Potpisan Poseban Kolektivni ugovor za JP i JKP Subotice

17.dec 2021 11:12 AM
post

Dana 03.12.2021.godine potpisan je Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice, sa rokom važenja od 3 godine, i stupanjem na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Ovim kolektivnim ugovorom je obezbeđen nastavak socijalno-ekonomskog dijaloga između osnivača – Grada Subotice, poslodavaca i Sindikata zaposlenih u javnim i javno komunalnim preduzećima.

Želimo da istaknemo da su novopotpisanim kolektivnim ugovorom sva prava zaposlenih zadržana, i ono što bismo napomenuli članovima Sindikata i zaposlenima, a predstavlja obavezu za poslodavce – da kroz programe poslovanja obezbede sredstva za prevenciju radne invalidnosti za najmanje 10% zaposlenih (član 42. Posebnog kolektivnog ugovora), kao i dužnost poslodavca da predstavniku/predsedniku reprezentativnog sindikata obezbedi prisustvo sednicama Nadzornog odbora preduzeća, na kojima se razmatraju pitanja od značaja za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih (član 86. Posebnog kolektivnog ugovora).

U pregovorima oko visine zarada između osnivača – gradonačelnika Grada Subotice – i Sindikata zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Grada Subotice, postignut je dogovor o povećanju zarada u iznosu od 7% za 2022.godinu.

Očekujemo da ćemo, u saradnji sa osnivačem, u narednom periodu tokom iduće godine raditi na poboljšanju materijalno-socijalnog položaja zaposlenih u javnim i javno komunalnim preduzećima Grada Subotice.

Ovo obaveštenje, u skladu sa članom 87. Posebnog kolektivnog ugovora, biće postavljeno na oglasnu tablu u preduzeću.