Rodna ravnopravnost donosi napredak čitavog društva

23.dec 2022 7:22 AM
post

Udruženje “Korak sigurnosti” u saradnji sa Sekcijom žena Samostalnog sindikata grada Subotice održali su prošlog petka u Plavoj Sali Gradske kuće Okrugli sto na temu: “Ravnopravna i uspešna žena 21. veka” kroz društvenu odgovornost stabilne lokalne zajednice.
U nameri da ukažu na značaj unapređenja učešća žena u procesu donošenja odluka kako na lokanom nivou u gradskoj, tako i u ruralnoj sredini, što je veoma važno za stabilnije društvo u kom je diskriminacija po pitanju rodne ravnopravnosti svedena na nulti nivo tolerancije, okupili su se predstavnici Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, lokalne samouprave Grada i Saveza samostalnih sindikata Subotice.

- Namera nam je da podstičemo lokalnu samoupravu da se aktivno uključi u programe unapređenja rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja žena u lokalnim zajednicama, da ukazujemo i podsećamo da jedinice lokalnih samouprava u oviru svojih nadležnosti imaju zadatak i obavezu da osiguraju rodnu ravnopravnost i postizanje jednakih mogućnosti na lokalnom nivou, da se ravnopravnost polova prožme kroz sve pore društva – istakla je Aleksandra Vukomanović, predsednica Udruženja “Korak sigurnosti”.

Subotička lokalna samouprava se već aktivno uključila u program unapređenja rodne ravnopravnosti i položaja žena u lokalnoj zajednici i formirala Savet za rodnu ravnopravnost koji treba da radi na implementaciji novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Predstavnica lokalne samouprave Subotice Marija Ušumović Davčik je istakla da gradska uprava Subotica može da posluži kao primer dobre prakse jer se na odgovornim pozicijama nalazi veliki broj žena.
Sindikat bi u ovom procesu takođe mogao da odigra značajniju ulogu te očekuju da i njihova predstavnica uđe u sastav gradskog Saveta za rodnu ravnopravnost, istakao je predsednik Saveza samostalnih sindikata Subotice Ištvan Huđi.
Goranka Ilić, predsednica Sekcije žena Sindikata Subotice je ukazala na to da je Sekcija u kontaktu sa ženama iz raznih sektora rada i delovanja te može da ukaže na potrebe i probleme. Takođe je naglasila da je jedan od najvažnijih ciljeva ove Sekcije u predstojećoj godini upravo informisanost članica o njihovim pravima i mogućnostima primene.
Prisutni su upoznati sa najznačajnijim novinama koje je doneo novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti usvojen sredinom prošle godine, a koji podrazumeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora i koji je u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

-Tema rodne ravnopravnosti nije pitanje muškaraca i žena, već je to tema vezana za društvo i ona treba da omogući njegov razvoj – rekla je mr Đenđi Seleši pomoćnica pokrajinskog sektretara za ravnopravnost polova i ukazala na obaveznost novog Zakona i strože kazne za prekršioce što najefikasnije doprinosi njegovoj primeni. Takođe je naglasila značaj uloge Sindikata koji svojim predlozima, kritikama i savetima može da doprinese boljoj i bržoj inplementaciji Zakona. Unapređenje zakonskog okvira stvara dobre preduslove za poboljšanje u oblasti rodne ravnopravnosti, ali treba da se informišemo i menjamo našu svest jer rodna ravnopravnost je dobra za pojedinca, porodicu i društvo – zaključila je Seleši.

Izvor: Subotičke novine, 23. decembar 2022.