Rešavanje radnih sporova mirnim putem

05.jul 2022 9:33 AM
post

U organizaciji Saveza samostalnih sindikata grada Subotice u ponedeljak 4. jula na Otvorenom univerzitetu održan je Okrugli sto na temu: Mirno rešavanje radnih sporova posredstvom republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Tema je privukla predstavnike radnika svih delatnosti, sa radom Agencije su ih upoznali direktor dr Ivica Lazović i viši savetnik Dragana Andonovska, a skupu je prisustvovao i Srđan Samardžić, član GV zadužen za oblast privrede.

Prezentacija nadležnosti i pozitivne prakse ukazala je sindikalcima na to kako je moguće na brz, efikasan i besplatan način pokušati doći do rešenja spora mirnim putem.

-Agencija je formirana s ciljem da se poboljša socijalni dijalog, rasterete sudovi, relaksiraju odnosi među socijalnim partnerima, smanji broj štrajkova. Mi imamo nadležnost za rešavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova - kaže direktor dr Ivica Lazović i objašnjava kako to izgleda u praksi. -Ova potpuno besplatna pomoć dostupna je svima, dovoljno je samo popuniti formular koji se nalazi na sajtu Agencije www.ramrrs.gov.rs i postupak je pokrenut. Ključni momenat je ipak onaj kada Agencija pošalje slučaj drugoj strani, poslodavcu na izjašnjavanje. On ima rok od pet radnih dana da se izjasni da li prihvata rešavanje spora mirnim putem, a ako neće, postupak se obustavlja. U praksi se vrlo često dobija saglasnost druge strane i godišnje se oko hiljadu sporova reši na ovaj način.