Predsednik

predsednik

Ištvan Huđi

Poštovani sindikalci,

Izborom za predsednika sindikata dobili smo veliku odgovornost i važnu ulogu u svojim preduzećima, ustanovama, gradu. Biti predsednik sindikata sindikalnih organizacija je vrlo zahtevna funkcija, a naše je da se član sindikata ima kome obratiti, da pomažemo zastupamo, posredujemo, pregovaramo,zahtevamo i vodimo računa o tome da se to što je dogovoreno potpiše i primenjuje u praksi. Naši rezultati moraju biti vidljivi, a oni se ogledaju u boljem položaju zaposlenih, boljem životnom standardu i većoj bezbednosti na radu.