Kako mlade kroz udžbenike pogrešno uče o sindikatu i njegovoj ulozi u ekonomiji

29.jun 2021 9:16 AM
post

U udžbeniku za drugi razred Ekonomske škole „Principi ekonomije“ se neistinito i na neprimeren i vulgaran način govori o sindikatu i njegovoj ulozi u ekonomiji i našem društvu.

Savez samostalnih sindikata Srbije je šokiran saznanjem da se u obrazovnom sistemu našao udžbenik koji na pogrešan način upoznaje učenike sa prvim saznanjima iz ekonomije i makroekonomije.

Verovatno je to bio i razlog što Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih nije prethodno dao odobrenje, pa je bivši ministar Tomislav Jovanović, 2014. godine, doneo rešenje o odobravanju ovog udžbenika.

Izostajanjem neophodne procedure i stručnog mišlјenja zvaničnog tela, odgovornog za utvrđivanje standarda obrazovanja, omogućeno je da u obrazovni sistem Srbije uđe udžbenik kojim se, kako navodi izdavačka kuća, „čini veliki iskorak u dosadašnjem pristupu i načinu objašnjavanja ekonomskih pojmova i procesa u srednjoškolskom sistemu obrazovanja“.

Naime, autor udžbenika, u kratkom poglavlјu o sindikatima i kolektivnom pregovaranju, neskriveno se zalaže za prava poslodavaca, iznoseći antiradničke stavove i netačno interpretira ulogu sindikata u istorijskoj borbi za bolјi materijalni i socijalni položaj zaposlenih.

Zalažući se za što manje (!) nadnice zaposlenih, a za čije se stalno povećanje, kako priznaje, zalaže sindikat, autor navodi pojedino mišlјenje ekonomista da „sindikat na taj način stvara sukob između onih radnika sa većom nadnicom i onih koji ne rade u delatnostima u kojima su radnici sindikalno organizovani“.

Time nas ti isti „ekonomisti“ svrstavaju u kartele (!) koji, kako navode, „kao grupa ponuđača radne snage deluju zajedno pokušavajući da iskoriste tržišnu moć koju imaju u odnosu na poslodavce“!

Ako zanemarimo „činjenicu“ koju navode da sindikati imaju veću tržišnu moć od poslodavaca, samo podsećamo na obrazloženje koje Vikipedija daje o pojmu karteli.

„Karteli su oblik sporazumnog udruživanja istorodnih firmi konkurenata koje time (udruživanjem u kartel) postaju monopol. Veći profit ostvaruju diktiranjem uslova prodaje, monopolskim cenama i drugim pogodnostima, a ne smanjenjem troškova i racionalizacijom, kako čine koncerni. Karteli su često nestabilni i lako se raspadaju, a stoga što svaka firma učesnica ima interes da vara ostale učesnike, bilo kroz veću proizvodnju nego što je njena dogovorena kvota, bilo kroz efektivno smanjenje cena u odnosu na dogovorene (kroz nevidlјive popuste itd). Kartelsko udruživanje predstavlјa kriminalno delo po većini antimonopolskih zakona u svetu“.

Podsećamo da sindikati predstavlјaju simbol jednog vremena koje je ovekovečeno u borbi za radnička prava i slobode od industrijske revolucije, kao prekretnice u poimanju rada i ubrzanog razvoja društva, pa do postindustrijskog društva.

Sindikat je zakonski regulisana institucija koju osnivaju zaposleni kako bi ih predstavlјala u složenim ekonomskim i zakonskim odnosima s poslodavcima i vladom. Nјihov osnovni zadatak jeste da u svojstvu kolektivne organizacije radnika zastupa, štiti i povećava prava i interese zaposlenih koji su njihovi članovi. Kroz sindikalnu borbu sindikat vrši pritisak na poslodavce i vlast, pod pretnjom regularnih zakonskih oblika sindikalne borbe. Pregovaranje o platama i naknadama, položaj radnika, potpisivanje kolektivnih ugovora u ime radnika i drugo - samo su neki od cilјeva sindikata.

Sindikat i sindikalno delovanje je značajan faktor u svakom društvu, bilo ono socijalističkog, kapitalističkog ili nekog trećeg društvenog uređenja. Potreba za sindikatom je evidentna u svakom društvu u kojem radnici rade kod poslodavca, a društvo u kome nema odnosa poslodavac-radnik je nemoguće. Samim tim sindikat, kao osnovno udruženje radnika za zaštitu njihovih prava, može i treba da postoji.

Zbog svega navedenog, smatramo da je sramotno i nedostojno da se na ovaj način najmlađi upoznaju sa organizacijom koja se jedina i istinski bori za bolјi i pravedniji svet rada.

Iz udžbenika