SSSS: Zaštita žena treba da bude prioritet

08.mar 2021 10:57 AM
post

STOP NASILJU NAD ŽENAMA NA POSLU, KOD KUĆE, BILO GDE!!!

U Srbiji, kao i širom sveta, rezultat dugogodišnje borbe za prava i jednakost žena mora biti stvaranje humanog i pravednog društva koje će se izboriti za ravnopravnost polova i strogo kažnjavati svaki vid nasilja i diskriminacije.

Sprečavanje nasilja i uznemiravanja žena na poslu, kod kuće i njihova zaštita jeste prioritet i odgovornost celokupnog društva.

Zaštita osnovnih prava i ljudskog dostojanstva jeste i uloga Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji poziva sve aktere društva na odgovorno ponašanje i stalnu borbu za poboljšanje položaja žena i svih građana Srbije.

Mi verujemo da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i, u skladu sa tim, dajemo svoj doprinos kroz obezbeđenje pravne, psihološke i socijalne pomoći i podrške ženama.

Naš zadatak, koji treba da bude zajednički, jeste prevencija svih tipova nasilja nad ženama, promocija ženskih ljudskih prava na individualnom, pravnom i institucionalnom nivou, pružanje pravne pomoći i psihološko osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja.

U tom cilju, tražimo da se u što kraćem roku ratifikuje Konvencija broj 190 Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada.