Koliko je pandemija uticala na privredu u Subotici

09.feb 2021 10:11 AM
post

Šta kažu poslodavci, a šta radnici?