Najnovije objavljeni prosek zarada

27.mar 2024 7:27 AM
post

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2024. godine iznosila je 132 372 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 95 836 dinara.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za januar 2024. godine nominalno je veća za 15,9%, a realno za 8,9%, dok je prosečna neto zarada veća za 15,8% nominalno, odnosno za 8,8% realno.

U odnosu na decembar 2023. godine, prosečna bruto zarada obračunata za januar 2024. godine nominalno je veća za 1,5%, a realno za 1,2%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 0,8%, a realno za 0,5%.

Medijalna neto zarada za januar 2024. godine iznosila je 73 733 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

Prosečna neto zarada u Subotici je u isto vreme iznosila 85 897 dinara.

Izvor: Republički zavod za statistiku