Mogućnosti finansiranja putem EU fondova

13.dec 2021 10:01 AM
post

Savez samostalnih sindikata Subotice zajedno sa Fondom “Evropski poslovi” AP Vojvodine organizuje dvodnevnu obuku “Mogućnosti finansiranja putem EU fondova”. Prva obuka održana je danas u prostorijama Otvorenog univerziteta, dok će druga obuka biti održana sutra.

Cilj obuke “Mogućnosti finansiranja putem EU fondova” jeste da polaznici savladaju osnovna pravila pisanja projektnih ideja, da ih pravovremeno identifikuju i budu informisani o aktuelnim pozivima, ali i da steknu potrebne veštine kako bi prevazišli sve poteškoće prilikom formulisanja i podnošenja predloga projekata.

Polaznici ove dvodnevne obuke jesu članovi Saveza samostalnih sindikata Subotice. Oni će nakon završene obuke, između ostalog, biti u mogućnosti da samostalno izrade logičku matricu projekta, izrade budžet projekta po metodologiji EU, konkurišu u programima prekogranične saradnje i drugim EU programima i kreiraju konkretne projektne predloge.

Obuka je besplatna, a učesnicma će po završetku biti uručeni sertifikati Fonda “Evropski poslovi”.