Kancelarije za iznajmljivanje

Izdaju se dve spojene kancelarije na devetom spratu Otvorenog univerziteta. Interesovati se na telefon 065/4478001