Okrugli sto „Sindikat i Politika“

02.nov 2021 12:20 PM
post

Sekcija Mladih SSS grada Subotice uzela je aktivno učešće na „okruglom stolu“ koji je organizovano od strane Sekcije Mladih SSS Srbije na temu „Sindikat i Politika“.

 U Beogradu 22.10.2021. u prostorijama SSS Srbije na „okruglom stolu“ učesnici su bili mladi članovi sindikata, njihove kolege iz političkih partija i predstavnici organizavija za mlade. Na početku razgovora koji je vodila moderatorka programa, novinarka Ljubica Gojgić, izneti su podaci istraživanja o zainteresovanosti mladih za politiku i da u njoj aktivno učestvuju. Uroš Savić Kain, predstavnik KOMS-a, rekao je da je visoki procenat mladih veoma zainteresovan za politiku a mali broj njih je u njoj i aktivan. „Zainteresovanost mladih za politički život je u najvećem delu usmeren za lični interes a manje za jačanje državnih institucija“ reči su Ksenije Marković, istraživačice Instituta društvenih nauka.

 Na kratko su svoj program za mlade predstavili predstavnici omladine političkih partija, nakon čega je krenula diskusija o ključnim problemima mladih koje zajedno tište sve mlade pa tako i mlade ispred sindikalnih organizacija i mlade ispred političkih partija. Kao ključni problemi navedeni su migracija mladih, jaftina radna snaga, uključivanje mladih  u donošenje važnih političkih odluka.

 Usaglašeni istom problematikom, mladi sa obe strane su doneli zaključak da se samo zajedničkim snagama možemo izboriti za bolji život i standard mladih kroz politički uticaj.

Sekcija SSS Subotice
Miloš Suvajac