uplata za 61 ucesnika iz Severno-backog okruga na XV Susretima zdravlja.

Za tacnost: Predsednica Odbora:
Laura Raos dr Dubravka Flego

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA SUBOTICA
- Okružni Odbor Sindikata zaposlenih
u zdravstvu i socijalnoj zaštiti -

Broj: 29 -15/10
Dana: 5. mart 2010.Z A P I S N I K

sa 38. sednice Okružnog Odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i
socijalnoj zaštiti održane 2. marta 2010. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama SSSG Subotica.

Sednici su prisustvovali: dr Dubravka Flego, Vlatko Tumbas, Marjana Čović, Željko Otašević, Jasmina Nađ, zamenica predsednice sindikata Zavoda za javno zdravlje i Momčilo Jakšić, novoizabrani član Odbora.

Predloženi Dnevni red je dopunjen i usvojen je sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
2. Verifikacija novoizabranog člana Odbora.
3. Razmatranje Nacrta novog Statuta.
4. Osiguranje od profesionalne greške.
5. Ulazak u Savez samostalnih sindikata Srbije.
6. Susreti zdravlja.
7. Finansijski izveštaj SSSG Subotica.
8. Tekuća pitanja.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
Zapisnik sa prethodne, 37. sednice Okružnog odbora, održane 2. februara 2010. usvojen je jednoglasno.

Ad. 2. Verifikacija novoizabranog člana Odbora.
Uz informaciju da je dosadašnji član Odbora iz Opšte bolnice Subotica Ljiljana Sabo otišla u penziju, te da je umesto nje izabran Momčilo Jakšić, Urgentno odeljenje Opšte bolnice Subotica, jednoglasno je usvojena sledeća:
O D L U K A
Verifikuje se Momčilo Jakšić kao član Okružnog odbora zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.


Ad. 3. Razmatranje nacrta novog Statuta.
Članovi Odbora koji su bili u sastavu radne grupe koja je u Velikoj Plani razmatrala nacrt od člana do člana informisala je prisutne o spornim tačkama. Materijal je fotokopiran i dat članovima Odbora kako bi dostavili eventualne primedbe i sugestije.

Ad. 4. Osiguranje od profesionalne greške.
Predsednica Flego je pored datog materijala informisala članove o detaljima prihvaćene ponude i dogovoreno je da će se odmah nakon potpisane generalne polise proslediti dalja uputstva.

Ad. 5. Ulazak u Savez samostalnih sindikata Srbije.
Nakon podsećanja na razloge koji su doveli Sindikat zdravstva i socijalne zaštite do izlaska iz SSSS, pročitan je i dopis u kom se navode razlozi zbog kog bi se Savezu opet trebalo pristupiti. Potvrđujući pozitivne promene (nema više gubitaka, plate zaposlenima se redovno isplaćuju...) članovi su istakli da ovaj okružni odbor i nije izlazio iz saveza na nivou opštine i pokrajine i da je u tim okvirima dobro funkcionisao. Razmatrajući razloge za i protiv, Odbor je konstatovao da odluka o ulasku u Savez zahteva bolji uvid u stanje i funkcionisanje Saveza na teritoriji Srbije, kao i ukupno finansijsko stanje Saveza.
Tu su i brojna pitanja koja zahtevaju jasan odgovor, kao što su: regulisanje statusa okružnih odbora, zadržavanje statusa pravnog lica, adekvatne zastupljenosti u organima Saveza na osnovu brojnosti i plaćene članarine, odgovarajuće službe, kao i vraćanje poverenja u instituciju OKU i odsustvo političkog delovanja.

Ad. 6. Susreti zdravlja.
Nakon sumiranja prijavljenih učesnika ( Bolnica-30, Dom zdravlja Subotica –
20, Apoteke-9, Dom zdravlja-Mali Iđoš) konstatovano je da će Severno-bački okrug imati oko 60 učesnika. Novac (130 evra po učesniku) biće uplaćen na račun Saveza SSG Subotica do 4. marta 2010. , odakle će se jedinstveno uplatiti Rekreatursu.
Dom zdravlja će za svojih 20 učesnika do 4. marta platiti jednu trećinu
ukupnog iznosa, dok će SSSG Rekreatursu uplatiti kompletan iznos, a preostale dve rate će se dogovorenom dinamikom vratiti SSSG Subotica.
Okružni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti upućuje jedinstven predlog organizacionom odboru jubilarnih 15. Susreta zdravlja da se najstarijim učesnicima koji su prisutni od prvih Susreta dodeli priznanje.

