Sekcija mladih Subotice

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije postoji i deluje od 2002. godine u okviru najstarije i najveće sindikalne centrale.

https://www.sindikat.rs/sekcija_mladih.html#108

 STRATEŠKI PLAN

Sekcije Mladih

SSS Subotice od 2020. do 2025.

 1. Omasovljavanje aktivnih članova Sekcije Mladih SSS Subotice i formiranje Sekcije Mladih unutar sindikalnih organizacija
 2. Edukacija članstva o osnovama sindikata, pravima i obavezama unutar saveza
 3. Aktivno učestvovanje u radu SSS Subotice
 4. Uspostavljanje aktivne saradnje sa SSS Vojvodine i SSS Srbije
 5. Promovisanja sindikalne organizacije 
 6. Učešće na javnim pozivima i konkursima
 7. Saradnja sa ostalim omladinskim udruženjima
 8. Upoznavanje šire javnosti sa radom Sekcije Mladih
 9. Angažovanje na rešavanju problema mladih zaposlenih
 10. Organizacija stručnih predavanja, edukacija, radionica, tribina, seminara...
 11. Organizacija sportskih i kulturoloških manifestacija
 12. Izbor predstavnika mladih u Veću SSS Grada Subotice
 13. Aktivacija na društvenim mrežama
 14. Zalaganje za ekologiju, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i zdrav stil života
 15. Učestvovanje u borbi protiv migracije mladih

Projekat “Moja prva plata” uskladiti sa Zakonom

Sa početkom novog ciklusa projekta “Moja prva plata” javili su se stari problemi. Sekcija Mladih Saveza Samostalnih Sindikata grada Subotice smatra da finansijska naknada od 28.000 dinara za srednju stručnu spremu, odnosno 34.000 dinara za visoko obrazovanje nije dovoljna ni za minimalnu potrošačku korpu a iznos se nalazi i daleko ispod minimalne cene rada koja je propisana Zakonom.

 Pozdravljamo projekat koji definitivno ima za cilj da pomogne mladima u sticanju iskustva i veština u njihovoj struci, koji jesu od ključnih faktora za dalji profesionalni razvoj, ali kao sugestiju imamo to što pre odluke nije konsultovan Socijalno-ekonomski savet.

Uz određene korekcije ovaj projekat ima veliki potencijal za rešavanje ključnog problema, a to je migracija mladih iz zemlje. Bez pristojnih zarada mladi će se teško odlučivati za samostalni život i za ranije zasnivanje porodice koje bi dovelo i do većeg prirodnog priraštaja.

Uredbu je neophodno korigovati i obavezati poslodavce da razliku do minimalne zarade isplate radniku bez oporezivanja kao i obaveza isplate putnog troška i toplog obroka. Ako deo pomenutog iznosa od 28.000 dinara korisnik programa troši na ishranu tokom radnog vremena i na prevoz do i sa posla koji iznos mu ostaje? U ugovoru se ne navode ni uslovi za prekovremeni rad, pravo na odmor, na korišćenje bolovanja koji bi trebali imati za cilj sprečavnje izrabljivanja korisnika i njegovo maksimalno iskorišćavanje od strane poslodavca.

U nadi da će se naš glas čuti i dobronamerne sugestije uvažiti, Sekcija Mladih SSS Subotice predlaže da se kroz socijalni dijalog unapredi program zapošljavanja mladih.

u Subotici, Januar 2024.
Sekcija Mladih SSS Subotice

Sigurnim korakom u svet rada

Ove školske godine u subotičkoj srednjoj Tehničkoj školi “Ivan Sarić” u okviru jednog časa građanskog vaspitanja počela su predavanja Sekcije mladih Sindikata Subotice o tome šta one koji ne nameravaju da upišu fakultet čeka nakon izlaska iz učionica; na Tržištu rada, o prvom susretu sa Ugovorom o radu, Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorima i značaju sindikalnog organizovanja. Planirano je da se tokom drugog polugodišta edukacija nastavi i u ostalim srednjim stručnim školama.
O tome razgovaramo sa Milošem Suvajcem, predsednikom Sekcije mladih Sindikata Subotice.
Šta je osnovni cilj Sekcije mladih Sindikata?
- Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije postoji i deluje od 2002. godine u okviru najstarije i najveće sindikalne centrale. Osnovni cilj je edukacija članova, posebno mladih (a tu spadaju zaposleni do 35 godina), da promovišemo i afirmišemo Sindikat među novozaposlenima, ali isto tako jedan od naših najvažnijih zadataka, kom je i Savez samostalnih sindikata Srbije dao prioritet, jeste upoznavanje srednjoškolaca na završnim godinama sa svim onim što ih čeka kada izađu iz učionica; na tržištu rada, kod poslodavaca, ugovorima o radu, Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima, sindikalnom organizovanju.
Koliko su srednjoškolci upoznati sa ovim temama?
-Već na osnovu sopstvenog iskustva pretpostavio sam da su ove teme srednjoškolcima malo poznate. Sećam se sebe kada sam se zapošljavao u svojoj dvadesetoj godini i bio zadovoljan samo time što sam dobio posao, a Ugovor o radu sam potpisao a da ga nisam ni pogledao. To svakao nije dobro i sreća je moja da sam se zaposlio u državnoj ustanovi gde nema tih problema sa ugovorima, ali je važno naglasiti da Ugovor o radu pre potpisivanja treba dobro da se pročita. Poznavanje Zakona o radu i Kolektivnog ugovora je takođe od velike važnosti za buduće radnike kako bi znali i iskoristili svoja prava. I tu stižemo do potrebe sindikalnog organizovanja koje je deci takođe malo poznato; uglavnom ako su im roditelji kupovali nešto na rate, a mi im ukazujemo na značaj udruživanja u borbi za ostvarivanja garantovanih prava, bolje zarade, uslova rada; kao i drugih edukativnih, društvenih i rekreativnih sadržaja kao što su povezivanje sa srodnim organizacijama, edukacije koje nisu samo usko sindikalne, radnički sportski susreti, kao i širenje poznanstava na temelju sindikalne solidarnosti koja je meni na primer donela sigurnost da u svakom trenutku ako se nađem negde na putu od Subotice do Vranja u slučaju potrebe imam kome da se obratim.
A koliko je sve to mladima interesantno?
-Predavanja se odvijaju u okviru jednog časa građanskog vaspitanja, 30 minuta je predviđeno za edukaciju o osnovnim pomenutim sadržajima, a zatim je ostatak časa ostavljen za diskusiju kroz koju se pokazala zainteresovanost i opravdanost ovih aktivnosti Sekcije mladih. U te svrhe članovi i aktivisti Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije snimili su niz kratkih videa. Plejlista „Sindikat iz ugla mladih“ https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmiq0O7ui-Q6KAU-sYQzb4PGKcuKGiJJ sadrži njihove kratke odgovore na „Zašto sindikat?“ „Sindikat i mladi“, „Učimo o radnim pravima“ i druge. Namera je da se čuju glas, stavovi i potrebe mladih radnika i članova, a koriste se i tokom predstavljanja sindikata u školama i na različitim skupovima za promociju sindikata i otvaranje diskusije. Svi videi su na društvenim mrežama Sekcije mladih SSSS, a izradu materijala podržao je Međunarodni centar Ulof Palme u okviru projekta “Jačanje Sekcije mladih SSSS”.

Izvor: Subotičke novine, 19. januar 2024.

Sekcija mladih SSSG na TV Subotica

Tribina Sekcije mladih Sindikata Subotice
17. 11.2022.

Dvadesetak mladih sindikalaca prisustvovalo je danas Tribini u organizaciji Sekcije mladih Sindikata Vojvodine i Subotice na temu: Važnost sindikalnog organizovanja, upoznavanje sa osnovama sindikalnog delovanja, njegovom svrhom i potrebom.

Predstavnici zaposlenih u zdravstvu, metalu, kulturi bili su zainteresovani da od pravnika Pokrajinskog sindikata Adama Šarića, predsednika Sekcije mladih Vojvodine saznaju što više o svojim radnim pravima.
Kolektivni ugovori kao osnov, ugovaranje cene rada, godišnji odmori, prekovremeni rad, minimalna cena rada, stimulacija, napredovanje; bile su osnovne teme, a odgovori koje su mladi sindikalci dobili predstavljaju putokaz kako postojeća prava ostvariti.

Drugi deo Tribine je bio posvećen funkcionisanju švedskog sindikalnog sistema čije je iskustvo kroz prezentaciju svog boravka u Stokholmu preneo Miloš Suvajac, predsednik Sekcije mladih Subotice. To iskustvo je pokazalo kako se kontinuiranim radom stiže do jake organizacije.

Tribinu je zaključio predsednik Saveza samostalnih sindikata Subotice Ištvan Huđi upućujući prisutne u osnove sindikalnog organizovanja, način samog formiranja sindikalne organizacije, ulogu koju Sindikat ima, te potrebe sistematskog delovanja u cilju sticanja članstva, znanja, solidarnosti, poverenja i naglašavanjem da je energija koju mladi nose dobar preduslov da se stvari pomeraju u korist zaposlenih.

Sindikatu trebaju mladi i mladima sindikat!

Na mlađima svet ostaje – činjenica je koju često koristimo kao floskulu, dok u stvarnosti što duže zadržavamo prava starijih i malo pažnje posvećujemo pripremi mladih ljudi i davanju prilika da nastave ono što smo započeli. Dobar majstor na vreme će uzeti šegrta kog će decenijama pripremati da ga nasledi, lekari dugo još nakon studija moraju da se usavršavaju i volontiraju kako bi nasledili starije kolege, svaki odgovoran posao zahteva ozbiljnu pripremu.

Samostalni sindikat Srbije je uočio ovu potrebu i u saradnji sa Savezom sindikata Švedske LO sprovodi brojne edukacije, a delegacija od sedam članova Sekcije mladih Sindikata Srbije boravila je od 13. do 17. juna u studijskoj poseti Švedskoj u okviru projekta “Razvoj Sekcije mladih u Srbiji”.
Među njima je bio i Miloš Suvajac, medicinski tehničar zaposlen u Opštoj bolnici Subotica, predsednik Sekcije mladih subotičkog Samostalnog Sindikata koji nam prenosi svoje utiske i zapažanja.

Šta je na Vas ostavilo najjači utisak?
-Ono što je svakako značajna razlika u odnosu na nas jeste pristup organizovanju mladih i to koliko se tome pažnje posvećuje. Sa osnovama rada Sindikata mladi se sreću već kroz školski sistem, gde mladi sindikalci koji su bliži njihovim godinama, interesovanjima, terminologiji ulaze u škole i predstavljaju kratke osnovne i opšte informacije o Sindikatu, kako bi nakon završetka srednje škole, već sa 16 godina imali mogućnost da se učlane u Sindikat koji im pomaže da nađu posao, informišu ih o njihovim pravima… Za to vreme oni ne plaćaju članarinu, ali kada se zaposle rado postaju lojalni članovi. Na osnovu te podrške steklo se jedno poverenje i kult pripadnosti Sindikatu, članstvo se u porodicama prenosi s kolena na koleno i zato je tamo 80 odsto zaposlenih članova sindikata. Imaju i svoj sindikalni Obrazovni centar Runo koji se nalazi pedesetak kilometara od Stokholma, sa desetak smeštajnih jedinica za oko tri stotine mladih gde drže dvonedeljne obuke i pripremaju  mlade aktiviste za rad u Sindikatu. Znajući da mladi većinom nisu dovoljno informisani o svojim radnim pravima, postoji za njih i besplatna telefonska linija za savete, dele se i flajeri i jedan broj radnika tako dođe do Sindikata. Njihova iskustva govore da je neposredan kontakt i upoznavanje izuzetno značajno, jer kao i u Srbiji mladi obično o sindikatima razmišljaju kao o organizaciji za starije.
Kako to izgleda u Srbiji i Subotici?
-I u Srbiji je trenutno veliki akcenat stavljen na edukaciju mladih. Održavaju se brojni seminari, obuke, radionice, okrugli stolovi na temu kako aktivirati mlade da se angažuju u Sindikatu. Svaki grad ima svoje predstavnike koji bi u svojim sredinama trebali sprovesti ono što se tamo nauči. U Srbiji generalno, pa i u Subotici sve to ide malo teže. Mladi prvo pitaju: “A šta ja imam od toga?” To je s jedne strane razumljivo jer se teško živi, zapošljava, male su zarade, ali sa druge strane moramo negde uložiti sebe da bismo nešto očekivali. Bitan je taj osećaj pripadnosti, podrške, zajedništva; da moramo udruženo nastupati da bi nam bilo bolje.
Učlanjuju li se mladi u Sindikat?
-Učlanjuju se, ali da budemo pošteni najčešće je to zbog kupovine na rate, beskamatno kreditiranje, neki popusti, sportski susreti, finansijske pomoći. Trebalo bi to dalje nadograđivati, nalaziti rešenja za njihove probleme, približiti im se, raditi sa mladima, pružiti im mogućnost da učestvuju u odlučivanju. U Subotici smo ostvarili da predsednik Sekcije mladih uđe u sastav gradskog sindikalnog Veća, sada bi i granski sindikati dalje trebali da iznedre te mlade aktiviste koji bi nastavili sindikalni rad i doprineli njegovom jačanju i pozitivnoj promeni u svetu rada. Od jeseni planiramo obezbediti dozvole da uđemo u škole i počnemo sa edukacijom u srednjim stručnim školama. Bio bi to za početak jedan školski čas na temu osnovnih informacija o sindikatu, značaju organizovanja zaposlenih, Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru. Na nivou pokrajine je već započeta ovakva edukacija, ali je zaustavljena kada je proglašena pandemija. Suština sindikata je odlično osmišljena, samo treba nastojati da se primenjuje, a videli smo kako to u Švedskoj može.
Koja je najveća razlika između Sindikata Švedske i Srbije?
-  LO Sindikat je sindikalna centrala koja okuplja 14 granskih sindikata i ima svog predstavnika u parlamentu. Za razliku od socijalnog dijaloga u Srbiji, pregovori se odvijaju isključivo između udruženja poslodavaca i sindikata. Stopa učlanjenosti na obe strane je oko 80 odsto što pregovaračke strane čini izuzetno reprezentativnim i nijedna strana Vladi ne dozvoljava da nametne njene interese. Do dogovora  dolaze konsenzusom. Minimalnu cenu rada nemaju, smatrali bi je, kažu, uvredom, a o zaradi se pregovara po sektorima.  Prosečna plata je 2800 eura, uglavnom nemaju problem sa preživljavanjem jer imaju i dobro razvijen socijalni program koji obezbeđuje sigurnost ljudi i dok ne rade. Pitali smo ih kako uspevaju da budu ravnopravni u pregovorima sa poslodavcima i rekli su nam tajnu te moći; u Štrajkačkom fondu imaju 3,4 milijardi eura, što je dovoljno da devet meseci u zemlji niko ne radi.

Izvor: Subotičke novine, 08.07.2022.

Okrugli sto „Sindikat i Politika“

Sekcija Mladih SSS grada Subotice uzela je aktivno učešće na „okruglom stolu“ koji je organizovano od strane Sekcije Mladih SSS Srbije na temu „Sindikat i Politika“.

 U Beogradu 22.10.2021. u prostorijama SSS Srbije na „okruglom stolu“ učesnici su bili mladi članovi sindikata, njihove kolege iz političkih partija i predstavnici organizavija za mlade. Na početku razgovora koji je vodila moderatorka programa, novinarka Ljubica Gojgić, izneti su podaci istraživanja o zainteresovanosti mladih za politiku i da u njoj aktivno učestvuju. Uroš Savić Kain, predstavnik KOMS-a, rekao je da je visoki procenat mladih veoma zainteresovan za politiku a mali broj njih je u njoj i aktivan. „Zainteresovanost mladih za politički život je u najvećem delu usmeren za lični interes a manje za jačanje državnih institucija“ reči su Ksenije Marković, istraživačice Instituta društvenih nauka.

 Na kratko su svoj program za mlade predstavili predstavnici omladine političkih partija, nakon čega je krenula diskusija o ključnim problemima mladih koje zajedno tište sve mlade pa tako i mlade ispred sindikalnih organizacija i mlade ispred političkih partija. Kao ključni problemi navedeni su migracija mladih, jaftina radna snaga, uključivanje mladih  u donošenje važnih političkih odluka.

 Usaglašeni istom problematikom, mladi sa obe strane su doneli zaključak da se samo zajedničkim snagama možemo izboriti za bolji život i standard mladih kroz politički uticaj.

Sekcija SSS Subotice
Miloš Suvajac

Izveštaj sa seminara Sekcije Mladih SSS Srbije

“Izazovi se ne mogu zaustaviti već tražiti najbolja moguća rešenja”

 Seminar u organizaciji SSS Srbije i Sekcije Mladih SSS Srbije uz podršku ULOF PALME Centra iz Švedske održan je u Beogradu 29.-30.10.2020. u prostorija Saveza Sindikata sa glavnom temom rad i uslovi rada za vreme trajanja pandemije Corona virusa.

Nakon prijema i evendetiranja učesnika, pozdravnim govorom se obratila Predsednica Sekcije Mladih SSSS Ružica Grabovac Marković. Nakon otvaranja reč je preuzeo Predsednik SSSS Ljubisav Orbović osvrnuvši se na izazove sa kojima smo se susreli u radu tokom pandemije Korona virisa. Kao jedan od najvećih problema govorio je o radu od kuće gde su najveće nedoumice bile oko isplaćivanja troškova za bezbednost i zdravlje na radu, isplata toplog obroka, putnih troškova, sredstava za rad, prekovremeni rad, uslovi rada radnog prostora… Iako je bilo puno izazaova, neki od njih se ne mogu sprečiti nego treba naći najbolje moguće rešenje u datim sitacijama. Predsednik Orbović je posebno obavezao Sekciju Mladih i dao im zadatak da učestvuju u donošenju predloga o budućim izmenama u Zakonu o radu.

