Korak bliže ravnopravnosti u praksi

04.nov 2022 7:14 AM
post

Zakon o rodnoj ravnopravnosti je usvojen juna prošle godine i uvodi niz značajnih novina koje bi trebale da otvore perspektivu novog rodnog partnerstva zasnovanog na pravednom odnosu polova. Goranka Ilić, zaposlena u subotičkom Narodnom pozorištu je predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata grada Subotice sa kojom razgovaramo na ovu temu.

Goranka Ilić

-Izazovi sa kojima se suočavaju žene su mnogobrojni. Od žene se očekuje da bude vredan radnik, da na svom radnom mestu zadatke obavlja profesionalno (sa čim se u potpunosti slažem), ali pored toga žena ima i dodatni posao, a to je briga o deci, kao što se u većini slučajeva žena brine i o starijim ukućanima. Smatram da se svaki izazov, svaka prepreka lakše može rešiti ako imamo podršku iza sebe, nekoga ko će se osvrnuti na probleme i pomoći prilikom rešavanja istog – nabraja Goranka neke od obaveza žena i njihovu potrebu da svoje probleme podele i pokušaju doći do nekih zajedničkih rešenja.

Prema zvaničnim statističkim podacima u našoj zemlji fakultetsku diplomu ima više  žena nego muškaraca. I pored toga što su žene obrazovanije, više ih je nezaposleno ili su zaposlene na slabije plaćenim pozicijama .

-Osim ovih podataka  alarmantni su i podaci o mobingu koje žene doživljavaju na radnom mestu. Za pet godina od kada postoji SOS mobing telefonska linija upućeno je 5077 poziva prijave za mobig na radnom mestu. Žene doživljavaju različite vrste mobinga, od vređanja, seksualnog uznemiravanja, psihičkog terora različitih vrsta. Svakako je bitno naglasiti da žene ne doživljavaju mobing i diskriminaciju iskljucivo od kolega, već neretko i od samih žena. Posebno su ugrožene žene koje rade u uslužnim delatnostima i proizvodnim pogonima. Prisustvovala sam različitim ispovestima zlostavljanih žena na radnom mestu i kada čujete kakve gnusne uvrede trpe, jednostavno ne možete ostati ravnodušni. Žene trpe različite vidove diskriminacije već pri samom razgovoru za posao pitanjem o planiranju porodice.

Zato su prvi zadaci Sekcije usmereni na osnaživanje, ustvari ohrabrivanje žena da se zajedno bore protiv svakog vida diskriminacije.

- Program rada smo zajednički doneli na  okruglom stolu 21. septembra ove godine, radićemo kvartalno i u svakom delu godine bavićemo se temama vezanim za položaj žena. Uskoro ćemo imati radionicu gde ćemo se upoznati sa Zakonom i rodno odgovornim budžetiranjem i svakako ćemo obeležiti Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembar.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti usvojen je juna prošle godine i očekuje se njegova primena na nivou lokalnih samouprava.

-Ovo je jedan od najvažnijih zakona koji su doneseni u pogledu unapredjenja položaja žena. Želim da istaknem neke delove tog zakona koji su interesantni za našu Sekciju, to su delovi koji se tiču zarade zaposlenih koje moraju da budu jednake na istom radnom mestu bez obzira na pol. Drugi važan deo ovog zakona je da žene moraju da budu nagradjene za “neplaćeni rad“, koji podrazumeva ono što sam u početku spomenula-brigu o domaćinstvu i porodici. Sekcija zena će aktivno učestvovati i pratiti implementaciju samog zakona.

Tu je i obaveza za rodno odgovorno budžetiranje, šta to konkretno znači?

-Оrgаni јаvnе vlаsti dužni su dа vršе rоdnu аnаlizu budžеtа i dа prihоdе i rаshоdе plаnirајu s cilјеm unаprеđеnjа rоdnе rаvnоprаvnоsti. Termin koji upotrebljavamo za tu svrhu je rodno odgovorno budžetiranje. Kao i svaka novina koju uvodimo može da bude otežana nerazumevanjem onoga što treba da uradimo tako da ću pokušati praktično da pojasnim na primeru ustanove u kojoj sam zaposlena. Naime umetnički sektor je osmislio projekat koji ukazuje na položaj žena u društvu. Projekat će govoriti o umetnici, majci i borbi žene sa karcinomom dojke i na osnovu njega potražujemo dodatna sredstva za realizaciju kao i za promociju istog – navela je Goranka Ilić, predsednica Sekcije žena subotičkog gradskog Sindikata.

Izvor: Subotičke novine