Penzioneri apeluju da se zaustavi privatizacija banja

20.maj 2021 10:54 AM
post

U Udruženju sindikata penzionera Srbije smatraju da prodaja banja i rehabilitacionih centara bez vizije dugoročnog razvoja banjskog turizma nije isto što i prodaja nekog preduzeća

Udruženje sindikata penzionera Srbije uputilo je predsednici vlade i nadležnim ministarstvima apel za dalju obustavu prodaje banja i rehabilitacionih centara u Srbiji koji su većinom građeni novcem od uplate doprinosa današnjih penzionera, a tada zaposlenih.

Kako navode u dopisu nadležnim ministarstvima rada, turizma, finansija, privrede... prodaju specijalizovanih bolnica za rehabilitaciju treba obustaviti i preispitati, imajući u vidu njihov, pre svega, zdravstveni aspekt jer je prelaskom u privatno vlasništvo znatno otežano i lečenje i oporavak, navodi se u dopisu ovog udruženja.

Poslednja u nizu prodaja Mataruške i Bogutovačke Banje odigrala se u vreme pandemije korone, baš kada je zdravstveni sistem Srbije pokazao svu svoju vitalnost, a država rizikuje da daljom privatizacijom dovede u pitanje svrhu ovih objekata. Novi vlasnik može da odustane od zdravstvene namene ako mu donosi manji profit od očekivanog.

U udruženju smatraju da prodaja banja bez vizije dugoročnog razvoja banjskog turizma nije isto što i prodaja nekog preduzeća jer ima šire i dugoročne posledice pa stoga smatraju da se pri rešavanju problema banja i rehabilitacionih centara ne sme izgubiti iz vida svrha i cilj zbog kojeg su ovi objekti izgrađeni. Dodatno se i penzijski fond lišava svoje imovine, zbog čega je poslednji čas da se spreči dalja prodaja po niskim cenama.

– Svesni smo da su banje posle vraćanja u vlasništvo PIO fonda sudskim presudama zapuštene i da su izgubile svoju vrednost, te da je za njihovu revitalizaciju potrebno veliko ulaganje koje nije moguće obezbediti i bez privatnog kapitala. Ali, postoji mogućnost da se izborom odgovarajućih modela privatizacije obezbedi i zadrži njihova osnovna namena. Jer je reč o velikom prirodnom i sveukupnom bogatstvu, o resursima koji je još celovit i očuvan s velikim mogućnostima za razvoj kako lokalnih zajednica pa je šteta odustati od upravljanja njima.

Za ovaj problem nisu zainteresovani samo današnji penzioneri, već sigurno i svi zaposleni koji uplaćuju doprinose u PIO fond. Iz udruženja navode u dopisu vladi i da se lane oglasio Savet za borbu protiv korupcije i nakon opsežne analize konstatovao da je prilikom prodaja bilo brojnih propusta i kršenja zakona i predložio da se obustavi dalja prodaja, a tamo gde je utvrđeno da je rađeno protiv zakona da se privatizacija poništi.

Izvor: Politika