I SO Gradskog muzeja je izdala Saopštenje za javnost

25.okt 2023 12:16 PM
post

I Sindikalna organizacija Gradskog muzeja daje punu podršku Samostalnom Sindikatu kulture Srbije u borbi za bolji materijalni položaj zaposlenih u ustanovama kulture i donela je Saopštenje za javnost koje će biti istaknuto na vidnom mestu pri ulazu u Gradski muzej.

Saopštenje u nastavku: