Čedomir Baroš potpredsednik SSSG Subotica

29.apr 2023 12:09 PM
post

Na sednici Veća održanoj 28. aprila 2023. godine jednoglasno je za potpredsednika Saveza samostalnih Sindikata grada Subotice izabran Dr Čedomir Baroš, prof; nakon odlaska u penziju Milana Popovića koji je do nedavno vršio ovu funkciju.
Baroš je predsednik Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Subotice i član Predsedništva i Republičkog odbora Sindikata obrazovanja Srbije, kao i član Veća Saveza samostalnih Sindikata Srbije.