РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ УПУТИЛИ ЗАХТЕВ ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ

09.jul 2021 7:51 AM
post

Репрезентативни синдикати запослених у јавниим службама, научно-истраживачкој делатности, државној управи и правосудним органима Републике Србије, на састанку одржаном 06. јула 2021. године, разматрали су радноправни и материјални положај запослених.

На састанку је једногласно закључено да се од надлежних државних органа и Министарства финансија захтева како следи:

  1. ИЗМЕНА УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
  2. ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У ПРОЦЕНТУАЛНОМ ИЗНОСУ КОЈИ ЈЕ ВЕЋИ ОД ПЛАНИРАНОГ ПРОЦЕНТА РАСТА МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ
  3. ДЕФИНИСАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС
  4. ДОНОШЕЊЕ ПОСЕБНЕ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
  5. ДОНОШЕЊЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА