Formiranje odbora za BZR bi doprinelo smanjenju povreda na radu

04.mar 2024 9:44 AM
post

Stručne službe u Savezu samostalnih sindikata Srbije će sačiniti uputstvo za sindikalne organizacije o tome kako u praksi izabrati predstavnike zaposlenih i formirati odbor za bezbednost i zdravlje na radu.

To je zatraženo na sednici VSSS za grad Jagodinu i opštine, s obzirom na to da je na terenu veoma malo formiranih odbora.

U radu sednice učestvovali su načelnik Inspekcije rada za Pomoravski okrug, Marina Stanić i Nikola Jovanović, inspektor za oblast bezbednosti i zdravlja na radu, dok je aktivni doprinos radu dao i Nikola Nikolić, savetnik u SSS Srbije za bezbednost i zdravlje na radu.

Predstavnici inspekcije rada prezentovali su sadržinu zakona, sa osvrtom na novine u pogledu obaveza poslodavaca, prava zaposlenih i kaznenih mera koje su ustanovljene zakonom.

Predstavnik SSS Srbije je izneo viđenje sindikata na celokupni zakon sa konstatacijom da nedostaju podzakonski akti kojima bi se precizirale zakonske odredbe i da bi tek tada moglo da se govori o tome koliko je i da li je ova oblast unapređena.

Konstatovano je da je zakonom otvorena mogućnost za značajnije učešće zaposlenih u donošenju i kontroli mera zaštite kroz izbor predstavnika i formiranje odbora za bezbednost i zdravlje na radu.

Izvor: www.sindikat.rs