JP „Nacionalni park Đerdap“ u SS šumarstva i prerade drveta Srbije

14.apr 2020 9:31 AM
post

Kako je predhodne nedelje najavljeno, postignut je dogovor između rukovodstva Sindikalne organizacije samostalnog sindikata JP „Nacionalni park Đerdap“ i Samostalnog sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije.