Milić: Sindikat je zaslužan za prava radnika

21.jun 2021 7:29 AM
post

Zaposleni neretko pogrešno misle da su im neka od radnih prava omogućili poslodavac ili država, a ne znaju da je tome, ustvari, prethodila velika sindikalna borba, izjavio je predsednik Saveza samostalnih sindikata za pokrajinu Vojvodinu Goran Milić.

Kruna te borbe je kolektivni ugovor, čijim potpisivanjem su zvanično regulisana prava i obaveze iz radnog odnosa, a kojem prethodi intenzivno pregovaranje socijalnih partnera, rekao je Milić u intervjuu za sajt Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Zato sindikat, prema njegovim rečima, mora da radi na boljem informisanju članstva o samom postupku i rezultatima pregovora.

„Mi u sindikatu stalno ističemo koliko je značajno da se prava i obaveze iz radnog odnosa regulišu kolektivnim ugovorima, pa čak ako su ta prava i samo neznatno bolja od onih koja su regulisana u Zakonu o radu“.

Milić je upozorio da poslodavci često pokušavaju da regulišu te odnose pravilnikom o radu, zbog čega je vrlo važno da sindikat ima podršku zaposlenih u postupku pregovaranja.

„Imamo slučaj u preduzeću u kojem je poslodavac kroz pravilnik o radu zaposlenima nudio veća prava nego što bi imali u kolektivnom ugovoru. Sindikat na to nije pristao, već je istrajao na potpisivanju kolektivnog ugovora, što se dugoročno pokazalo kao bolje rešenje. I za zaposlene, koji su dugoročno ostvarili veća prava, i za sindikat koji je na kraju ojačao“.

I pored tendencije da se uruši sistem kolektivnog pregovaranja, Milić ističe da sindikati istrajavaju na ostvarivanju te svoje najveće uloge.

Tako je, prema podacima iz decembra prošle godine, Sindikat Vojvodine bio uključen u proces pregovaranja u 68 preduzeća, od čega je kolektivni ugovor zaključen u 39 preduzeća, dok je u ostalima taj proces još u toku.

Za razliku od javnog sektora, gde je država kao poslodavac potpisala kolektivne ugovore, oni su u realnom sektoru retkost.

„Jedan od osnovnih razloga za to jeste činjenica da poslodavci iz tog sektora nemaju reprezentativnost. Samim tim, i ako neki sindikat uspe da potpiše ugovor, on nema prošireno dejstvo, pa neće da ga primenjuju ni oni koji su ga potpisali“, kazao je Milić.

Zato će, prema njegovim rečima, kada se bude raspravljalo o izmenama Zakona o radu, prioritetan zadatak biti smanjenje procenta reprezentativnosti poslodavaca, „sa sadašnjih 50 odsto na neki realni procenat“