Mlade u Savezu je pozdravila i potpredsednica Veća SSSS, Valentina Ilić, koja je ujedno i novi kordinator za rad Sekcije Mladih. Valentina Ilić je posebno naglasila da su najveći teret ove pandemije pogodile zdravstvo i prosvetu. Jedan od najvećih problema u granskom sindikatu prosvete, čiji je ona predstavnik, navodi i to da je svega 10% mladih u prosveti član sindikata.

Predsednica Sekcije Mladih SSSS Ružica Grabovac Marković zahvalila se na podršci Orboviću i Ilićevoj. Izlagajući aktivnosti u predhodnom periodu, pomenula je da je došlo do promena prvobitnih planova aktivnosti za ovu godinu zbog pandemije. Nakon izglaganja otvorila se opsežna diskusija u kojoj je učestvovao i sam predsednik Orbović odgovarajući mladima koji su došli iz različitih gradova i različitih delatnosti.

Stručna saradnica u SSSS Bojana Bjelović Bosanac iznela je interesantne podatke sprovedene ankete tokom pandemije u Junu mesecu 2020.godine, gde su najzanimljiviji podaci bili ti da su ispitanici odgovorili da je prosečno radno vreme tokom pandemije smanjeno za 5 sati nedeljno, da je 22% ispitanika imalo smenjenu platu i 23% ispitanika je odgovorilo da je u njihovom preduzeću smanjen broj zaposlenih.

 Usledilo je predstavljanje švedske organizacije koja je partner na projektu putem video-linka. An-Mari Švarc, koordinator za saradnju je izvestila o tipovima obuka i kurseva koji se mogu pohađati u Centru, kako za prkvalifikaciju odraslih tako i u sindikalnom radu. U Švedskoj uticaj i sprega sindikata i politike su veoma jaki, te se promovišu socijal-demokratske vrednosti i socijalni dijalog.

 Predsednik Sekcije Mladih SSS Vojvodine Stefan Lopušina govorio je o edukaciji učenika u srednjim vojvođanskim školama o sindikatu i sadržaju tih predavanja. S obziroma na tekuću pandemiju i da posete školama nisu moguće, treba razmotriti mogućnost za video obraćanje ili putem digitalnih sredstava.

 Drugog dana seminara predsednik Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije Uroš Savić Kain predstavio je alternativni izveštaj o položaju mladih i samu organizaciju. U alternativnom izveštaju, koji je objavljen i u štampanom izdanju kao najveći problemi mladih navodi se i to da 63,5% mladih uopšte ne zarađuje i da iz zemlje planira da se odseli 53% mladih. Kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih, KOMS se svakodnevno bori za njihov bolji položaj.

 Predsednik Veća SSSS Duško Vuković govorio je na temu uticaja pandemije na rad sindikata. Tokom pandemije nisu uvaženi mnogi stavovi socijalnih partnera, već je Ministarstvo za rad donosilo preporuke i uredbe za bezbedniji i zdraviji ambijent. Opstrukcijom Unije poslodavaca Srbije odlagano je usvajanje Pravilnika o bezbednim i zdravim merama za rad, pravdanjem da će im to povećati troškove.

Sekcija Mladih Saveza Samostalnih Sindikata Grada Subotice
Miloš Suvajac

Seminar mladih u Novom Sadu: "Koja su moja prava?"

Sekcija Mladih SSSV, u okviru zajednočkog projekta sa sindikatom LO Zapadna Švedska, organizovala je seminar pod nazivom „Koja su moja prava?“ koji je održan 2. i 3.10.2020. u Novom Sadu. Seminar je bio namenjen mladim članovima sindikata koji su želeli da prošire znanje o pravima mladih i nauče nove veštine u vezi sa promocijom sindikata i širenjem sindikalne mreže. Ovo je bila prilika da se mladi članovi sindikata više angažuju u sindikalnoj aktivnosti, kao i da prikažu rezultate svog dosadašnjeg sindikalnog rada.

