Održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta

29.apr 2021 10:34 AM
post

Mere podrške zapošljavanju i bezbednost i zaštita na radu bile su ključne teme današnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta Grada Subotice, kojoj su pored članova prisustvovali i Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, inspekcije rada…

Na evidenciji subotičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje krajem prošle godine bilo je 4.188  ljudi, a tokom prva tri meseca ove godine prijavljeno je još oko 500 Subotičana.

Kako bi se broj nezaposlenih smanjio, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam opredelio je 42 miliona dinara za mere  podrške zapošljavanju i javne radove.

- Konkurs će biti raspisani 5. maja, a poslodavcima koji žele da zaposle radnike ili pokrenu novi biznis mogu da računaju na 250 hiljada dinara po zaposlenom, odnosno 270 hiljada ukoliko je u pitanju osoba sa invaliditetom – najavio je Ivanišević. – Termin i iznosi su usaglašeni sa akcionim planom  koji je usvojila Pokrajinska vlada i sa javnim pozivima koje raspisala NSZ.  Na  poslednjoj sednici Pokrajinske skuštine usvojena je odluka o ponovnom uspostavljanju znaka „Najbolje iz Vojvodine“ i 28. maja biće raspisan  konkurs za sve koji žele da apliciraju, a uz proizvođače to mogu da učine i pružioci usluga u oblasti turizma i organizatori manifestacija.

Kako je juče bio Dan bezbednosti radnika na radu, zasedanje je u velikoj meri bilo posvećeno ovoj temi, jer svi relevantni činioci moraju da vode računa o uslovima rada.

- Samo bezbbedan radnik može da doprinese boljitku celog našeg društva. Tokom prošle godine bilo je 30 težih povreda na radu, od čega na građevini tri radnika. Tokom ove godine povređena su dva radnika na građevini, a zatečeno je 19 radnika na građevinskom objektu koji nisu imali adekvatnu opremu – predočava Ištvan Huđi, predsednik Socijalno-ekonomskog saveta. - Povrede su neki put do poslodavca, neki put do radnika, ali u svakom slučaju važno je raditi na tome da ih što manje bude.

Što se tiče povećanja broja nezaposlenih, Huđi smatra da je to posledica prestanka obaveza poslodavaca da ne smanjuje broj zaposlenih ukoliko je primio mere pomoći, kao i zatvaranja pojedinih delatnosti ili prestanka ugovora o radu.

- Pretpostavljam da je taj broj mnogo veći od zvanične cifre. Više od polovine nezaposlenih je prvog i drugog stepena stručne spreme, a primetan je nedosatak visokokvalifikovanih radnika na tržištu – dodaje Huđi. – Utvrđeno je koje su posebno teže zapošljive kategorije kojima će se posvetiti pažnja prilikom zapošljavanja.

Srđan Samardžić, član Gradskog veća za privredu, istakao je da je prioritetni zadatak svih da se očuva vitalnost privrede.

- Podsećam da je grad doneo set mera zapomoć ugostiteljima i drugim delatnicima koji su bili pogođeni krizom. Subotička privreda se pokazala da je otpornom i društveno odgovornom - naglasio je Samardžić. 

Izvor: Subotica.com