Sindikat Subotice potpisnik Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa Slobodnom zonom

27.sep 2022 9:23 AM
post

Slobodna zona Subotica potpisala je Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa 20 ustanova iz oblasti nauke, prosvete, razvojnim agencijama i drugim privrednim društvima pod nazivom „Zajedno do uspeha“.

Potpisivanjem sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji Slobodna Zona Subotica nastoji da otpočne novu fazu svog razvoja. Da dominantnu ulogu u privrednom životu grada, zajedničkim kreiranjem projekata sa novim partnerima i konkurisanjem kod međunarodnih i domaćih fondova, proširi i na druge oblasti razvoja Subotice.

Među potpisnicima Sporazuma je i Savez samostalnih sindikata grada Subotice.
-Ovaj vid povezivanja je od velikog značaja za sve, pa tako i naše sindikalne članice koje po tom osnovu mogu da se povezuju, zajednički deluju i na osnovu Sporazuma ostvaruju interese i poboljšanja kako u materijalnom položaju i uslovima rada, tako i u ostalim segmentima koji utiču na poboljšanje života zaposlenih i njihovih porodica. Pozdravljamo ovaj Sporazum i kroz partnerski odnos u raznim oblastima računamo na pozitivne rezultate  – kaže Ištvan Huđi, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Subotice.