Dan bezbednosti i zdravlja na radu

28.apr 2021 11:21 AM
post

Bezbednost i zdravlјe na radu zaposlenih u Srbiji ne može da bude tema kojoj ćemo poklanjati pažnju samo 28. aprila, na međunarodni i nacionalni Dan bezbednosti i zdravlјa na radu.

Kampanje Saveza samostalnih sindikata Srbije, unazad nekoliko decenija, kao i prethodnih nedelјa koje smo sproveli po gradovima Srbije, svedoče da je promocija pobolјšanja zdravlјa i bezbednosti od klјučne važnosti za naš sindikat, posebno u uslovima pandemije korona virusom.

Među hilјade smrtnih slučajeva od KOVID-19 u Srbiji, nebrojano je radnika koji su zaraženi na poslu. Tužni smo što smo ih izgubili i izrazili smo saučešće i solidarnost sa njihovim najbližima. Istovremeno, saosećamo i ne zaboravlјamo sve zaposlene koji su tragično nastradili tokom prošle i ove godine na gradilištima, u fabrikama, rudnicima, u šumarstvu, saobraćaju, polјoprivredi i drugim delatnostima radeći na svojim radnim mestima.

Zdravlјe zaposlenih je doslovno njihov život, a Srbija ima slabu evidenciju preminulih od profesionalnih bolesti uzrokovane uslovima na radnom mestu. Rak povezan sa poslom i izloženosti zaposlenih blizu 50 različitih kancerogenih supstanci uzrok je na desetine hilјade smrtnih slučajeva svake godine. Pored izloženosti opasnim supstancama, ne evidentiraju se bolesti prouzrokovane dizanjem teškog tereta, mišićno-skeletnim poremećajima, a bolesti prouzrokovane psihosocijalnim razlozima, poput stresa, nasilјa, uznemiravanja i maltertiranja na poslu poslodavci, najblaže rečeno, tretiraju smešnim i neozbilјnim.

Zaboravlјaju poslodavci da su oni odgovorni za sve očigledne rizike, da ih zakoni i standardi obavezuju na zdrava i bezbedna radna mesta, da zaposlenima moraju da pruže pravovremenu informaciju, ali i da ih konsultuju o merama za bezbedan i zdrav rad putem svojih predstavnika.

Sindikati i predstavnici za bezbednost na radu, kako svedoči dugogodišnja praksa u Savezu SS Srbije, pokazuje da igraju vitalnu ulogu u osiguranju zdravlјa i sigurnosti. Jer, u svakom preduzeću, ustanovi i instituciji u kojoj smo formirali odbore za bezbednost i zdravlјe na radu, gde nam je to omogućeno, svi od svakog zaposlenog do menadžmenta istinski brinu i vode računa o zdravlјu i zaštiti na radu, a broj povreda je smanjen na minimum.

Sindikati čine radna mesta sigurnijim i zdravijim i, u cilјu pobolјšanja i unapređivanja bolјih uslova rada, zahtevaćemo snažnija zakonska rešenja i stroži nadzor nad primenom zakona i sankcionisanja svih onih koji zakone ne poštuju.