Nakon svečanog obraćanja sekretara SSSV Tomislava Stajića, predsednika SSSV Gorana Milića i predsednika Sekcije Mladih SSSV Stefana Lopušin, nastavljen je rad po unapred planiranom programu gde su se putem video poziva obratili predstavnici Švedskog sindikata LO Mia Durys i Jack Lemoine koji zbog situacije sa Korona virusom nisu mogli i lično da prisustvuju seminaru. Rezultate rada Sekcije Mladih u predhodnom periodu prezentovala je Bojana Bjelović Bosanac, stručni saradnik SSSS nakon čega je nastupila diskusija učesnika seminara na tu temu. Popodnevni deo rada seminara prvog dana bio je rezervisan za goste Radislava Sedlana iz studentske organizacije PMFa, Sare Pavkov ispred organizacije „Zeleni Sad“ i Borisa Novakovića kao predstavnika mladih Socijalista, koji su kratkim ali interesantnim predavanjem predstavili svoje organizacije i njihovo delovanje rada.

 Drugi dan seminara počeo je sa radionicom koja je na interesantan način aktivirala sve učesnike i nije dozvolila nikome da budu samo nemi posmatrači seminara. Podeljeni u više grupa učesnici su imali zadatak da pripreme i izvrše predavanje o zadatim temama od strane organizatora. Srećni, zadovoljni i nasmejani svi su uspešno uradili zadatu temu. Pred kraj seminara, poslednju tema koja je ujedno bila i najinteresantnija, otvorio je Adam Šarić, pravnik u SSSV. Tema je bila vezana za prava iz radnog odnosa a izazvala je najveću diskusiju i pozitivan odziv svih učesnika.

Seminar je završen sa visoko pozitivnom ocenom svih učesnika i nadom da će u skorije vreme biti organizovano novo radno-druženje Sekcije Mladih SSSV.

Miloš Suvajac, predsednik Sekcije Mladih SSS Grada Subotice

Izveštaj sa Konferencije sekcije mladih saveza samostalnog sindikata Srbije

Konferencija sekcije mladih SSSS je održana 16.6.2020. godine u Beogradu u prostorijama Sindikata. Na početku Konferencije, a nakon popunjavanja verifikacionog listića, prisutnim članovima su se obratili pozdravnim uvodnim govorom predsednica sekcije mladih SSSS Ružica Grabovac, Zoran Mihajlović sekretar veća SSSS i Olivera Bobić potpredsednik veća SSSS. Osvrćući se na predstojeće izbore u samom SSSS gore navedeni članovi Veća su nam dali moralnu, motivacionu i logističku podršku za dalji rad.

Dalji rad Konferencije se nastavio po unapred utvrđenim tačkama dnevnog reda koji je jednoglasno izglasan na početku konferencije.

Ova Konferencija je bila i izborna konferencija s obzirom da je predhodni mandat ove godine istekao, a kao jedini kandidat na petogodišnji mandat reizabrana je Ružica Grabovac dosadašnji predsednik Sekcije mladih. Novoizabrana predsednica predložila je članove odbora Sekcije mladih koji su nakon konstuktivne rasprave i predloga svih učesnika konferencije jednoglasno izabrani.

Podnet je izeštaj o radu Sekcije mladih između dve Konferencije gde je poseban akcenat naglašen na inicijativi da Sekcija mladih i Sekcija žena imaju svoje predstavnike u Predsedništvu SSSS. Osnovane su sekcije na teritorijalnom nivou, širenje sindikalne mreže na regionalnom nivou sa susednim državama, posebno članicama EU... Razmatran je i usvojen plan rada Sekcije mladih sa glavnim ciljem širenje mreže sindikata, učestvovanjem na javnim konkursima, aktivaciom mladih i edukacijom mladih o pojmu sindikata uopšte i njegovim funkcionisanjem.

Kao zadnja tačka dnevnog reda bila su tekuća pitanja gde se govorilo o uticaju društvenih mreža na razvoj sindikata, pravljenju posebne aplikacije za mobilne uređaje koji će približiti SSSS svim članovima i planovi oko organizacije sledeće konferencije koja će se održati u avgustu mesecu u Nišu.

Opšti utisak Konferencije je i više nego pozitivan, počev od samog puta pa do dolaska u prostorije Sindikata gde smo dočekani uz prelepo pripremljenu zakusku i piće i upoznavanje svih učesnika konferencije iz raznih delova Srbije, razmenjivanja kontakata i dogovora oko dalje saradnje.

Sekcija mladih SSS Grada Subotice
Miloš Suvajac
18.6.2020.