Sekcija žena Sindikata Subotice će aktivno učestvovati u aktuelnim dešavanjima

28.sep 2022 9:33 AM
post

Okrugli sto Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata grada Subotice na temu: “Položaj žena u aktuelnim dešavanjima” održan 28. septembra 2022. godine okupio je 15 sindikalnih predstavnica iz raznih delatnosti; metala, tekstila, zdravstva, obrazovanja, kulture, uprave. Predsednica Sekcije žena Sindikata Subotice Goranka Ilić je istakla potrebu aktivnog praćenja implementacije Zakona o rodnoj ravnopravnosti, a Aleksandra Vukomanović, dugogodišnja istaknuta članica održala je prezentaciju na temu položaja žena u aktuelnom trenutku i ukazala na veliki prostor i zadatke koji su pred njima. Predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Subotice Ištvan Huđi je istakao da je predsednica Sekcije žena članica Veća kao najvišeg organa Sindikata i da može da računa na punu podršku Sindikata.

Predviđena tema se obrađivala sa raznih aspekata života žene u današnjim okolnostima kovida, finansijske i energetske krize, nestašica, diskriminacije, mobinga, zlostavljanja…Žena sa svojim višestrukim funkcijama ne može da se posmatra odvojeno i isključivo kao radnica, već se moraju uzeti u obzir i mnogobrojne obaveze koje ona ima u porodici. To se mora uvažavati i za to je veoma važna podrška koju žene najpre treba da pruže jedna drugoj, čime se stvara mogućnost da takav odnos postane pravilo.