Ad. 7. Finansijski izveštaj SSSG Subotica.
Predsednica Odbora dr Flego, koja je i član Predsedništva SSSG Subotica informisala je članove o finansijskom izveštaju SSSG i najavila da će završni račun ROS-a biti razmatran na narednoj sednici ROS-a, nakon čega će se sa tim upoznati i Okružni odbor. U okviru izveštaja o datoj pomoći članstvu iz SSSG Flego je takođe informisala o potrebi pomoći za operaciju oka Hodi Mariji, spremačici iz hitne pomoći. Članovi su obavešteni o proteklim izborima na nivou SSSG Subotica.

Ad. 8. Tekuća pitanja.
Članovi su izrazili nezadovoljstvo nametnutom obavezom edukacije koju moraju plaćati po neopravdano visokim cenama i još uz to nisu ni akreditovana. Iz tog razloga je doneta sledeća:
O D L U K A
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti mora da reaguje zbog održavanja edukacija bez zvanične akreditacije, po previsokim cenama koje ugrožavaju i ovako težak položaj zaposlenih čije zarade nisu povećane od septembra 2008., a poslovodstvo izbegava tu obavezu iako je definisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Predsednik Odbora:
dr Flego Dubravka

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA SUBOTICA
- Okružni Odbor Sindikata zaposlenih
u zdravstvu i socijalnoj zaštiti -

Broj: 29 -12/10
Dana: 4. februar 2010.

Z A P I S N I K

sa 37. sednice Okružnog Odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i
socijalnoj zaštiti održane 2. februara 2010. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama SSSG Subotica.
Sednici su prisustvovali: dr Dubravka Flego, Željko Otašević, Vesna Tomić, Elvira Šandor, Vojislav Živković, Vlatko Tumbas, Marjana Čović, članovi odbora, kao i predsednik SSSG Subotica Milan Popović.
Opravdano odsutni: dr Miloš Marković, Ljiljana Sabo.

Predložen je i usvojen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
2. Izveštaj sa poslednje sednice ROS-a.
3. Susreti zdravlja.
4. Razmatranje nacrta Statuta u Velikoj Plani.
5. Izbor još jednog člana Veća SSSG Subotica.
6. Tekuća pitanja.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
Zapisnik sa prethodne, 36. sednice održane 15. januara 2010. godine usvojen je jednoglasno bez primedbi.

Ad. 2. Izveštaj sa poslednje sednice ROS-a.
Dr Flego je informisala sa poslednje sednice ROS-a vezano za Poseban kolektivni ugovor koji se sada nalazi na proceduralnom skupštinskom razmatranju, o povećanju zarada, o promeni uslova penzijsko-invalidskog osiguranja, o prikupljanju i razmatranju ponuda za osiguranje od profesionalne greške, razmatranje radne verzije Statua.

Ad. 3. Susreti zdravlja.
Članovi su informisani o odluci da se XV Susreti zdravlja održe u Čanju od 20. – 26. juna 2010. godine po ceni od 130 eura po učesniku, kao i o dogovoru da u predviđenom smeštaju mogu biti samo učesnici susreta. Članovi Odbora su se dogovorili da se radi obezbeđivanja što boljeg smeštaja uplata izvrši što pre, odmah nakon dobijanja materijala.
Okružni odbor sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti upućuje predlog da se najstarijim učesnicima koji su prisutni od prvih susreta uruče plakete na jubilarnim XV Susretima zdravlja.

