Ravnopravna i uspešna žena 21. veka

16.dec 2022 7:01 AM
post

Udruženje “Korak sigurnosti” u saradnji sa Sekcijom žena Samostalnog sindikata grada Subotice održali su 16. decembra 2022. u Plavoj Sali Gradske kuće Okrugli sto na temu: “Ravnopravna i uspešna žena 21. veka” kroz društvenu odgovornost stabilne lokalne zajednice.