Najnoviji prosek zarada

27.jun 2023 7:42 AM
post

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2023. godine iznosila je 115 631 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 83 812 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–april 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,3%, a realno su manje za 0,4%.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za april 2023. godine nominalno su veće za 14,8%, a realno su manje za 0,3%.

Medijalna neto zarada za april 2023. godine iznosila je 63 954 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

Prosečna neto zarada u Subotici za april 2023. godine je iznosila 74 140 dinara.

Izvor: www.stat.gov.rs