Gorući problemi subotičkih radnika su visoke temperature u halama i bezbednost na radu

18.jul 2022 5:45 AM
post

„Jedan od velikih problema je rad na visokim temperaturama u proizvodnim halama u Industrijskoj zoni u Subotici. To je trenutno jedan od gorućih problema koji treba rešavati putem institucija, sistematski, kako se oni ne bi ponavljali i sledeće godine“, izjavio je za Danas predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Subotice Ištvan Huđi.

Prema njegovim rečima, mnogo firmi posluje u Industrijskoj zoni u Malom Bajmoku, kraj Subotice, međutim, jedna do dve firme imaju problem sa visokim temperaturama u halama, i „one to iz određenih razloga ne rešavaju na adekvatan način, pa postoji određena napetost i konflikt u firmi“.

„Menadžeri u tom firmama vrše još veći pritisak na radnike da što više komada nečega naprave, da se ispuni norma, i sve to dovodi do napetosti. Nije ni čudo što su ljudi nervozni. Mora se voditi računa o radniku“, ističe Huđi.

Podseća da, na žalost, potoji samo preporuka Ministarstva rada da se radnicima obezbedi više minuta odmora, skraćeno ili dvokratno radno vreme.

„To se na kraju ne rešava kako treba, temperature u halama su velike, a sindikati moraju da utiču na to da se ta temperatura prilagodi uslovima bezbednog rada. Tu vidim mogućnost da se sindikat i Agencija uključe u rešavanje ovog problema zajedno sa Inspekcijom rada“, smatra Huđi.

Dodaje da bi „definitivno temperatura i bezbednost radnika trebali da su na prvom mestu, pa tek onda profit“.

Podseća da se u ovakvim situacija dešava da radnik ode na bolovanje nekoliko dana što nije dobro ni za radnika, ni za poslodavca.

„Poslodavac tako nema radnika, ali ima trošak koji je nastao poslodavcu za bolovanje, a i radnik ima trošak jer je bolestan, umesto da se radnicima koji rade na takvim mestima obezbedi više pauza ili vode“, ocenjuje Huđi.

Napominje da su u Subotici najčešće socijalno-ekonomskim dijalogom uspeli da reše neke situacije i bez Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, ali da postoji zainteresovanost subotičkih radnika da se sporovi rešavaju mirnim putem, jer većina radnika ne želi da ide na sud.

„Agencija je ta koja želi da posreduje na višem nivou između radnika i poslodavaca, gde postoji određeni konflikt, a da nijedna strana nije sigurna da li je postupila ispravno, i onda  se ti sporovi najčešće rešavaju arbitražom“, navodi Huđi.

Dodaje da je Agencija za mirno rešavanje radnih sporova funkcioniše bez troškova po ljude.

„Sindikalni predstavnici su se upoznali sa radom ove agencije, koje su njihove nadležnosti, gde oni to mogu da iskoriste, pošto smo svi svesni da su sudski procesi veoma dugotrajni i da oni puno para koštaju. Ljudi izgube volju za rešavanjem sudskim putem zato što to traje dugo a sud bi morao da rešava te sporove između radnika i poslodavaca u roku od nekih 60 dana. Sindikat je to tražio, međutim, pošto je to nemoguće, Agencija u roku od 30 dana od dana prijavljivanja problema, otkaza, nepoštovanja kolektivnih ugovora, i drugih sporova, rešava to u roku od 30 dana“, napominje.

Jedini uslov je, kako kaže, da obe strane koje su u sporu moraju biti saglasne da probleme rešavaju mirnim putem.

Izvor: www.danas.rs