Ad. 4. Razmatranje nacrta statuta u Velikoj Plani.
Članovi radne grupe su dobili poziv za razmatranje nacrta statuta koje će se održati u Velikoj Plani od 17. – 19. februara 2010. godine.
Uz informaciju da će za Dubravku Flego i Vojislava Živkovića troškove platiti ROS, doneta je sledeća:
O D L U K A
Troškove učešća na sastanku radne grupe za razmatranje nacrta Statuta Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti u visini od 4.180,00 dinara za VLATKA TUMBAS platića Savez samostalnih sindikata grada Subotica.
Savez će takođe obezbediti i prevoz učesnika radnog dogovora koji će se održati u Velikoj Plani od 17.-19. februara 2010. godine.

Ad. 5. Izbor još jednog člana Veća SSSG Subotica.
Nakon što je predsednik SSSG Milan Popović informisao članove Odbora da prema Odluci o bruju, strukturi i načinu izbora članova Veća i Nadzornog odbora SSSG Subotica Odboru zdravstva pripada četiri, odnosno još jedno mesto doneta je sledeća:
O D L U K A
Za člana Veća SSSG Subotica izabran je VLATKO TUMBAS.

Ad. 6. Tekuća pitanja.
Okružni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti
informisan je o problemu u Zavodu za javno zdravlje tako što je pročitano urgentno pismo Katarine Gavrić. Odbor je konstatovao da se nijedan drugi član sindikalne organizacije Zavoda za javno zdravlje nije obraćao, pa se pojedinačan slučaj ne smatra za pravilo. Okružni odbor je tražio i dobio informaciju o tome da se sva primanja koja proističu iz Kolektivnog ugovora uredno isplaćuju svim zaposlenima, te Sindikat ne vidi na koji način je ugrožen radno-pravni status Katarine Gavrić.
Sindikat stavlja primedbu i upozorava predsednika Upravnog odbora da je
Upravni odbor po Zakonu o radu i Opštem kolektivnom ugovoru u obavezi da na svoje sastanke koji su vezani za meterijalno-finansijski položaj zaposlenih poziva predsednika reprezentativnog sindikata.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA SUBOTICA
- Okružni Odbor Sindikata zaposlenih
u zdravstvu i socijalnoj zaštiti -

Broj: 29-2/10
Dana:18. januar 2010.

Z A P I S N I K

sa 36. sednice Okružnog Odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti održane 15. januara 2010. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama SSSG Subotica.

Sednici su prisustvovali: dr Dubravka Flego, predsednica Odbora, Vojislav Živković, Vesna Tomić, Marjana Čović, Vlatko Tumbas, dr Miloš Marković, Željko Otašević, članovi Odbora.
Odsustvo su opravdali: Elvira Šandor i Ljiljana Sabo.

Predloženi Dnevni red dopunjen je sa još dve tačke:
5. Izbor predstavnika za radnu grupu za razmatranje Statuta.
6. Predlozi za predsednika, potpredsednika i člana Nadzornog odbora SSSG Subotica, te je jednoglasno usvojen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
2. Izveštaj sa sastanaka ROS-a i POS-a.
3. Preventivno-rekreativni odmor u Ivanjici.
4. Susreti zdravlja.
5. Izbor predstavnika za radnu grupu za razmatranje Statuta.
6. Predlozi za predsednika, potpredsednika i člana Nadzornog odbora SSSG Subotica.
7. Tekuća pitanja.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
Zapisnik sa prethodne, 35. sednice Okružnog odbora sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, održane 13. oktobra 2009. usvojen je jednoglasno bez primedbi.

Ad. 2. Izveštaj sa sastanaka ROS-a i POS-a.
Predsednica odbora dr Dubravka Flego informisala je članove o aktuelnostima u republičkom i pokrajinskom odboru. S ti u vezi rečeno je da je završen predlog Statuta koji će prvo razmatrati radna grupa koju čini kompletan Republički odbor, Statutarni odbor i još po jedan član iz svakog okružnog odbora. Članovi su takođe informisani da Kolektivni ugovor još uvek nije potpisan, da su Ministarstvo zdravlja i rada dali saglasnost, ali se još čeka mišljenje Ministarstva finansija. Razmatrane su i ponude mesta za održavanje Susreta zdravlja, nakon čega je preostalo da se članstvo opredeli između Praga i Čanja.
U Pokrajinskom odboru aktuelno je dešavanje u sindikalnoj organizaciji somborske bolnice.

