Prosečne zarade po zaposlenom, decembar 2022.

24.feb 2023 11:54 AM
post

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2022. godine iznosila je 115 315 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa
(neto) iznosila 84 227 dinara.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar–decembar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,8% nominalno, odnosno 1,7% realno. 

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za decembar 2022. godine nominalno je veća za 12,8%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,9%, a realno je manja za 1,9%.

Medijalna neto zarada za decembar 2022. godine iznosila je 60 413 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

U Subotici prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila je 77 360 dinara.