Sekcija mladih

15.apr 2020 11:50 AM
post

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije postoji i deluje od 2002. godine u okviru najstarije i najveće sindikalne centrale.

Osnovana je radi zaštite i unapređenja položaja zaposlenih mladih i povećanja njihovog učešća i uloge u radu sindikalnih organizacija.