Realizacijom prvog seminara, počela sa radom Sindikalna akademija SSSS

01.mar 2022 9:20 AM
post

Zvanično je počela sa radom Sindikalna akademija Saveza samostalnih sindikata Srbije realizacijom prvog seminara, na kojem su učestvovali predstavnici sekcija mladih i žena Saveza.

Na seminaru se govorilo o značaju i unapređenju socijalnog dijaloga, postupcima i fazama kolektivnog pregovaranja i ugovaranju zarada i ostalih primanja u kolektivim ugovorima, kao i uticaju pandemije na tržište rada i materijalni i socijalni položaj zaposlenih u Srbiji.

Govoreći o ovim važnim temama, stručni saradnici iz Saveza su navodili i normativne okvire i primere iz prakse, dok su polaznici ukazivali na njihova iskustva i postavljali pitanja od značaja za dalji sindikalni rad.

Budući da je reč o prvom seminaru u okviru Sindikalne akademije, učesnike je pozdravio sekretar Veća SSSS Zoran Mihajlović, upoznavši ih sa ciljem i značajem Projekta. On im je sugerisao da se na pravi način informišu o stanju privrede i ekonomije u našoj zemlji, da saznaju više o načinima i alatima sindikalne borbe, sa ciljem da u svojim sredinama i organizacijama utiču na bolji materijalni i socijalni položaj zaposlenih. Mihajlović je pozvao mlade i žene da se što više edukuju i ohrabre da učestvuju u odlučivanju u svojim organizacijama i Savezu.

Seminar, na kojem je učestvovalo 26 polaznika, organizovan je u okviru Sindikalne akademije koja je deo projekta koji Savez samostalnih sindikata Srbije realizuje u saradnji sa Evropskom konfederacijom sindikata i uz finansijsku podršku Evropske unije.

U sklopu Akademije biće organizovano osam edukativnih seminara u gradovima širom Srbije, koji imaju za cilj jačanje kapaciteta organizacije i njenih članova za delovanje u novonastalim okolnostima.

Ovaj veliki i jedinstven projekat je od strateškog značaja, ne samo za Evropsku konfederaciju sindikata i sindikalni pokret, već naročito za nacionalne centrale, koje će kao rezultat realizacije ovog projekta ojačati kapacitete organizacije i članova za delovanje u novim uslovima i izmenjenim industrijskim odnosima.

Pored Sindikalne akademije i tema od interesa za sindikalni rad, polaznici su se upoznali i sa aktivnostima na izradi veb-portala, digitalne baze članova i mobilne aplikacije, koja će omogućiti veću vidljivost organizacije u javnosti i bolju dostupnost informacija članovima, čime će biti povećana efikasnost organizacije.