Održan okrugli sto na temu realizacije dualnog obrazovanja

15.dec 2021 7:48 AM
post

U organizaciji Socijalno-ekonomskog saveta održan je okrugli sto na temu realizacije dualnog obrazovanja u našem gradu.

Subotica je jedan od pionira dualnog obrazovanja u našoj zemlji i trenutno po ovom modelu nastavu pohađa 408 đaka, od kojih 140 učenika prvih razreda,  na devet profila i sedam područja rada i to na sva tri nastavna jezika. Nastava se odvija u  TŠ „Ivan Sarić“, Hemijsko-tehnološkoj školi i Politehničkoj školi.

- Grad poslednjih nekoliko godina ulaže u dualno obrazovanje. Trudimo se da motivišemo đake kroz dodelu stipendija, iznos za njih će biti povećan u budžetu za narednu godinu. One nisu velike ali su motiv đacima da upišu stuke koje su nam potrebne. To su trogodišnji smerovi koji su veoma značajni za razvoj grada i društva – ističe Jasmina Stevanović, sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti. – Na ovom okruglom stolu učestvovali su predstavnici privrede, RPK, lokalne samouprave, pokrajinskih i republičkih institucija, škola i  svi mi zajedno moramo da stvorimo ambijent da se što više dece školuje po modelu dualnog obrazovanja.

Po rečima Valentine Ilić, predsednice Sindikata obrazovanja Srbije, Zakon o dualnom obrazovanju je usvojen 2017.godine, ali je počeo da se primenjuje dve godine kasnije  i još je u toku njegova izmena i usklađuje se sa potrebama onih koji su uključeni u ovaj proces.

- Oko sedam hiljada učenika u celoj Srbiji je uključeno u proces dualnog obrazovanja, na 37 profila, i nama je važno da učenici koji ulaze u proces budu kompletno zakonski zaštićeni, da se vodi računa da se deca ne eksploatišu, da imaju socijalno osiguranje i 70 odsto od minimalnog ličnog dohotka u Srbiji – objašnjava Valentina Ilić.  – Instruktori u firmama moraju da budu obučeni da rade sa decom, ali i da pratimo dalji put te dece, kada izađu iz škola, kako će se i gde zapošljavati. Mi na ovaj način dobijamo profilisanu radnu snagu, stručnjake, koji mogu dalje da se školuju.

Među subotičkim đacima koji se školuju po modelu dualnog obrazovanja je Dejan Sadojević iz Hemijsko – tehnološke škole.

- U pekari „Evropa“ stičem praktična znanja i učim da pravim razna peciva. Zadovoljan sam radom, učimo sa instruktorima i na licu mesta objasne šta nam nije jasno. Nadam se da ću se zaposliti po završetku škole i da ću nastaviti da radim kao pekar – kaže Dejan.