MLADI U SRBIJI NEĆE DA RADE NI NAJPLAĆENIJE POSLOVE! Stručnjaci: Stranci se masovno zapošljavaju, POTREBNA REFORMA OBRAZOVANJA

19.feb 2024 9:33 AM
post

Srbija će u narednih godinu do dve dobiti prvu preciznu listu deficitarnih zanimanja, koje u našoj zemlji, po svoj prilici, neće niko da radi, pa će te, inače odlično plaćene poslove, raditi stranci.
Rad na utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja već je počeo, a prva sednica nadležne radne grupe održana je početkom februara.
U planu je izrada analize, koja će sagledati koja zanimanja se već popunjavaju angažovanjem stranaca, kolike su plate, ali i buduće potrebe poslodavaca. Gosti koji su diskutovali o ovu temi jesu Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije i Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije.
Atanacković je obrazložio otkud toliko oglasa za posao, a nema ko da radi:
– To je nesklad između onoga što izlazi iz škola i onoga što je potrebno privredi. Mislim da će taj jaz doći do toga da će roditelji, ali i sama deca, krenuti ka onim zanimanjima gde će moći dobro da zarade. Naravno, nešto što nedostaje, uvek je skuplje. Nekada nije bilo dovoljno stimulansa da mladi ljudi idu na zanate i da rade stvari koje im ne leže. Međutim, sada je takva situacija, te će da shvate da se to finansijski isplati. Svakako, ovoj sitiuaciji je doprinela i migracija naših ljudi, koji idu da bi više zaradili.
Mihajlović je odgonetnuo gde je problem nastao, s obzirom na to da su zanatlije išle preko granice da bi zaradili, a sada kada u Srbiji imaju priliku za to, prijave su prazne:
– Mi nismo ni zagrebali reformu srednjoškolskog obrazovanja. Mi imamo problem i da imamo niski nivo plata, a on je odvukao te deficitarne kadrove da idu drugde jer je bolji novac. Malo je nelogično da se tek sada izlazi sa listom deficitarnih zanimanja. Trebalo je prvo to da se uradi, potom da se sagleda reforma srednjoškolskog obrazovanja, pa tek onda da se vidi kako da se zadrže naši ljudi ovde. Ovako smo ušli u to da uvozimo stranu radnu snagu, naša snaga odlazi, svake godine gubimo značajan broj ljudi, naših ljudi, koji bi trebalo da stvaraju ovu zemlju. Mislim da se potpuno okrenuo taj krug, pogrešnim koracima idemo, ovo je tok koji će se teško zaustaviti narednih godna.
Izvor: Kurir.rs