Najnoviji objavljeni prosek zarada

27.jul 2023 6:24 AM
post

Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2023. godine iznosila je 118 992 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 86 220 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–maj 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,5%, a realno su manje za 0,1%. 

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za maj 2023. godine nominalno su veće za 16,2%, a realno za 1,2%.

Medijalna neto zarada za maj 2023. godine iznosila je 66 244 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

U Subotici je prosečna neto zarada za maj 2023. 76.593 dinara.

Izvor: www.stat.gov.rs