Radno pravo

Zajedno smo jači

Još jedan seminar u organizaciji Saveza samostalnih sindikata grada Subotice u saradnji Savezom samostalnih sindikata Vojvodine u okviru Projekta “Zajedno smo jači” održan je 2. novembra 2022. na Otvorenom univerzitetu.

Seminaru su prisustvovali predstavnici sindikalnih organizacija raznih delatnosti; metala, obrazovanja, zdravstva, kulture, komunalno-stambene delatnosti, poljoprivrede.
U skladu sa predlozima datim prošle godine jedna od tema je bila kolektivno pregovaranje radi zaključivanja Kolektivnog ugovora (inicijativa, postupak, problemi, radna prava, problemi u primeni Zakona o radu) o čemu je govorio diplomirani pravnik u Službi SSSV Adam Šarić, dok se pitanjem sindikalnog aktivizma , slabostima i izazovima Organizacije u svom izlaganju bavio Tomislav Stajić, sekretar Veća SSS Vojvodine.
Diskusija je pokazala da novo vreme traži nove metode, ali da su solidarnost i zajedništvo najvažnije poluge sindikalne borbe.