Sednica SSSV na Paliću

30.jun 2023 11:20 AM
post

13. sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kojom je predsedavao predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, održana je 29. juna 2023. godine na Paliću. Sednici je pored članova Veća, sekretara Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislava Stajića, prisustvovao i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.

Na sednici Veća data je informacija o aktivnostima u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine između 11. i 13. sednice Veća SSSV na realizaciji delovanja Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u skladu sa Statutom SSSV i predviđenim Programom rada, a jedna od ključnih tema sednice o kojima se diskutovalo bile su aktuelne promene koje se odnose na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca i novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Novim Zakonom o zapošljavanju stranaca sa stanovišta budućeg radnopravnog položaja radnika-stranaca ukida se dvojnost dozvola i ubuduće će postojati samo jedna i jedinstvena dozvola za boravak i rad stranaca; dalje, uvodi se institut „saglasnosti“ koji omogućava strancu promenu osnova rada i/ili promenu poslodavca; takođe moguće je i zapošljavanje stranaca na neodređeno vreme. Kako je saopšteno, predlog izmena i dopuna sadrže i loša rešenja – uvodi se i privremeno zapošljavanje, odnosno drugi oblik radnog angažovanja van radnog odnosa, samim tim bi strani radnici imali bolji tretman od domaćih radnika koji su neustavno radno eksploatisani u identičnim oblicima rada.

Najvažnije izmene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu predstavio je Adam Šarić, pravnik u Savezu samostalnih sindikatа Vojvodine. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 35/2023) na snagu je stupio 07.05.2023. godine. Usvojen je 28. aprila 2023. godine, simbolično na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Pomenuti Zakon u sistem zaštite prava radnika uvodi niz novina i u potpunosti je usaglašen sa evropskim standardima. U okviru prezentacije naglašeno je između ostalog da će uvođenjem novih mera i obaveza za poslodavca, novi Zakon unaprediti postojeći sistem bezbednosti i zdravlja na radu sa ciljem sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Posebna tema sednice bili su vanredni pregovori o povećanju minimalne cene rada u Republici Srbiji krajem maja na inicijativu SSSS i UGS „Nezavisnost“ koji su prekinuti. Sindikati traže da vanredno povećanje „minimalca“ važi od 1. jula, a Vlada Republike Srbije u izvesnoj saglasnosti sa poslodavcima pristaje na dijalog pre vremena, ali za narednu 2024. godinu. Prema podacima Ministarstva za trgovinu, u februaru minimalna potrošačka korpa koštala je 50.299 dinara, petinu više od minimalca, a sada je već veća za četvrtinu od minimalne cene rada. Zakonom o radu je za utvrđivanje „minimalca“ nadležan Socijalno-ekonomski savet koji u pregovorima sa predstavnicima sindikata, poslodavaca i Ministarstvom za rad najkasnije do 15. septembra tekuće godine utvrđuje iznos za narednu godinu. Ako SES ne donese odluku u roku od 15 dana od početka pregovora, o visini cene minimalne cene rada odlučuje Vlada Republike Srbije u narednih 15 dana. Zakon predviđa i vanredno usaglašavanje, ako se poremete glavni parametri, pre svega inflacija i troškovi života.

U tematskom delu sednice su otvorena i razmatrana brojna pitanja na edukaciji i zaštiti prava zaposlenih kroz aktivnosti koje sprovode sindikati, sekcije žena i sekcije mladih u svojim sredinama. Članovi Veća su upoznati sa odgovorom koji je Statutarni odbor SSSV uputio Samostalnom sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije po njihovim pitanjima. Iznošenje neutemeljenih optužbi i neproverenih i netačnih informacija u dopisima upućenim kako organima Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i članovima organa SSSV pojedinačno - od strane pojedinaca iz ovog Sindikata, ocenjeno je kao tendeciozno, sa jednim jedinim ciljem - da se dezavuiše dosledno delovanje SSSV i predsednika Gorana Milića lično. Ovakvo postupanje je neprihvatljivo i predloženo je i odlučeno da se do daljnjeg pitanja i predlozi koja dolaze od organa ili pojedinaca iz SS PPDIV ne stavljaju na dnevni red.

Dan ranije, 28. juna 2023. godine održana je 11. sednica Predsedništva SSSS na kojoj verifikovan izbor - sekretara Veća SSS za grad Zrenjanin i opštine, Tajdić Gorana i – sekretara Veća SSS opštine Stara Pazova, Kovačević Vladimira.

U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, 29. juna 2023. godine održan je i okrugli sto na temu:“Izmene Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije“, u cilju sagledavanja postojećeg statutarnog okvira i davanja preporuka za njegovo unapređenje. Okrugli sto, realizovan je u okviru implementacije projekta „ZAJEDNO SMO JAČI“, koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine realizuje u saradnji sa Sindikatom LO Zapadna Švedska, uz podršku Olof Palme Centra.

- Odgovor Statutarnog odbora na zahtev SSPPDIV Srbije

Izvor: https://www.sssv.rs/