„Pravični poslovi – prioritet za sve“

06.okt 2021 9:27 AM
post

Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) smatra da radna mesta i puna zaposlenost moraju biti prioritet svih vlada u svetu, jer se time obezbeđuje osnova za ekonomsku sigurnost i socijalnu pravdu. Zato će MKS, uoči 7. oktobra - Svetskog dana dostojanstvenog rada, pozvati vlade da izrade planove zapošlјavanja s obzirom na to da je više od 200 miliona radnih mesta izgublјeno zbog pandemije, još stotinu miliona je još uvek u opasnosti, dok veliki broj nezaposlenih, među kojima velika većina žena, napušta tržište rada. MKS traži 575 miliona radnih mesta i formalizacija najmanje polovine neformalnih poslova do 2030. godine, jer je to „jedini način da se postigne cilј 8 održivog razvoja UN -a, a postizanje tog cilјa je klјuč za postizanje drugih cilјeva održivog razvoja“. Ta svetska organizacija poziva vlade da sednu za sto sa sindikatima, poslodavcima i drugima kako bi po hitnom postupku postavili ambiciozne cilјeve za otvaranje i zadržavanje radnih mesta. A onda oni moraju ispuniti te cilјeve osiguravajući otvaranje radnih mesta povolјnih za klimu, kako bi stabilizovali planetu i ostvarili ekonomiju bez uglјenika.