Podizanje minimalca treba da bude zajednički interes svih

26.avg 2021 9:22 AM
post

"Podizanje minimalca bi trebalo da bude zajednički interes svih, a ne predmet sukoba. Povećanje minimalne zarade donosi sigurnost, povećava samopouzdanje a sa tim i produktivnost i kreativnost."Nikola Rakočević, glumac#DižiMinimalac

Zašto današnja minimalna zarada nije dovoljna za dostojanstven život?

Podržite sindikate u predstojećim pregovorima o minimalnoj ceni rada za 2022. godinu. Minimalac ne sme biti manji od minimalne potrošačke korpe.#DižiMinimalacSAVEZ Samostalnih Sindikata SrbijeSindikat UGS NEZAVISNOST