Sekcija mladih

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije postoji i deluje od 2002. godine u okviru najstarije i najveće sindikalne centrale.

https://www.sindikat.rs/sekcija_mladih.html#108

Seminar mladih u Novom Sadu: "Koja su moja prava?"

Sekcija Mladih SSSV, u okviru zajednočkog projekta sa sindikatom LO Zapadna Švedska, organizovala je seminar pod nazivom „Koja su moja prava?“ koji je održan 2. i 3.10.2020. u Novom Sadu. Seminar je bio namenjen mladim članovima sindikata koji su želeli da prošire znanje o pravima mladih i nauče nove veštine u vezi sa promocijom sindikata i širenjem sindikalne mreže. Ovo je bila prilika da se mladi članovi sindikata više angažuju u sindikalnoj aktivnosti, kao i da prikažu rezultate svog dosadašnjeg sindikalnog rada.

Nakon svečanog obraćanja sekretara SSSV Tomislava Stajića, predsednika SSSV Gorana Milića i predsednika Sekcije Mladih SSSV Stefana Lopušin, nastavljen je rad po unapred planiranom programu gde su se putem video poziva obratili predstavnici Švedskog sindikata LO Mia Durys i Jack Lemoine koji zbog situacije sa Korona virusom nisu mogli i lično da prisustvuju seminaru. Rezultate rada Sekcije Mladih u predhodnom periodu prezentovala je Bojana Bjelović Bosanac, stručni saradnik SSSS nakon čega je nastupila diskusija učesnika seminara na tu temu. Popodnevni deo rada seminara prvog dana bio je rezervisan za goste Radislava Sedlana iz studentske organizacije PMFa, Sare Pavkov ispred organizacije „Zeleni Sad“ i Borisa Novakovića kao predstavnika mladih Socijalista, koji su kratkim ali interesantnim predavanjem predstavili svoje organizacije i njihovo delovanje rada.

 Drugi dan seminara počeo je sa radionicom koja je na interesantan način aktivirala sve učesnike i nije dozvolila nikome da budu samo nemi posmatrači seminara. Podeljeni u više grupa učesnici su imali zadatak da pripreme i izvrše predavanje o zadatim temama od strane organizatora. Srećni, zadovoljni i nasmejani svi su uspešno uradili zadatu temu. Pred kraj seminara, poslednju tema koja je ujedno bila i najinteresantnija, otvorio je Adam Šarić, pravnik u SSSV. Tema je bila vezana za prava iz radnog odnosa a izazvala je najveću diskusiju i pozitivan odziv svih učesnika.

Seminar je završen sa visoko pozitivnom ocenom svih učesnika i nadom da će u skorije vreme biti organizovano novo radno-druženje Sekcije Mladih SSSV.

Miloš Suvajac, predsednik Sekcije Mladih SSS Grada Subotice