Iznos toplog obroka, zarade i prekovremenog rada najčešći problem zaposlenih

12.jul 2022 9:40 AM
post

Povećanje iznosa toplog obroka, zarada na osnovu trenutne inflacije i isplata prekovremeno odrađenih sati, pa i uslovi rada u pogonima ili kancelarijama najviše tokom letnjih meseci su najčešći problemi sa kojima se zaposleni obraćaju Savezu samostalnih sindikata grada Subotice. Tim povodom, održan je okrugli sto na temu mirnog rešavanja radnih sporova posredstvom republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, čiji predstavnici su posetili Suboticu kako bi predstavili svoj rad i način na koji mogu da pruže pomoć svima koji imaju određene probleme sa poslodavcima ili kompanijama u kojima su zaposleni.

Postoji mnogo problema u procesu proizvodnje a i u drugim preduzećima i ustanovama. Oko minimalne cene radnog časa tu nema puno pregovora i to poslodavci moraju da ispoštuju, a sve ostalo što moraju više da daju, voleli bi i taj prekovremeni sat da se više vrednuje jer najčešće se dešava da poslodavci možda ne organizuju dobro proizvodnju i onda radnik dođe da radi za 26 odsto po zakonu. Ukoliko nisi dobro organizovao, onda tog radnika plati više, jer sada smo u nekim preduzećima uspeli da dođemo i do 50 odsto, dakle radni sat prekovremeno se plaća 50 odsto više, pa neka na kraju krajeva i sam poslodavac više vodi računa, jer između poslodavca ili kompanije i naših takoreći menadžera postoji nekada neusaglašenost, a mi želimo da se te situacije raščiste i da bude u interesu zaposlenih ako već imaju toliko posla”, objašnjava Ištvan Huđi, predsednik SSS Subotica.

Huđi ističe da ukoliko se zaposleni odluči da pokrene postupak protiv poslodavca i svoja prava pokuša da pronađe na sudu, on često traje veoma dugo, a radnik gubi volju za njegovim vođenjem do kraja. “Ovo je jedan način da se i sindikati upoznaju sa svim problemima koji postoje, da se vide koje su nadležnosti agencije i da se pokuša doći do jednog rešenja koje će biti dobro i za radnike, kroz bezbednost na radu, da kolektivni ugovori poboljšaju materijalni status zaposlenih. Tu smo želeli da vidimo šta agencija ima da kaže, da se više povežemo i da koristimo njene benefite”, kaže on.

“Agencija posluje 17 godina i u tom periodu prepoznat je njen rad, ali još uvek nismo doprli do svih. Subotica je grad gde smo mi bili već nekoliko puta, međutim građani nam se ne obraćaju u velikom broju, ali znamo da postoje sudski i radni sporovi i da jednostavno Subotica je kao i svi gradovi gde postoji svet rada i kapitala pa je neminovno da se javljaju suprotstavljeni interesi i u tom smislu naš doprinos je od velike koristi”, kaže dr Ivica Lazović, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Kako objašnjava, sudski sporovi traju jako dugo i u Srbiji ih godišnje ima oko 30 hiljada, a prosek njihovog rešavanja je od dve do pet godina, dok je alternativno rešavanje radnih sporova putem agencije za svega 30 dana. Naglašava da je mirno rešavanje sporova nešto što je alternativa sudskom rešavanju, ali na brži, jeftiniji i potpuno besplatan način. “Mi smo posebna organizacija u sistemu državne uprave i naš osnovni cilj je da rasteretimo sudove sa jedne strane, sa druge strane da podstaknemo dijalog između sindikata i poslodavaca i da u atmosferi konstruktivnog socijalnog dijaloga dođemo do rešenja spora i to radimo na dva načina, kroz individualne radne sporove koji se rade metodom arbitraže i kroz kolektivne radne sporove vezano za kolektivne ugovore, prigovaranja, štrajkove, itd, to se radi metodom mirenja, koja vrlo često u praksi daje rezultat. Naš prosek je oko hiljadu postupaka godišnje, ali smo rešili mnoge važne i bitne sporove, štrajkove, takođe smo prava adresa za rešavanje sporova koji se tiču zlostavljanja na radu od 2009. godine i dan danas smo najefikasniji, jer ne pokušavamo da dokažemo da li je došlo do mobinga, već da pomirimo suprotstavljene strane”, dodao je Lazović.

Svi zaposleni koji iz nekog razloga smatraju da su na radnom mestu doživeli bilo kakav oblik zlostavljanja, slučaj mogu prijaviti putem SOS telefona na broj 0800/300-601.

Izvor: www.suboticadanas.rs