Aktuelne vesti

24.feb 2023 11:54 AM Opširnije
Prosečne zarade po zaposlenom, decembar 2022.

Prosečne zarade po zaposlenom, decembar 2022.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2022. godine iznosila je 115 315 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 84 227 dinara. Rast bruto i neto zarada u periodu januar–decembar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,8% nominalno, odnosno 1,7% realno.  U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna...

01.feb 2023 9:07 AM Opširnije
Poslednja objavljena prosečna zarada u Srbiji i Subotici

Poslednja objavljena prosečna zarada u Srbiji i Subotici

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2022. godine iznosila je 108 001 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 78 326 dinara. Rast bruto i neto zarada u periodu januar–novembar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,9% nominalno, odnosno 2,0% realno.  U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto...

23.jan 2023 6:45 AM Opširnije
За­што Су­бо­ти­ча­ни за­ра­ђу­ју ма­ње

За­што Су­бо­ти­ча­ни за­ра­ђу­ју ма­ње

Про­сеч­на за­ра­да у Су­бо­ти­ци ни­жа је за го­то­во 10 хи­ља­да од ре­пу­блич­ког про­се­ка, а та­кво за­о­ста­ја­ње ни­је би­ло ка­рак­те­ри­стич­но у прет­ход­ним го­ди­на­ма. СУБОТИЦА – Пре­ма по­да­ци­ма...

21.jan 2023 10:47 AM Opširnije
Ištvan Huđi – Зашто Суботичани зарађују мање

Ištvan Huđi – Зашто Суботичани зарађују мање

Просечна зарада у Суботици нижа је за готово 10 хиљада од републичког просека, а такво заостајање није било карактеристично у претходним годинама. Према подацима Републичког завода за статистику просечна зарада у...

13.jan 2023 8:59 AM Opširnije
Minimalac daleko od potrošačke korpe

Minimalac daleko od potrošačke korpe

Izvor: Nove Subotičke Novine

31.dec 2022 9:54 AM Opširnije
Sindikati u Subotici nastavljaju borbu za prava radnika, više zarade i bolje uslove

Sindikati u Subotici nastavljaju borbu za prava radnika, više zarade i bolje uslove

Sindikalne organizacije su i u godini na izmaku nastavile borbu za prava radnika, za više zarade i bolje uslove rada. Ta borba je međutim samo delimično bila uspešna, jer sindikalci često nemaju podršku poslodavaca, ali ni nadležnih državnih organa. Slobodna zona u Subotici i ove godine beleži odlične rezultate. Firme posluju dobro, a postoji čak i određeno takmičenje među njima...

24.feb 2023 11:54 AM
01.feb 2023 9:07 AM
23.jan 2023 6:45 AM
21.jan 2023 10:47 AM