Manje nezaposlenih u Subotici

20.dec 2021 7:29 AM
post

Dinamična godina na tržištu rada u Subotici u godini na izmaku. Sindikalci kažu da je bilo zapošljavanja, otpuštanja, a da je bezbednost od virusa potpuno novi izazov za sve poslodavce. Kada se sve sabere, na tržištu rada – stotinu ljudi manje.Na kraju novembra prošle godine na tržištu rada u bilo je 4.202 Subotičana, a godinu dana kasnije 4.104. Iako je broj nezaposlenih nominalno smanjen, godina na izmaku donela je mnogo izazova po pitanju očuvanja postojećih, ili otvaranja novih radnih mesta.

Izvor: RTV

"Najviše radnika koji su ostajali bez posla su radnici koji su imali privremeno-povremene poslove i radnici koji su radili na određeno vreme. Bilo je i tehnoloških viškova, ali ne mnogo, tako da u globalu kada pogledamo sve, kada skupimo, jeste to rezultat. Samo da uspete da održite ono stanje koje jeste već je pozitivno, mada imamo i novu kompaniju koja je došla u Suboticu, to je Bojsen, imamo nekoliko kompanija koje stalno traže radnike, kao što je Tatravagonka Bratstvo. Znači, imamo fluktuaciju ljudi, a naravno ovaj broj koji ste vi naveli je sigurno veći jer ima dosta ljudi koji nisu prijavljeni na tržištu rada" – ocenio je predsednik Saveza samostalnih sindikata u Subotici Ištvan Huđi.

Fluktuacija na tržištu rada odnosi se ne samo na brojke zaposlenih, već i na njihovu strukturu. I dalje se iz Subotice odlazi u inostranstvo, ali se u nju u potrazi za poslom u Industrijskoj zoni i dolazi iz drugih delova Srbije.

"Mislim da, otprilike, više ljudi ode, nego što dođe mladih ljudi u naš grad. Ali, to je ta fluktuacija, iz Subotice odlaze, a u Novi Sad odlaze ili dolaze, ili u Beograd takođe. Tako da, to se sve pomera prema većim sredinama, a ta decentralizacija je jako bitna i mislim da bi trebalo voditi računa o svim delovima Srbije, da se oni ravnomerno razvijaju i da, kada se otvaraju preduzeća, vodi o svemu tome računa"- dodaje Huđi.

Nova normalnost za radnike i novi izazov u organizacionom i finansijskom smislu za poslodavce i ove godine su bile mere za suzbijanje kovida. Inspekcija rada imala je više od pedeset kontrola tokom kojih su utvrđene svega dve nepravilnosti koje se odnose na upotrebu zaštitnih maski i dezobarijera.