Članovi predsedništva

Ištvan Huđi

Ištvan Huđi

predsednik


+381 65 44 78 001

hudjistevan@gmail.com

Milan Popović

Milan Popović

potpredsednik


+381 65 44 78 000

office@sssgsubotica.co.rs

Saša Antunović

Saša Antunović

Sindikat metalacasasa.antunovic@flender.com

Dragiša Ristić

Dragiša Ristić

Sindikat komunalacadragisaristic061@gmail.com

Čedomir Baroš

Čedomir Baroš

Gradski odbor Sindikata obrazovanjasonk.subotica@gmail.com

Ibolja Dedijer

Ibolja Dedijer

Sindikat uprave i pravosuđasindikat@subotica.rs

Stanko Nimčević

Stanko Nimčević

Sindikat penzionera i invalida radaNenad Cerovac

Nenad Cerovac

Sindikat građevinarstva i putne privredenenad.cerovac@gmail.com