Sastav minimalne potrošačke korpe odslikava njen naziv

26.avg 2021 8:50 AM
post

Minimalna potrošačka korpa, prema vrsti proizvoda i usluga koji je čine i prema njihovim količinama, ne odražava realne potrebe zaposlenog i njegove porodice.

Minimalna potrošačka korpa, za tročlano domaćinstvo, na mesečnom nivou, pored ostalog sadrži: 200 grama slanog trajnog peciva, ½ kg kukurznog brašna, 700 grama graška, 200 gr limuna, 1 kg pomorandži, 1 kg banana, 300 grama suvih svinjskih rebara, 300 grama suve svinjske slanine, 200 gr čajne kobasice, ½ kg morske ribe, 125 gr sardine u ulјu, 200 gr mlečne čokolade, 100 gr bombona, 1 litar kašastog soka, itd.

Trenutno važeća minimalna zarada, u iznosu od 32.004 dinara, pokriva svega 81,5% minimalne potrošačke korpe.

Savez samostalnih sindikata Srbije zalaže se da minimalna zarada u 2022. godini bude barem izjednačena sa visinom minimalne potrošačke korpe, odnosno da iznosi 39.279 dinara, prema visini majske minimalne potrošačke korpe iz ove godine.

Realno je očekivati da će visina minimalne potrošačke korpe u 2022. godini biti veća od sadašnjeg iznosa, imajući u vidu tendenciju rasta cena hrane, električne energije, komunalnih usluga i drugih proizvoda i usluga.