Ad. 3. Preventivno-rekreativni odmor u Ivanjici.
Članovi Odbora su informisani o broju raspoloživa 22 mesta za preventivno-rekreativni odmor u Ivanjivi od 27. marta do 3. aprila 2010. godine, nakon čega su raspoređeni prema broju zaposlenih na sledeći način:
OPŠTA BOLNICA SUBOTICA - 11 MESTA
DOM ZDRAVLJA SUBOTICA – 6 MESTA
DOM ZDRAVLJA BAČKA TOPOLA – 2 MESTA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - 1 MESTO
APOTEKE SUBOTICA – 1 MESTO
DOM ZDRAVLJA MALI IĐOŠ – 1 MESTO
Prema ranijem dogovoru (11. februar 2009.) Apoteke su ovoga puta ustupile mesto Malom Iđošu, tako da Dom zdravlja Mali Iđoš na raspolaganju ima dva mesta.

Ad. 4. Susreti zdravlja.
Nakon detaljnije informacije o obe predložene ponude za mesto održavanja Susreta zdravlja juna 2010. godine Okružni odbor sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti se jednoglasno izjasnio za Prag.
Za organizaciju učešća Severno-bačkog okruga zadužen je Vlatko Tumbas.
Takođe Odbor ponavlja predlog za uspostavljanje Porajinskih susreta.

Ad. 5. Izbor predstavnika za radnu grupu za razmatranje Statuta.
Nakon kraće diskusije za predstavnika iz Severno-bačkog okružnog odbora zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti koji će razmatrati Statut, jednoglasno je izabran VLATKO TUMBAS.

Ad. 6. Predlozi za predsednika, potpredsednika i člana Nadzornog odbora SSSG Subotica.
Ocenjujući pozitivnim njihov dosadašnji rad članovi Odbora su jednoglasno predložili sledeće kandidate:
- za predsednika SSSG Subotica Milana Popovića,
- za potpredsednika SSSG Ištvana Huđi
- za člana Nadzornog odbora SSSG Subotica Branka Jović iz sindikalne organizacije Opšta bolnica.

Ad. 7. Tekuća pitanja.
Članovi su informisani o problemu sa isplatom putnog troška u subotičkoj Opštoj bolnici, koji je u fazi rešavanja. Predsednica Odbora i potpredsednik SSSG Subotica razgovarali su sa rukovodstvom Bolnice, nakon čega je utvrđena dinamika isplate zaostalih putnih troškova. Predsednica Odbora dr Flego je članovima ukazala na potrebu da se uočeni problemi na vreme prijave kako bi se mogli efikasnije rešavati.
Vojislav Živković je informisao o problemu isplate jubilarnih nagrada za 19 radnika koji po Kolektivnom ugovoru na to imaju pravo i s tim u vezi je rečeno da će se tražiti tumačenje pravnika i osnov po kom je u drugim sredinama izvršena isplata.
Predsednik SSSG Subotica Popović je ukazao na neophodnost da svako ko ispunjava uslov za jubilarnu nagradu obavezno pojedinačno podnese zahtev direktoru. Dogovoreno je da mintu zahteva sačini pravnica SSSG Subotica Beatris Vukmanov, nakon čega će biti prosleđena članovima Odbora.
Željko Otašević je postavio pitanje o povećanju cene rada u zdravstvu, s obzirom na najavljeno povećanje u drugim oblastima. Ističući činjenicu da cena rada u zdravstvu i socijalnoj zaštiti nije menjana još od septembra 2008. povedena je diskusija na temu drugačijeg odnosa prema zaposlenima.
S tim u vezi Odbor očekuje reakciju Saveza samostalnih sindikata Srbije i Socijalno-ekonomskog saveta Srbije.

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
OPŠTINE SUBOTICA
- Okružni Odbor Sindikata zaposlenih
u zdravstvu i socijalnoj zaštiti -

Broj: 29-99/09
Dana: 15. oktobar 2009.

Z A P I S N I K

sa 35. sednice Okružnog Odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti održane 13. oktobra 2009. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama SSSO Subotica.

