Sindikat zaposlenih u kulturi u odbrani svojih prava

24.nov 2022 7:16 AM
post

Sindikat zaposlenih u kulturi je 23. novembra održao jednodnevni seminar na temu: "Ostvarivanja  prava garantovanih Kolektivnim ugovorom".
Seminaru su prisustvovali predstavnici zaposlenih u kulturi Subotice i Biblioteke Bačke Topole.

Predsednik Sindikata Subotice Ištvan Huđi je pozdravio prisutne i goste: predsednicu Sindikata kulture Draganu Đordjević, potpredsednika Sindikata Srbije Zorana Mihajlovića i pravnicu SSSS Melaniju Petač

Predstavnici zaposlenih u kulturi su imali priliku da iz prve ruke, od predsednice Samostalnog sindikata kulture Srbije Dragane Đorđević čuju aktuelnosti oko potpisanog Posebnog kolektivnog ugovora za njihovu delatnost, a pravnica Samostalnog sindikata Srbije Melanija Petač govorila je i odgovarala na pitanja o ostvarivanju prava zaposlenih u ustanovama kulture.

Izostavljeni iz svakog povećanja i socijalnih davanja, zaposleni u kulturi su odlučili da se za povećanje zarada obrate predsedniku i premijeru države https://www.sindikatkulturesrbije.rs/, a da na lokalu uzmu stvar u svoje ruke, Poseban kolektivni ugovor dobro isčitaju i tako “naoružani”, pismenim putem zahtevaju svoja garantovana prava.