Potpisana dopuna PKU za zaposlene u kulturi

27.nov 2020 12:25 PM
post

Reprezentativni sindikati kulture potpisali su danas sa predstavnicima vlasti dopunu Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture, kojom je omogućena naknada plate od 100 odsto u slučaju Kovida 19.

Ovom, izuzetno važnom dopunom PKU, zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini od 100 odsto prosečne plate ostvarene u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, nastala zbog potvrđene zarazne bolesti Kovid 19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest Kovid 19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.

Dopunu ugovora potpisali su potpredsednica Vlade Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković i predstavnici Sindikata kulture Srbije, GS kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“ i Konfederacije slobodnih sindikata, granskog povereništva za kulturu, Jovan Dinčić, Dragan Milanović i Smilјana Stokić.

Ministarka je ukazala da je dopuna PKU, pre svega, vid sigurnosti da zaposleni, ukoliko se razbole od ove bolesti, neće ostati bez dela mesečnih prihoda, koji mnogo znače u ovakvim okolnostima.

„Na ovaj način smo želeli jasno da pokažemo odgovornost kao i da država brine o kulturnim radnicima i da ceni njihov rad i trud kako bi građanima omogućili da, uprkos pandemiji, imaju kulturni sadržaj.

Gojković je sa predstavnicima sindikata razgovarala o merama kriznog štaba, koji su podržali predlog ministarke da predstavnik Ministarstva kulture i informisanja bude deo Kriznog štaba radi neophodnog tumačenja donetih mera na potpuno različite oblike umetničkog stvaralaštva.