Projekat “Moja prva plata” uskladiti sa Zakonom

25.jan 2024 6:47 AM
post

Sa početkom novog ciklusa projekta “Moja prva plata” javili su se stari problemi. Sekcija Mladih Saveza Samostalnih Sindikata grada Subotice smatra da finansijska naknada od 28.000 dinara za srednju stručnu spremu, odnosno 34.000 dinara za visoko obrazovanje nije dovoljna ni za minimalnu potrošačku korpu a iznos se nalazi i daleko ispod minimalne cene rada koja je propisana Zakonom.

 Pozdravljamo projekat koji definitivno ima za cilj da pomogne mladima u sticanju iskustva i veština u njihovoj struci, koji jesu od ključnih faktora za dalji profesionalni razvoj, ali kao sugestiju imamo to što pre odluke nije konsultovan Socijalno-ekonomski savet.

Uz određene korekcije ovaj projekat ima veliki potencijal za rešavanje ključnog problema, a to je migracija mladih iz zemlje. Bez pristojnih zarada mladi će se teško odlučivati za samostalni život i za ranije zasnivanje porodice koje bi dovelo i do većeg prirodnog priraštaja.

Uredbu je neophodno korigovati i obavezati poslodavce da razliku do minimalne zarade isplate radniku bez oporezivanja kao i obaveza isplate putnog troška i toplog obroka. Ako deo pomenutog iznosa od 28.000 dinara korisnik programa troši na ishranu tokom radnog vremena i na prevoz do i sa posla koji iznos mu ostaje? U ugovoru se ne navode ni uslovi za prekovremeni rad, pravo na odmor, na korišćenje bolovanja koji bi trebali imati za cilj sprečavnje izrabljivanja korisnika i njegovo maksimalno iskorišćavanje od strane poslodavca.

U nadi da će se naš glas čuti i dobronamerne sugestije uvažiti, Sekcija Mladih SSS Subotice predlaže da se kroz socijalni dijalog unapredi program zapošljavanja mladih.

u Subotici, Januar 2024.
Sekcija Mladih SSS Subotice