MKS pokreće novu kampanju u izbornoj godini

07.mar 2024 12:15 PM
post

Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) danas pokreće kampanju za demokratiju, sa ciljem da ujedini radnike u pravcu realizacije sindikalne vizije demokratije.

Kampanja, koja se pokreće u izbornoj godini, u svetu, deo je plana rada MKS-a, usvojenog na Generalnom veću, kao podrška demokratiji i demokratskim vrednostima, koje ta organizacija definiše kao prioritet za 2024. godinu.

„Demokratija širom sveta je u kritično lošem stanju. Svedoci smo porasta autoritarizma, krajnje desničarske ideologije, zlonamernog uticaja korporacija na politiku i podrivanja prava radnika. Ali, sindikati imaju kapacitet da izleče demokratiju i viziju da je podmlade. Ova kampanja će okupiti sindikate širom sveta u borbi za demokratske vrednosti i prava radnika, počevši od demokratije na radnom mestu, pa sve do nivoa globalnih institucija. Zajedno možemo oblikovati svet koji ceni demokratiju, pravdu i jednakost za sve”, izjavio je Luk Triangl, generalni sekretar MKS.

Kampanja “Za demokratiju” fokusiraće se na tri nivoa demokratije:
• Demokratija na radu: naglašavanje osnovnih prava radnika na slobodu udruživanja, kolektivno pregovaranje i pravo na štrajk; da osnaži radnike na njihovim radnim mestima.
• Demokratija u društvu: zalaganje za slobodu govora, pravedne poreske sisteme, rodnu ravnopravnost, socijalnu zaštitu i kvalitetne javne usluge i osporavanje dominacije korporativnih interesa i ideologija krajnje desnice.
• Demokratija na globalnom nivou: Pozivanje na reformu međunarodnih ekonomskih struktura kako bi se prioritet dao ljudskim pravima, pravednom globalnom finansijskom sistemu, ravnopravnoj saradnji među narodima i zajedničkoj bezbednosti.

„Suočeni smo sa rastućim izazovima koje sa sobom nose pitanja demokratije i prava radnika i naš imperativ je da se ujedinimo kako bismo osigurali da se naš glas čuje. Možemo da se suprotstavimo rastu krajnje desnice i drugim pretnjama našoj demokratiji tako što ćemo mobilisati sindikate širom sveta da zahtevaju Novi društveni ugovor sa demokratskim vrednostima i pravima radnika i fer i pravednim društvom”, dodao je Triangl.