O Sindikatu

Sindikati su udruženja radnika čija je osnovna funkcija predstavljanje interesa rada: sindikati zastupaju interese zaposlenih u odnosu na poslodavce u svim pravnim pitanjima koja proistoču iz kolektivnih ugovora,u čijem pisanju takođe i učestvuju, i kojima se reguliše visina plata, radni sati, uslovi rada, doprinosi za socijalno i zdravstveno osiguranje itd. Kolektivno pregovaranje se odvija na nivou pojedinačnog poslodavca, na grupnom/granskom i na nivou države, kao i sa lokalnom samoupravom gde je ona osnivač. Sindikati doprinose stvaranju dostojanstvenog radnog okruženja i unapređenju radnih uslova, a mogu i da utiču na kreiranje regulatornog okvira kojim se uspostavlja kontrola nad interesima kapitala, a koji idu na štetu radnika.