Kako se zaštititi od nasilja na radnom mestu?

28.nov 2022 11:03 AM
post

U okviru 16 dana aktivizma, na sam Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra 2022. u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Subotice održan je Okrugli sto na temu: „Kako se zaštititi i prijaviti nasilje na radnom mestu“.

Sekcija žena Sindikata Subotice

Nakon poražavajućih statističkih podataka o broju ubijenih žena tokom tekuće godine i poslednje decenije, predsednica Sekcije žena Subotice Goranka Ilić je ukazala i na neravnopravan položaj žena u svetu rada gde su opet, kako statistika pokazuje, one obrazovanije a manje plaćene, što je posledica toga da su žene zaposlene na slabije plaćenim radnim mestima.
Što se tiče zlostavljanja i nasilja na radnom mestu, na osnovu vlastitog, iskustva žena koje poznajemo ili iz medija, znamo da se u nekim kolektivima dešavaju zlostavljanja koja zadiru u grubo kršenje ljudskih prava, pa se čak i graniče sa krivičnim delom.

Goranka Ilić, predsednica Sekcije žena Sindikata Subotice i advokatica Sintija Čipak Katić

Da su zaposleni dobro zaštićeni od nasilja i zlostavljanja na radnom mestu ukazala je okupljenim ženama raznih profesija advokatica Sintija Čipak Katić ističući da je veoma važno nasilje prepoznati i pravilno i odlučno reagovati.

Sekcija žena SSSG Subotica

-Sve ono što ti stvori neprijatnost i ugrožava te, što ti stvori stres – može da se podvede pod nasilje. Vređanje verbalno i neverbalno, davanje zadataka ispod ili iznad nivoa znanja i kvalifikacija, izolacija fizička ili intelektualna...sve to može da bude jedan vid nasilja ili zlostavljanja – navela je advokatica neke od oblika povrede dostojanstva, časti, ugleda i zdravlja, na koje je, ukoliko se dešavaju u kontinuitetu, neophodno reagovati.

Sekcija žena SSSG Subotica

Tu zatim postoje određena pravila postupanja u zavisnosti od toga da li zlostavljanje vrši rukovodilac ili drugi zaposleni, a slučajevi se rešavaju u kratkom roku. O tome kako pravilno prepoznati nasilje, kad i kako na njega reagovati; resorno Ministarstvo je donelo  „Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom zlostavljanja na radu“ objavljen u „Službenom glasniku RS“ br.62/2010. https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_pravilima_ponasanja_poslodavaca_i_zaposlenih_u_vezi_sa_prevencijom_i_zastitom_od_zlostavljanja_na_radu.html

Sama činjenica da postoji već preko deset godina ukazuje na to da je pored svesti o kolektivu i zdravom radnom okruženju neophodna informisanost i lično angažovanje nas samih radi sopstvene i zaštite drugih.