Sednici su prisustvovali: dr Dubravka Flego, predsednica Odbora, Vojislav Živković, Vlatko Tumbas, Željko Otašević, Vesna Tomić, Marjana Čović, Elvira Šandor, Miloš Marković, članovi Odbora, kao i predsednik SSSO Subotica Milan Popović.

Predložen je i usvojen sledeći:

D N E V N I R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
2. Izveštaj sa sastanka ROS-a
3. Granski Kolektivni ugovor.
4. Tekuća pitanja.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
Zapisnik sa prethodne 34. sednice Okružnog Odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu I socijalnoj zaštiti, održane 23. aprila 2009. usvojen je jednoglasno, bez primedbi.
Ad.2. Izveštaj sa sastanka ROS-a.
Ad.3. Granski kolektivni ugovor.
Predsednica Odbora dr Dubravka Flego je informisala članove o sednici ROS-a I usaglašenom tekstu Posebnog kolektivnog ugovora koji je predat Ministarstvu za rad i Ministarstvu finansija. Članovi su takođe informisani o Statutu Sindikata koji je dat na uobličavanje, nakon čega će biti dostavljen članovima Odbora da bi se mogao razmotriti. Takođe je bilo reči o primedbama na smeštaj u Soko Banji gde su bili organizovani rekreativni odmori, te o odluci ROS-a da se taj objekat isključuje iz dalje ponude i utvrđeni su kriterijumi koji ubuduće moraju biti zadovoljeni. Članovi su informisani o odluci ROS-a da se izbori pomere na sledeću godinu, kako bi ekipa koja je započela posao oko Kolektivnog ugovora i Statuta isti i završila.
Ad. 4. Tekuća pitanja.
Članovi su se međusobno informisali o stanju u ustanovama gde rade vezano za isplatu zarada, putnih troškova, otpremnina.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
OPŠTINE SUBOTICA
- Okružni Odbor Sindikata zaposlenih
u zdravstvu i socijalnoj zaštiti -

Broj: 29-59
Dana: 23. april 2009.

Z A P I S N I K

sa 34. sednice Okružnog Odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti održane 23. aprila 2009. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama SSSO Subotica.

Sednici su prisustvovali: dr Dubravka Flego, predsednica Odbora, Vojislav Živković, Vlatko Tumbas, Željko Otašević, Vesna Tomiđ, Elvira Šandor, Miloš Marković, članovi Odbora, kao i predsednik SSSO Subotica Milan Popović.

Predložen je i usvojen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
2. Protest u Beogradu.
3. Proslava 1. maja na Paliću.
4. Tekuća pitanja.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
Zapisnik sa 33. sednice Okružnog Odbora održanog 11. februara 2009. usvojen je jednoglasno bez primedbi.

Ad. 2. Protest u Beogradu.
Članovi su informisani o planiranom protestu 29. aprila 2009 u Beogradu, kao I o stavovima Predsedništva I Veća SSSO Subotica. U kraćoj diskusiji definisao se predlog da naredni protest bude takav da se paralelno sa centralnim u Beogradu istovremeno organizuju protesti širom Srbije.
Dogovoreno je da će iz Okružnog Odbora zdravstva I socijalne zaštite na protest u Beograd 29. aprila poći oko dvadesetak članova.
Vojislav Živković je informisao prisutne sa sednice POS-a gde se dosta raspravljalo o statusu I ugovornom uređenju odnosa sa Savezom na nivou pokrajine i republike.

Ad. 3. Proslava 1. maja na Paliću.
Predsednik SSSO Subotica Milan Popović informisao je prisutne o postavljanju sindikalnog štanda na Paliću I mogućnosti kupovine bonova za prvomajski pasulj preko sindikalne organizacije I po povoljnijim cenama za članove.

Ad. 4. Tekuća pitanja.
Vojislav Živković je informisao o radu Statutarne komisije koja je stigla do pred kraj izrade Nacrta Satatuta.
Vlatko Tumbas je informisao o proslavi u ribolovačkom društvu na Paliću.

Predsednica Odbora: dr Dubravka Flego

 


NAZAD NA OSNOVNU STRANICU