Razgovor predstavnika Saveza i MMF za Srbiju

16.apr 2021 8:05 AM
post

Na zahtev članova Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Srbiju, 7. aprila održan je onlajn sastanak predstavnika te organizacije s predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Savez su predstavlјali seketar Veća Zoran Mihajlović i Sanja Paunović, stručni saradnik u Odelјenju za socijalno-ekkonomska pitanja, dok su delegaciju MMF-a predvodili šef Misije Jan Kees Martijn i stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Sebastian Sosa.

Razgovori predstavnika SSSS i MMF-a odnosili su se na opšta ekonomska kretanja, uticaj rasta privrede na zarade, tržište rada, zapošlјavanje, penzije i socijalnu zaštitu.

Reforme u Srbiji su, prema oceni predstavnika MMF-a, napredovale u mnogo aspekata, makroekonomske osnove su ostale stabilne i jake, nije se prestalo sa domaćim i stranim investicijama, a usled krize izazvane pandemijom do izražaja dolaze domaće veštine.

Zoran Mihajlović je istakao da u Srbiji nije bilo otpuštanja u većoj meri, sem u granama koje su posebno pogođene pandemijom, poput turizma. Država je u privredu, u nekoliko navrata, „upumpala“ novčana sredstva i dala određene olakšice. Kod tih davanja država nije bila selektivna, tako da su pomoć dobili svi umesto samo najugroženiji građani i pojedine grane. Socijalna davanja su dosta niska, pa bi tu trebalo ubuduće posvetiti posebnu pažnju i kreirati radne grupe koje bi se ozbilјnije pozabavile ovim problemom, posebno sada kada imamo i Zakon o socijalnim kartama, koji omogućava pravednije cilјanje i preraspodelu socijalne pomoći.

Bilo je reči i o minimalnim zaradama koje, kako su istakli u Savezu, moraju da sustignu visinu minimalne potrošačke korpe. U tom smislu, treba imati u vidu i pad penzija u odnosu na prosečnu zaradu, te povesti računa o tome da penzije dalјe ne bi padale. Davanja za nezaposlene su, takođe, niska, a period trajanja tih davanja je suviše kratak. Ukidanjem doprinosa za nezaposlene na teret poslodavca, prihodi Nacionalne službe za zapošlјavanje su značajno umanjeni, te su i mogućnosti za provođenje raznih programa za nezaposlene male.

Srbija sa MMF-om planira potisivanje novog aranžmana – Instrumenta za koordinaciju politika, a u naredna dva do tri meseca će pregovarati o sadržaju tog novog aranžmana. Novi aranžman mogao da počne da se primenjuje već sredinom 2021. godine, čime će se nastaviti sa sprovođenjem strukturnih reformi, kao što su reforma plata u javnom sektoru, reforma javnih preduzeća, fiskalna pravila i reforma tržišta kapitala.